Od wybuchu kryzysu finansowego europejskie przedsiębiorstwa, szukając alternatywy wobec trudniej dostępnego kredytu bankowego, znacznie chętniej pożyczają pieniądze na rynku finansowym. Trendowi temu sprzyja zainteresowanie inwestorów, którzy w okresie niskich stop procentowych masowo kupują aktywa emitowane przez firmy, które są lepiej oprocentowane niż obligacje skarbowe.

Wartość rynku dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa niefinansowe w strefie euro wzrosła od początku dekady o ponad połowę. Najszybciej w unii walutowej zwiększył się w tym okresie wolumen obligacji korporacyjnych w obiegu na Łotwie. Wzrósł prawie dwunastokrotnie, choć w wartościach absolutnych zadłużenie tamtejszych przedsiębiorstw na rynku finansowym zwiększyło się jedynie o 200 mln euro. Dynamicznie rosła wartość firmowych papierów dłużnych w obiegu także w Irlandii oraz na Słowacji – wzrost odpowiednio o 779 proc i 662 proc.

Największym rynkiem obligacji korporacyjnych w strefie euro jest obecnie rynek francuski. Jego wartość zwiększyła się od 2010 roku o nieco ponad 277 mld euro, czyli o 84 proc.

Nie we wszystkich jednak krajach strefy euro rynki korporacyjnych dłużnych papierów wartościowych urosły od 2010 roku. Skurczyły się one między innymi w Portugalii – o 5 proc. oraz na Litwie – o 26 proc. Prawdziwe załamanie rynku długu przedsiębiorstw przeżyła Grecja, gdzie zadłużenie firm z tytułu emisji obligacji zmalało w ciągu siedmiu lat prawie o 90 proc.

Polskie przedsiębiorstwa niefinansowe w ostatnich latach również żywiołowo interesowały się pozyskiwaniem kapitału przez emisję dłużnych papierów wartościowych. Od początku dekady wartość obligacji korporacyjnych w obiegu wzrosła prawie trzyipółkrotnie. Zadłużenie firm w bankach w tym samym okresie zwiększyło się jedynie o 60 proc.

Autor: Łukasz Czernicki