W marcu 2016 roku Getin Noble Bank informował, że złożył do KNF wniosek o akceptację 3-letniego programu postępowania naprawczego na lata 2016-2019, z możliwością wydłużenia tego terminu. W czerwcu ub. r. Komisja zaleciła bankowi weryfikację/uzupełnienie działań przedstawionych w planie trwałej poprawy rentowności oraz zatrzymanie zysku za 2015 rok, zaś we wrześniu zatwierdziła dokument. 

Getin Noble Bank w 2016 r. odnotował 42,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 44,17 mln zł zysku rok wcześniej. 

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)