Zysk netto ogółem Grupy WP wyniósł 13,8 mln zł w II kw. 2017 r.Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Grupa WP odnotowała 13,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w II kw. 2017 r. wobec 12,81 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa miała 12,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 13,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 21,92 mln zł wobec 22,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 110,88 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 100,77 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 14,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 214,43 mln zł w porównaniu z 189,22 mln zł rok wcześniej. Zysk netto ogółem ukształtował się na poziomie odpowiednio: 16,78 mln zł wobec 20,99 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 4,29 mln zł wobec 3,32 mln zł zysku rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu roku 2017 na wyniki grupy kapitałowej w dużym stopniu wpływały koszty związane z rozwijaniem uruchomionej w grudniu 2016 Telewizji WP. Projekt ten jest w początkowym etapie rozwoju, w związku z czym nakłady poniesione w bieżącym okresie na rozwój tej działalności przewyższają uzyskane przychody. W ocenie zarządu, ponoszone obecnie nakłady powinny w perspektywie długoterminowej przełożyć się na zwiększenie udziału w rynku, a co za tym idzie wzrost wartości osiąganych przychodów i wzrost rentowności tego segmentu" - czytamy w raporcie

W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży reklamy telewizyjnej wyniosły 2 545 tys. zł. Jednocześnie segment ten wygenerował w pierwszym półroczu ujemną EBITDĘ w wysokości 7 837 zł, podano także.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)