Sąd umorzył postępowanie upadłościowe HaweWarszawa, 23.08.2017 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie umorzył postępowanie upadłościowe wobec Hawe, podała spółka. Hawe nie wyklucza złożenia w sądzie wniosku o otwarcie ponownego postępowania sanacyjnego spółki.

"Zarząd Hawe w upadłości podaje do publicznej informacji, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. otrzymał odpis postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego wobec spółki, wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Sąd jako podstawę umorzenia uznał, że spółka nie posiada środków na pokrycie bieżących kosztów postępowania upadłościowego z uwagi na to, że wierzyciele nie wpłacili zaliczki.

Postanowienie sądu nie ma wpływu na działalność operacyjną grupy kapitałowej Hawe, a także spółki zależnej Hawe Telekom, podkreślono w komunikacie.

Spółka zapowiedziała też, że nie będzie odwoływać się od postanowienia sądu, a także zamierza prowadzić dalsze działania zmierzające do restrukturyzacji.

"Jestem przekonany, że dokładna analiza możliwości generowania biznesu przez Hawe Telekom opracowana przez renomowaną firmę audytorską przybliży nas do złożenia i zaakceptowania przez wierzycieli propozycji układowych. Myślę, że przy konstruktywnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron może się to stać jeszcze w tym roku. Jeśli zaś chodzi o sytuację w spółce matce w Hawe, to nie wykluczamy złożenia w sądzie wniosku o otwarcie ponownego postępowania sanacyjnego w spółce, które pozwoliłoby w optymalny sposób ochronić interesy wierzycieli i akcjonariuszy oraz samej firmy" - skomentował prezes Hawe Paweł Paluchowski, cytowany w oświadczeniu spółki.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)