Turystyka | wiadomości

Stocznia Gdańska

16 maja 2018 r.

Stocznia Gdańska trafi na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO?16 maja 2018 r.

Generalny Konserwator Zabytków chce, aby tereny Stoczni Gdańskiej zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Złożenie wniosku w tej sprawie będzie poprzedzone konsultacjami i dyskusją ze wszystkimi interesariuszami działającymi na tym obszarze.

Technologie ››

Telekomunikacja ››

Media ››

Turystyka ››

Zdrowie ››

Edukacja ››

Ekologia ››

Rozrywka ››

Reklama i marketing ››

Chemia ››

Najnowsze galerie>>