Większość zmian, jakie wpłyną na kształt rozliczenia podatkowego PIT za 2017 r. zadecyduje o wysokości podatku do dopłaty lub zwrotu, o jaki ubiegać się będzie można od organów skarbowych. Posiadając szacunkowe dane o swoich zarobkach, koniecznie sprawdzić należy jeszcze przed upływem bieżącego roku, jak zmieni się kwota zwrotu podatku lub jakiej wysokości podatek trzeba będzie zapłacić, w porównaniu z rokiem poprzednim. Aby zrobić to poprawnie, można skorzystać z rozliczenia swojego wstępnego PITa za 2017 rok w Programie e-pity,  zwracając szczególną uwagę na najważniejsze zmiany w rozliczeniach PIT 2017 r.:

1. Zmodyfikowana wysokość kwoty zmniejszającej podatek
W rozliczeniu roku 2017 kwota wolna od podatku wyniesie od 1.188 zł do 0 zł.
Najwyższa dotyczyć będzie osób zarabiających sezonowo i uzyskujących najniższe wynagrodzenie, tj. 6.600 zł netto rocznie; kwota niższa niż rok wcześniej obejmie osoby, których wynagrodzenia przekroczą 85.528 zł; natomiast osoby, które uzyskają ponad 127.000 zł netto za 2017 r., nie otrzymają ani złotówki kwoty zmniejszającej podatek. Przypomnijmy, że rok wcześniej kwota ta była równa dla wszystkich i wynosiła 556,02 zł.

2. Wyższa ulga rehabilitacyjna
Częściej niż do tej pory z ulgi skorzystają osoby, niezależnie od stopnia niepełnosprawności oraz rodzaju ułomności jaka była podstawą przyznawania grupy inwalidzkiej. Zmiana obejmie odliczenie po 2.280 zł w związku z korzystaniem przez osobę niepełnosprawną z samochodu osobowego (będzie to możliwe niezależnie od celu używania pojazdu oraz rodzaju niepełnosprawności właściciela lub korzystającego). Więcej osób uzyska również prawo odliczenia po 2.280 zł z tytułu wydatków na posiadanie psa asystującego.

3. Zmiana w rozliczeniach pracowniczych
Oświadczenie pracownika przestaje być podstawą do rozliczenia go przez pracodawcę. Osoby, które do tej pory wysyłały do zatrudniającego PIT-12 z prośbą o sporządzenie w jego imieniu deklaracji rocznej, muszą obecnie samodzielnie wypełnić swój roczny PIT.

4. Sprawdź listę OPP uprawnionych do 1% w nowym wykazie
Minister Rozwoju i Finansów nie będzie już organem uprawnionym do przekazywania 1% podatku na rzecz OPP, zgodnie z wnioskiem podatników wskazanym w rocznej deklaracji PIT. Rolę tę przejmie Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, publikując najpóźniej do 30 listopada 2017 r. wykaz organizacji uprawnionych do 1% podatku, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej, a nie jak było to dotychczas – na stronie www.pozytek.gov.pl.

5. Wyższe koszty autorskie
Dwukrotnemu podwyższeniu ulec ma limit kosztów autorskich, do których rozliczenia uprawniony jest podatnik korzystający lub rozporządzający prawami autorskimi majątkowymi do wszelkiego rodzaju utworów. W efekcie tej zmiany, artyści, ale również naukowcy, wykładowcy, architekci, projektanci i inni podatnicy stosujący koszty 50% przychodu, będą uprawnieni do wykazywania ich w kwocie 85.528 zł, a nie jak do tej pory w kwocie 42.764 zł. Zmiana obejmie jednak dopiero rok 2018, co oznacza, że warto zaczekać z rozliczaniem umów autorskich co najmniej do stycznia 2018 r.

6. Wyższa ulga B+RPodwyższone zostały limity odliczeń, jakie w PIT/BR stosować mogą przedsiębiorcy rozliczający ulgę inwestycyjną. W efekcie środki kwalifikowane na nowe technologie nie tylko będą mogły stać się kosztami uzyskania przychodów, ale również do 50% ich wartości odliczyć je będzie można od dochodu podatnika.

7. Nowe formularze podatkowe
Należy pamiętać, by deklarację złożyć na właściwej wersji formularza PIT (za rok 2017, a nie za lata wcześniejsze). Złożenie deklaracji na niewłaściwej wersji oznaczać może nieprzyjęcie rozliczenia podatkowego, a w efekcie – karę za zwłokę. Należy pamiętać również o dołączeniu prawidłowych załączników np. PIT/TP, PIT/BR, PIT/O, PIT/M, PIT/D, PIT/Z, PIT/ZG czy PIT/B.  

8. Inwestycje średniej wielkości w swojej firmie
W 2018 r. skorzystać będzie można z bardziej korzystnego rozliczenia sprzętu kupionego do firmy. W tym roku jednorazowo w koszty zaliczać można jedynie sprzęt do wartości 3.500 zł, a od 2018 r. wysokość ta wzrosnąć ma do 10.000 zł. W efekcie wyposażenie, które kupimy teraz za 10.000 zł będziemy amortyzować  nawet przez kilka lat wyliczając co roku tylko część jego wartości, a już w styczniu, o ich ich pełną wartość będzie można obniżyć podatek na bieżąco.  

“Najlepsze sposoby na obniżenie podatku” - pobierz e-booka !

Wykorzystaj zmiany w podatkach. Spraw, by Twój PIT był dla Ciebie jak najkorzystniejszy

o, ile podatku trzeba będzie faktycznie zapłacić do urzędu skarbowego zależy w znacznej mierze od decyzji podejmowanych jeszcze w 2017 r. Kontrolując wysokość wynagrodzeń, korzystając we właściwy sposób z ulg podatkowych albo podatkowych kosztów uzyskania przychodów, możliwe są znaczące oszczędności podatkowe. Decyzje podejmowane w ostatnich miesiącach roku, np. o przekazaniu darowizny na cele pożytku publicznego lub przeniesieniu wypłaty wynagrodzenia autorskiego z grudnia na styczeń, pozwolą na niższe obciążenie podatkowe w 2017 r.
Przykład
Kowalski chce wymienić sprzęt biurowy i kupić 2 laptopy, ksero i drukarkę. Jeśli podejmie decyzję, by każde urządzenie kosztowało mniej niż 3.500 zł, to może jeszcze w roku 2017 obniżyć znacząco swój podatek. Natomiast jeśli zakupione jednostki  będą warte więcej – to zdecydowanie korzystniejszym będzie zakupienie sprzętu w styczniu 2018 r.    

Sprawdź inne sposoby na optymalizację Twojego podatku PIT przed końcem roku!

Autorem tekstu jest firma e-file

Firma e-file tworzy funkcjonalne aplikacje wspierające biznes oraz komunikację z urzędami: oprogramowanie do wypełniania e-deklaracji i e-formularzy, aplikacje webowe, systemy do przechowywania i zarządzania danymi oraz inne rozwiązania z dziedziny e-government. Do produktów e-file należy m.in. Program e-pity, cenione narzędzie do rozliczania deklaracji podatkowych; program fillUp, pozwalający na szybkie i proste wypełnianie formularzy oraz e-pity Płatnika, ułatwiające płatnikom PIT przygotowanie i wysyłkę informacji o wpłaconych do urzędu skarbowego zaliczkach.