"Uwaga rynków będzie skupiona na konferencji bankierów centralnych w Jackson Hole w USA. W piątek wystąpią na niej prezesi EBC oraz Fed i to na ich wypowiedziach koncentrować się będzie uwaga rynków. Z publikowanych danych makroekonomicznych najciekawsze będą dane o indeksie PMI w strefie euro i Niemczech, które powinny potwierdzić dobrą koniunkturę w europejskiej gospodarce" - napisali w poniedziałkowym raporcie analitycy Banku Millennium.

W opinii analityków Raiffeisen Polbanku, nastroje na rynkach globalnych będą kluczowe dla złotego, jednak potencjalne spadki na parze EUR/PLN powstrzymywać będzie wewnętrzne ryzyko polityczne.

"Atak na 4,30 pozostaje prawdopodobny, co będzie zależeć przede wszystkim od nastrojów na rynkach globalnych. Wsparciem dla pary powinna być nadal strefa 4,25-4,26. Przeciwko głębszym spadkom pary przemawia wciąż podwyższone ryzyko polityczne w kraju – temat ten może wrócić w najbliższych tygodniach" - napisali.

Ekonomiści nie są zgodni co do potencjalnego kierunku wahań rentowności polskich papierów skarbowych w najbliższych dniach.

"Wyceny polskich krótkoterminowych obligacji pozostawać mogą pod wpływem krajowych danych makroekonomicznych, które raczej sygnalizują możliwość lekkiego wzrostu rentowności. Z kolei długoterminowe papiery pozostaną pod wpływem wydarzeń na świecie, które również sygnalizują możliwość lekkiej przeceny" - twierdzą eksperci PKO BP.

Analitycy Banku Pekao uważają natomiast, że brak podaży papierów na rynku wtórnym może sprzyjać wzrostom cen obligacji skarbowych.

"Brak podaży papierów na rynku wtórnym sprzyja wzrostom cen obligacji na rynku wtórnym w okresach spadku globalnej awersji do ryzyka. Krajowy rynek długu wspierają także ostrożne komunikaty ze strony głównych banków centralnych. W najbliższych daniach oczekujemy wahań rentowności w przedziałach 1,75-1,85 proc. (obligacje dwuletnie), 2,35-2,50 proc. (obligacje pięcioletnie) oraz 3,25-3,40 proc. (obligacje dziesięcioletnie)" - napisali w porannym raporcie.

pon. pt. pt.
9.45 16.20 9.15
EUR/PLN 4,277 4,2814 4,2686
USD/PLN 3,6441 3,6467 3,6318
CHF/PLN 3,7747 3,7943 3,776
EUR/USD 1,1737 1,174 1,1754
PS0719 1,77 1,78 1,82
WS0922 2,63 2,64 2,67
DS0727 3,31 3,31 3,33

TYDZIEŃ NA FX/FI: PODAŻ PIENIĄDZA, KONIUNKTURA GUS, STOPA BEZROBOCIA, MINUTES RPP

W środę o godz. 10.00 pojawią się informacje o lipcowej podaży pieniądza M3, natomiast o 14.00 GUS opublikuje dane dotyczące sierpniowej koniunktury w kraju w budownictwie, przemyśle, handlu i usługach.

"Prognozujemy, że roczne tempo wzrostu podaży pieniądza, mierzonej agregatem M3, wzrosło w lipcu do 5,2 proc. z 5,0 proc. w czerwcu" - czytamy w raporcie Banku Pekao.

W czwartek o godz. 10.00 na rynek spłyną dane dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lipcu.

W przypadku stopy bezrobocia, analitycy Banku Pekao spodziewają się spadku do 7 proc., z 7,1 proc. zanotowanych w czerwcu.

Również w czwartek, o godz. 14.00 opublikowany zostanie protokół z lipcowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej.