Zysk operacyjny wyniósł 2,59 mln zł wobec 1,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 147,65 mln zł w I poł. r. obr. 2015/2016 wobec 104,73 mln zł rok wcześniej.

Grodno S.A. jest jednym z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim. W październiku 2015 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect