W czwartym kwartale 2016 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału liczba osób pracujących w strefie euro wzrosła o 0,3 proc. i o 0,2 proc. w całej Wspólnocie. Natomiast w porównaniu z ostatnim kwartałem 2015 roku, zatrudnienie wzrosło o 1,1 proc. w strefie euro i o 1,0 proc. UE.

Z szacunków Eurostatu wynika, że w czwartym kwartale 2016 roku w całej Unii Europejskiej zatrudnienie miała rekordowa liczba 232,9 milionów osób. To najlepszy wynik w historii. W strefie euro pracowało 153,9 mln osób, co jest najlepszym wynikiem od 2008 r.

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, w czwartym kwartale ubiegłego roku najwyższy wzrost zatrudnienia zanotowano na Malcie, gdzie pracowało o 1,9 proc. osób więcej niż w poprzednim kwartale 2016 r. Kolejne były Luksemburg i Cypr z dużo niższym wzrostem zatrudnienia (po 0,9 proc.).

W ujęciu kwartalnym w większości państw UE odnotowano wzrost zatrudnienia. Jednak w czterech państwach zatrudnienie zmalało. W porównaniu do trzeciego kwartału 2016 r. największy spadek zatrudnienia odnotowano w Estonii (-1,5proc.). Kolejne były: Grecja (-0,9 proc.), Litwa (-0,2 proc.) i Chorwacja (-0,1 proc.). W Polsce wzrost zatrudnienia zrównał się z unijną średnią i wyniósł 0,2 proc.

Także w ujęciu rocznym wzrost zatrudnienia na Malcie znacznie przewyższał wyniki w innych krajach. Porównując czwarty kwartał 2016 r. do kwartału sprzed roku, na Malcie zatrudnienie wzrosło o 5,1 proc. Drugi w zestawieniu Luksemburg zatrudniał o 3,2 proc. więcej pracowników niż w czwartym kwartale 2015 r. Kolejne były: Cypr (wzrost o 3 proc.), Irlandia (2,8 proc.) i nasz południowy sąsiad - Słowacja (2,6 proc.).

Mniejsze zatrudnienie niż przed rokiem odnotowano w Rumunii (-1,2 proc.), na Litwie (-0,9 proc.), w Estonii (-0,6 proc.), Chorwacji, (-0,3 proc.), i Grecji (-0,1 proc.).

A gdzie znalazła się Polska? Niestety nisko, tuż nad państwami, w których roczna zmiana liczby zatrudnionych osób była na minusie. Według danych Eurostatu w ostatnim kwartale 2016 r. w Polsce zatrudnionych było dokładnie tyle samo pracowników, co w czwartym kwartale 2015 r. Jak widać, pod względem zatrudnienia ubiegły rok w Polsce nie był najlepszy.

>>> Czytaj też: Jaka naprawdę jest siła nabywcza Amerykanów? Oto fakty o zarobkach w USA

Więcej optymizmu płynie z najnowszych danych GUS, według których w lutym 2017 r. zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,3 proc.. W ujęciu rocznym (czyli od lutego 2016 do lutego 2017 r.) poziom zatrudnienia w polskich firmach skoczył w górę o 4,6 proc.

Zatrudnienie w Unii Europejskiej w 4 kw.2016