Serwis wynagrodzenia.pl opublikował kolejne wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2016 r. Tym razem zestawienie dotyczy wynagrodzeń absolwentów studiów drugiego stopnia wybranych uczelni wyższych w Polsce. W badaniu uczestniczyły 145 782 osoby.

W pierwszej dziesiątce uczelni, których absolwenci zarabiają najlepiej, znalazło się aż siedem uczelni technicznych, jednak w 2016 roku najwyższe zarobki osiągali magistrzy bez tytułu inżyniera - absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Połowa z nich zarabiała miesięcznie w przedziale od 5,5 do 12 tys. zł brutto, a wartość środkowa ich zarobków to 8 tys. zł brutto. Natomiast inżynierowie z Politechniki Warszawskiej, drugiej w rankingu, mogli liczyć na przeciętne wynagrodzenie brutto wynoszące 6,5 tys. zł. Połowa inżynierów z tytułem magistra z warszawskiej uczelni zarabiała brutto od 4,5 do 10 tys. zł.

W pierwszej dziesiątce, poza Politechniką Warszawską, znalazły się jeszcze uczelnie techniczne z Wrocławia, Gdańska, Łodzi, Poznania i Gliwic (Śląska) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa. Przeciętne zarobki po tych uczelniach wahały się od 5,2 do 6,16 tys. zł.

Najniższe zarobki osiągali absolwenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Po ukończeniu tych uczelni magister mógł liczyć na przeciętne wynagrodzenie w wysokości odpowiednio 3,8 tys. zł i 3,6 tys. zł. To poniżej mediany wynagrodzenia w całej Polsce, która według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 roku wyniosła 3,9 tys. zł.

Pomimo dużych różnic w płacach absolwentów różnych uczelni, uczyć się warto. W przypadku przytłaczającej większość uczelni (29 z 33 badanych) mediany wynagrodzeń magistrów były wyższe od mediany wynagrodzeń w Polsce.

Zestawienie uwzględnia 33 uczelnie wyższe, dla których próba badanych przekroczyła 450. W zestawieniu uwzględniono osoby, które zadeklarowały ukończenie studiów drugiego stopnia na danej uczelni.