czytaj e-DGP
  • Raport: Akcje Tauron

Tauron: Millennium DM wycenia akcję Taurona na 0,77 zł

2010-06-14

Na podstawie naszych prognoz oraz wyceny porównawczej szacujemy wartość rynkową Taurona na 11,0 mld zł, czyli 0,77 zł na akcję. Po uwzględnieniu scalenia akcji w skali 9 do 1 wycena wynosi 6,9 zł na akcję - czytamy w raporcie. Cena maksymalna akcji sprzedawanych inwestorom indywidualnym została ustalona na poziomie 0,70 zł. Po uwzględnieniu scalenia walorów w stosunku 9 do 1 cena wynosi 6,3 zł. Cena dla inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona po zakończeniu budowania księgi popytu i ...»

KGHM kupił <strong>akcje</strong> <strong>Tauronu</strong>

KGHM kupił akcje Tauronu

2011-03-23

W rezultacie KGHM zwiększył swój udział w Tauronie do 10,39 proc.  [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt] Czytaj też: MSP zakończyło prywatyzację Taurona sprzedając 11,9 proc. akcji Nabycie akcji Tauron Polska Energia jest związane z realizacją Strategii KGHM Polska Miedź na lata 2009 – 2018, która to przewiduje dywersyfikację źródeł przychodu oraz wejście w branżę energetyczną - czytamy w raporcie. KGHM Polska Miedź kupił w czerwcowej ofercie pierwotnej 4,9 proc. akcji spółki Tauron Polska Energia. We wrześniu zeszłego roku prezes Herbert Wirth informował, że koncern cały czas dokupuje walory tej spółki i podtrzymuje chęć zwiększenia udziału w kapitale do 11 .  ...»

<strong>Tauron</strong> rekomenduje 0,15 zł dywidendy za <strong>akcję</strong> z zysku za 2014 r.

Tauron rekomenduje 0,15 zł dywidendy za akcję z zysku za 2014 r.

2015-03-16

finansowych przekraczających bieżące przepływy z działalności operacyjnej grupy Tauron. Pozostawione w spółce środki pieniężne będą w całości przeznaczane na realizację inwestycji, obniżając jednocześnie zapotrzebowanie na dalsze finansowanie, tym samym ograniczając wzrost poziomu wskaźnika zadłużenia - czytamy dalej. W 2014 r. akcjonariusze Tauronu zdecydowali o wypłacie 332,98 mln zł dywidendy z zysku za 2013 r., co dało 0,19 zł na jedną akcję. Zarząd spółki rekomendował wówczas wypłatę 0,15 ...»

Debiut Tauronu: Liczba akcji Tauronu zmniejszyła się dziewięciokrotnie

2010-06-25

złotówki - czyli tzw. akcje groszowe - sprzyjają spekulacji i dużej zmienności kursu. Dlatego spółka postanowiła scalić akcje. Debiut Tauronu jest planowany na 30 czerwca. Wartość oferty to ponad 4,2 mld zł. Resort ma ok. 87 proc. akcji spółki; pozostałe walory należą do drobnych akcjonariuszy, głównie pracowników części spółek z grupy. Holding Tauron Polska Energia, który tworzą 94 firmy, jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce oraz liderem pod względem sprzedaży energii dla klientów korporacyjnych i indywidualnych. Kontroluje 20 proc. polskich zasobów węgla kamiennego. Moc elektrowni skupionych w grupie wynosi 5447 MW. Grupa obejmuje swoim działaniem 17 proc. powierzchni kraju, zatrudnia ok. 28 tys. osób. ...»

<strong>Tauron</strong> rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na <strong>akcję</strong> z kapitału zapasowego

Tauron rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego

2016-03-10

- na 14. dzień od dnia dywidendy. Proponowany poziom dywidendy umożliwi spółce utrzymanie wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie - wskazano. W ub.r. akcjonariusze Taurona zdecydowali o przeznaczeniu 262,88 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję. W 2015 r. spółka miała 1 807,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 180,89 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata ...»

<strong>Tauron</strong> wypłaci 15 gr dywidendy na <strong>akcję</strong> z zysku za 2010 r.

Tauron wypłaci 15 gr dywidendy na akcję z zysku za 2010 r.

2011-05-06

„Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 262 882 409,10 zł, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,15 zł – czytamy w komunikacie. Łączna ilość akcji objętych dywidendą wynosi 1 752 549 394 akcji. Jednocześnie WZ określiło termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 30 czerwca 2011 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2011 roku (termin wypłaty dywidendy) - czytamy w komunikacie. Spółka energetyczna Tauron Polska ...»

Kompania Węglowa wniesie do grupy <strong>Tauron</strong> kopalnię i <strong>akcje</strong> PKW

Kompania Węglowa wniesie do grupy Tauron kopalnię i akcje PKW

2009-12-22

na ok. 120 mln zł, a wartość akcji PKW na ok. 0,5 mld zł. Kompania Węglowa nie podała daty sfinalizowania transakcji, jednak - jak powiedział PAP znający szczegóły sprawy przedstawiciel firmy - stronom zależy, aby przedsięwzięcie zostało zrealizowane jeszcze przed debiutem giełdowym Taurona, by podnieść wartość grupy. Przejęcie przez grupę Tauron całości akcji PKW powinno oznaczać również, że załoga węglowego koncernu otrzyma akcje pracownicze, czego od kilku miesięcy domagają się działające tam ...»

<strong>Akcje</strong> <strong>Taurona</strong> dla inwestora strategicznego

Akcje Taurona dla inwestora strategicznego

2009-06-02

Zgodnie z zapisami polityki energetycznej, Tauron powinien być prywatyzowany przez giełdę w transzach. Chcemy jednak uelastycznić ten proces, aby móc kierować też ofertę do inwestora strategicznego - powiedział Zieliński, podczas Kongresu Nowego Przemysłu we wtorek. W grudniu 2008 roku przedstawiciele Taurona poinformowali, że na inwestycje w latach 2009-2012 firma przeznaczy ok. 13,5 mld zł: 4 mld zł z podwyższenia kapitału, ok. 3 mld zł z kredytów, a 6,5 mld zł ze środków własnych. W ...»

IPO <strong>Tauronu</strong>: Zakończyła się budowa księgi popytu na <strong>akcje</strong> <strong>Tauronu</strong>

IPO Tauronu: Zakończyła się budowa księgi popytu na akcje Tauronu

2010-06-21

Resort skarbu ma poinformować we wtorek o cenie sprzedaży i ostatecznej liczbie akcji sprzedawanych inwestorom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Maksymalna cena sprzedaży jednej akcji Tauronu dla inwestorów indywidualnych została ustalona na 70 groszy (to cena przed scaleniem akcji). Dla inwestorów instytucjonalnych może być ona wyższa. Resort skarbu poinformował w sobotę, że ponad 200 tys. inwestorów indywidualnych zapisało się na akcje Tauronu. MSP przeznaczyło dla nich pulę 20 proc. akcji ...»

KGHM będzie kupował <strong>akcje</strong> <strong>Tauronu</strong>

KGHM będzie kupował akcje Tauronu

2010-06-30

Wirth dodał, że obecna cena Tauronu jest bardzo dobra. Tauron (TAURONPE) zadebiutował neutralnie w środę na warszawskiej giełdzie. Jednak po otwarciu spadł i utrzymuje się pod kreską. Około 10:20 akcje Tauronu spadały o 0,6 proc. Wcześniej KGHM Polska Miedź zadeklarował chęć nabycia do 1 583 830 044 akcji spółki Tauron. Jednak skarb państwa ograniczył udział inwestorów indywidualnych do maksymalnie 5 proc. W efekcie KGHM otrzymałw IPO Tauronu 700,9 mln akcji spółki , czyli 4,9 proc. Holding ...»