czytaj e-DGP
  • Raport: Akcje Tauron
Kompania Węglowa wniesie do grupy <strong>Tauron</strong> kopalnię i <strong>akcje</strong> PKW

Kompania Węglowa wniesie do grupy Tauron kopalnię i akcje PKW

2009-12-22

Decydujący głos i ponad 52 proc. akcji należy do PKE, pozostała część do KW. Wniesienie do grupy Tauron kopalni "Bolesław Śmiały ", o co energetyczna spółka zabiegała od kilku lat, oraz przekazanie wszystkich akcji PKW , ma być - jak zakłada wstępnie projekt - spłacone akcjami grupy Tauron, ...»

KGHM kupi 4,9 proc. akcji spółki Tauron w ofercie publicznej

2010-06-23

"Działając na podstawie otrzymanego zaproszenia spółka złoży zapis na kupno 700 942 491 akcji (przed scaleniem) (przed scaleniem) Tauron Polska Energia SA po cenie 0,57 zł" - czytamy w komunikacie KGHM, który pierwotnie chciał nabyć do 1 583 830 044 akcji, czyli do 11,1 proc. kapitału spółki Tauron.»

Do nowej emisji akcji grupy Tauron może dojść na przełomie 2011 i 2012 r.

2010-03-18

Wiceprezes spółki Krzysztof Zawadzki przekonywał, że nowa emisja akcji już teraz byłaby mniej korzystna od kredytów czy obligacji, m.in. dlatego, że akcjonariusze oczekują zwrotu z kapitału; niekorzystne byłoby też rozwodnienie akcjonariatu. Wiceprezes nie odpowiedział precyzyjnie na pytanie, czy wybór zadłużenia zamiast emisji akcji oznacza, że spółka w kolejnych latach nie zamierza wypłacać dywidendy.»

Tauron: Millennium DM wycenia akcję Taurona na 0,77 zł

2010-06-14

"Na podstawie naszych prognoz oraz wyceny porównawczej szacujemy wartość rynkową Taurona na 11,0 mld zł, czyli 0,77 zł na akcję. Po uwzględnieniu scalenia akcji w skali 9 do 1 wycena wynosi 6,9 zł na akcję"»

<strong>Tauron</strong> rekomenduje 0,15 zł dywidendy za <strong>akcję</strong> z zysku za 2014 r.

Tauron rekomenduje 0,15 zł dywidendy za akcję z zysku za 2014 r.

2015-03-16

"Rekomendacja (...) została sporządzona po uwzględnieniu aktualnego planu rozwoju grupy Tauron, obejmującego realizację przyjętego programu inwestycyjnego, który wymaga znacznych środków finansowych przekraczających bieżące przepływy z działalności operacyjnej grupy ...»

<strong>Tauron</strong>: akcjonariusze spółki zdecydują o wypłacie 0,15 zł dywidendy na <strong>akcję</strong>

Tauron: akcjonariusze spółki zdecydują o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję

2014-04-18

W 2013 roku akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 350,5 mln zł, co dało 0,20 zł na jedną akcję. Grupa Tauron jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce (z 13 proc. udziału w rynku w 2012 r.), a także największym dystrybutorem i największym sprzedawcą energii elektrycznej (z 38 proc. udziału w rynku w 2012 r.).»

<strong>Tauron</strong> rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na <strong>akcję</strong> z kapitału zapasowego

Tauron rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego

2016-03-10

, co dało wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję. W 2015 r. spółka miała 1 807,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 180,89 mln zł zysku rok wcześniej.»

Tauron nie wyemituje nowych akcji, dlatego Skarb Państwa może zwiększyć ...

2010-03-17

Dodał, że zgodnie z planem oferta publiczna sprzedaży akcji należących do Skarbu Państwa ma się odbyć do końca czerwca . "Po tej decyzji zarządu musimy przeanalizować, czy zaoferujemy planowane pierwotnie 25 proc. akcji Tauronu, czy może to będzie więcej"»

<strong>Tauron</strong> wypłaci 15 gr dywidendy na <strong>akcję</strong> z zysku za 2010 r.

Tauron wypłaci 15 gr dywidendy na akcję z zysku za 2010 r.

2011-05-06

„Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 262 882 409,10 zł, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,15 zł" – czytamy w komunikacie. Łączna ilość akcji objętych dywidendą wynosi 1 752 549 394 akcji.»

Pracownicy energetyki otrzymują <strong>akcje</strong> swoich firm

Pracownicy energetyki otrzymują akcje swoich firm

2008-11-19

W środę przedstawiciele Taurona podali, że umowy zamiany akcji PKE (załoga otrzymała je w latach 2001-2002) na PKE (załoga otrzymała je w latach 2001-2002) na akcje Tauron Polska Energia powinny być zawarte do 19 listopada przyszłego roku.»