czytaj e-DGP
  • Raport: Akcje Tauron
Przegląd wiadomości ze spółek - 27 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 27 czerwca 2016 r.

2016-06-27

Energa   Akcjonariusze Energi zdecydowali o przeznaczeniu 202,89 mln zł z zysku netto za 2015 r na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,49 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Seco/Warwick  Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o przeznaczeniu 3,01 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę, co da wypłatę 0,31 zł na akcję...»

Grant Thornton: Bieżący rok na Catalyst nie powinien być gorszy niż 2015

2016-06-23

Partner Grant Thornton zaznaczył, że poprzednim roku (kiedy łączna wartość wprowadzonych na Catalyst papierów nieskarbowych z wyłączeniem obligacji EBI, BGK euroobligacji i listów zastawnych przekroczyła 10 mld zł) stał pod znakiem znaczących wartościowo debiutów (w tym instrumentów wyemitowanych przez takie spółki, jak Tauron, Enea, Cyfrowy Polsat, Raiffeisen Bank Polska)....»

Grupa Azoty i KGHM objęte specjalną ochroną przed wrogim przejęciem

Grupa Azoty i KGHM objęte specjalną ochroną przed wrogim przejęciem

2016-06-21

Skarb Państwa ma w spółce Grupa Azoty S.A. 32,99 proc. akcji stanowiących 32,99 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W odniesieniu do KGHM Polska Miedź S.A. ... proc.»

Byłe władze PGNiG: zarzuty obecnego kierownictwa pozamerytoryczne

2016-06-19

Chodzi o niedokończony blok gazowo-parowy 449 MW w Stalowej Woli, w którego realizację są zaangażowane Tauron oraz PGNiG. Według informacji z maja br., które podawali przedstawiciele obecnych władz spółki, inwestycja, która pierwotnie miała być ukończona w wakacje 2015 r., będzie przedłużona o 2,5-3 lata.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 16 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 16 czerwca 2016 r.

2016-06-16

W ub.r. akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok.  WDX  Akcjonariusze WDX uchwalili dywidendę w wysokości 2,77 mln zł, czyli 0,30 zł na z zysku za 2014 rok.  WDX  Akcjonariusze WDX uchwalili dywidendę w wysokości 2,77 mln zł, czyli 0,30 zł na akcję, podała spółka.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 9 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 9 czerwca 2016 r.

2016-06-09

... ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  Aplisens   Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 3,43 mln zł z zysku za 2015 r., to jest 0,26 zł na jedną akcję, podała spółka.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   PZ Cormay  PZ Cormay zawarł z TTL 1, podmiotem zależnym Total FIZ, umowę inwestycyjną, na podstawie której nabędzie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej 5 ... ......»

Tauron nie wypłaci dywidendy za ubiegły rok; prezes: to pomocne dla spółki

2016-06-08

Zarząd spółki proponował przeznaczenie na ten cel ponad 175,2 mln zł, co oznaczałoby 10 groszy dywidendy na akcję. Mimo straty za ubiegły rok zarząd grupy Tauron proponował wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego, tłumacząc to chęcią „utrzymania pozytywnej długoterminowej relacji z inwestorami rynku kapitałowego” oraz realizowanym programem inwestycyjnym.»

ZWZ Taurona nie zgodziło się na 0,1 zł na akcję dywidendy z kapitału zapasowego

2016-06-08

Projekt uchwały zakładał przeznaczenie na dywidendę 175 254 939,4 zł z kapitału zapasowego, tj. 0,1 zł na akcję. W 2015 r. spółka miała 1 807,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 180,89 mln zł zysku rok wcześniej.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 8 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 8 czerwca 2016 r.

2016-06-08

[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  Tauron   Zwyczajne walne zgromadzenie Taurona Polska Energia nie podjęło uchwały w sprawie przeznaczenia 175,25 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę, co dałoby wypłatę 0,1 zł na   Zwyczajne walne zgromadzenie Taurona Polska Energia nie podjęło uchwały w sprawie przeznaczenia 175,25 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę, co dałoby wypłatę 0,1 zł na akcję...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 6 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 6 czerwca 2016 r.

2016-06-06

- czytamy w projekcie.  Akcjonariusze OT Logistics zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca m.in. o podziale akcji w stosunku 1 do 8, podała spółka. Według zarządu niższa cena jednostkowa ułatwi inwestorom indywidualnym inwestycje w akcje spółki.»