czytaj e-DGP
  • Raport: Akcje Tauron
Przegląd wiadomości ze spółek - 12 października 2015 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 12 października 2015 r.

2015-10-12

Tauron  Rada nadzorcza   Rada nadzorcza Tauron Polska Energia powołała w skład zarządu spółki Annę Striżyk - powierzając jej stanowisko wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych oraz Piotra Kołodzieja - powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. strategii i rozwoju, podała spółka.»

IPSOS: 42 proc. Polaków chce dofinansowania górnictwa

IPSOS: 42 proc. Polaków chce dofinansowania górnictwa

2015-10-11

Kopalnie i zakłady górnicze oflagowano; w Kompanii Węglowej rozpoczęła się akcja informacyjna. Rzecznik śląsko-dąbrowskiej Solidarności Grzegorz Podżorny powiedział, że akcja informacyjna w Kompanii Węglowej dotyczy „skutków złamania przez rząd porozumienia z 17 stycznia".»

Przegląd wiadomości ze spółek - 8 października 2015 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 8 października 2015 r.

2015-10-08

[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]    Wittchen  Grupa Wittchen zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 7 października 2015 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 7 października 2015 r.

2015-10-07

[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]    Tauron  Maciej Tybura zrezygnował z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej   Maciej Tybura zrezygnował z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Tauron Polska Energia z przyczyn osobistych, podała spółka.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 2 października 2015 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 2 października 2015 r.

2015-10-02

[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  11 bit studios  Akcjonariusze, w tym członkowie zarządu, 11 bit studios zawarli porozumienie w kwestii wspólnego nabywania akcji spółki oraz zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach, podało 11 bit studios. Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 1 października 2015 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 1 października 2015 r.

2015-10-01

GTC   Globe Trade Centre (GTC) przydzielił 108,91 mln akcji serii K. Redukcja zapisów dodatkowych na akcje wyniosła 97,31%, podało GTC. [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]    WSiP  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) odnotowały 44,09 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. ...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 30 września 2015 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 30 września 2015 r.

2015-09-30

"Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w ramach jednej lub kilku emisji wymaga uzyskania zgody rady nadzorczej i nie może być niższa niż 47 zł za jedną emitowanych w ramach kapitału docelowego w ramach jednej lub kilku emisji wymaga uzyskania zgody rady nadzorczej i nie może być niższa niż 47 zł za jedną akcję"»

Zamet Industry wykona konstrukcję bloku w Elektrowni Jaworzno III za 35,9 mln zł

Zamet Industry wykona konstrukcję bloku w Elektrowni Jaworzno III za 35,9 mln zł

2015-09-24

"Zgodnie z podpisaną umową Zamet Industry S.A. wykona i dostarczy nośną konstrukcję stalową kotła wraz z rusztem nośnym na potrzeby inwestycji budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, realizowanej przez Tauron Wytwarzanie S.A." - czytamy w komunikacie.»

Na ratunek polskiemu górnictwu. Nawet 6 mld zł w specjalnym funduszu

Na ratunek polskiemu górnictwu. Nawet 6 mld zł w specjalnym funduszu

2015-09-01

Ta ostatnia jest skłonna przekazać funduszowi pakiet akcji Elektrowni Ostrołęka. Z kolei Tauron chce kupić kopalnię Brzeszcze. [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt] Czytaj też...»

Polimex uratowany. Spółka chce wrócić do korzeni

Polimex uratowany. Spółka chce wrócić do korzeni

2015-09-01

ARP objęła akcje za 150 mln zł, zostając inwestorem strategicznym w rozproszonym akcjonariacie. To była podstawa do porozumienia restrukturyzacyjnego. Jak przyznaje agencja, jej zaangażowanie w Polimex umożliwiło realizację dwóch największych inwestycji energetycznych: budowy nowych bloków węglowych w Opolu dla PGE i Kozienicach dla ...»