czytaj e-DGP
  • Raport: Akcje Tauron
Kompania Węglowa wniesie do grupy <strong>Tauron</strong> kopalnię i <strong>akcje</strong> PKW

Kompania Węglowa wniesie do grupy Tauron kopalnię i akcje PKW

2009-12-22

Decydujący głos i ponad 52 proc. akcji należy do PKE, pozostała część do KW. Wniesienie do grupy Tauron kopalni "Bolesław Śmiały", o co energetyczna spółka zabiegała od kilku lat, oraz przekazanie wszystkich akcji PKW, ma być - jak zakłada wstępnie projekt - spłacone akcjami grupy Tauron, ...»

KGHM kupi 4,9 proc. akcji spółki Tauron w ofercie publicznej

2010-06-23

"Działając na podstawie otrzymanego zaproszenia spółka złoży zapis na kupno 700 942 491 akcji (przed scaleniem) (przed scaleniem) Tauron Polska Energia SA po cenie 0,57 zł" - czytamy w komunikacie KGHM, który pierwotnie chciał nabyć do 1 583 830 044 akcji, czyli do 11,1 proc. kapitału spółki Tauron.»

Do nowej emisji akcji grupy Tauron może dojść na przełomie 2011 i 2012 r.

2010-03-18

Wiceprezes spółki Krzysztof Zawadzki przekonywał, że nowa emisja akcji już teraz byłaby mniej korzystna od kredytów czy obligacji, m.in. dlatego, że akcjonariusze oczekują zwrotu z kapitału; niekorzystne byłoby też rozwodnienie akcjonariatu. Wiceprezes nie odpowiedział precyzyjnie na pytanie, czy wybór zadłużenia zamiast emisji akcji oznacza, że spółka w kolejnych latach nie zamierza wypłacać dywidendy.»

Tauron: Millennium DM wycenia akcję Taurona na 0,77 zł

2010-06-14

"Na podstawie naszych prognoz oraz wyceny porównawczej szacujemy wartość rynkową Taurona na 11,0 mld zł, czyli 0,77 zł na akcję. Po uwzględnieniu scalenia akcji w skali 9 do 1 wycena wynosi 6,9 zł na akcję"»

<strong>Tauron</strong> rekomenduje 0,15 zł dywidendy za <strong>akcję</strong> z zysku za 2014 r.

Tauron rekomenduje 0,15 zł dywidendy za akcję z zysku za 2014 r.

2015-03-16

"Rekomendacja (...) została sporządzona po uwzględnieniu aktualnego planu rozwoju grupy Tauron, obejmującego realizację przyjętego programu inwestycyjnego, który wymaga znacznych środków finansowych przekraczających bieżące przepływy z działalności operacyjnej grupy ...»

<strong>Tauron</strong>: akcjonariusze spółki zdecydują o wypłacie 0,15 zł dywidendy na <strong>akcję</strong>

Tauron: akcjonariusze spółki zdecydują o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję

2014-04-18

W 2013 roku akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 350,5 mln zł, co dało 0,20 zł na jedną akcję. Grupa Tauron jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce (z 13 proc. udziału w rynku w 2012 r.), a także największym dystrybutorem i największym sprzedawcą energii elektrycznej (z 38 proc. udziału w rynku w 2012 r.).»

<strong>Tauron</strong> rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na <strong>akcję</strong> z kapitału zapasowego

Tauron rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego

2016-03-10

, co dało wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję. W 2015 r. spółka miała 1 807,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 180,89 mln zł zysku rok wcześniej.»

Tauron nie wyemituje nowych akcji, dlatego Skarb Państwa może zwiększyć ...

2010-03-17

Dodał, że zgodnie z planem oferta publiczna sprzedaży akcji należących do Skarbu Państwa ma się odbyć do końca czerwca. "Po tej decyzji zarządu musimy przeanalizować, czy zaoferujemy planowane pierwotnie 25 proc. akcji Tauronu, czy może to będzie więcej"»

<strong>Tauron</strong> wypłaci 15 gr dywidendy na <strong>akcję</strong> z zysku za 2010 r.

Tauron wypłaci 15 gr dywidendy na akcję z zysku za 2010 r.

2011-05-06

„Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 262 882 409,10 zł, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,15 zł" – czytamy w komunikacie. Łączna ilość akcji objętych dywidendą wynosi 1 752 549 394 akcji.»

Pracownicy energetyki otrzymują <strong>akcje</strong> swoich firm

Pracownicy energetyki otrzymują akcje swoich firm

2008-11-19

W środę przedstawiciele Taurona podali, że umowy zamiany akcji PKE (załoga otrzymała je w latach 2001-2002) na PKE (załoga otrzymała je w latach 2001-2002) na akcje Tauron Polska Energia powinny być zawarte do 19 listopada przyszłego roku.»