czytaj e-DGP
  • Raport: Ceny mieszkań w Warszawie
Przegląd wiadomości ze spółek - 19 stycznia 2017 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 19 stycznia 2017 r.

2017-01-19

Polega ona na objęciu przez Inwestorów łącznie 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł każda, po cenie emisyjnej 2 zł, podały spółki....»

BGK: Dofinansowanie w ramach programu MdM nie skończyło się

BGK: Dofinansowanie w ramach programu MdM nie skończyło się

2017-01-19

"Jeżeli chodzi o limit 2018 r., rezerwowany w 2017 r., to wykorzystanie go będzie zależało od kształtowania się relacji nabywca - deweloper, czyli (tego) na ile deweloperzy będą skłonni do ustępstw cenowych, aby dopasować cenę sprzedaży m kw. do obowiązującego w programie MdM limitu" - tłumaczył.»

GUS: Deflacja średnioroczna wyniosła 0,6% w 2016r. wobec 0,9% deflacji w 2015r.

2017-01-13

Potaniało użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,7%). Zanotowano wzrost opłat za wywóz śmieci (o 4,4%), usługi kanalizacyjne (o 2,8%) oraz zaopatrywanie w wodę (o 2,5%). Podniesiono również opłaty za najem mieszkania (o 1,3%). Ceny nośników energii były niższe niż w 2015 r. (przeciętnie o 2,6%, w tym gaz – o 7,9%, opał – o 2,4%, energia elektryczna – o 1,7%, przy wzroście cen...»

Warszawa: Zmodernizowana kamienica na Pradze m.in. dla osób dotkniętych reprywatyzacją

2017-01-13

Jednak do tej pory, podkreślił wiceprezydent, nie było tak kompleksowej modernizacji kamienicy mieszkalnej, gdzie będą mieszkania komunalne i socjalne. Zmieniona została struktura mieszkań, zostały one doposażone w łazienki, kuchnie, a budynek został przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.»

Chcesz kupić nowe <strong>mieszkanie</strong>? Zobacz, co się czeka na rynku nieruchomości w 2017 roku

Chcesz kupić nowe mieszkanie? Zobacz, co się czeka na rynku nieruchomości w 2017 roku

2017-01-13

W styczniu 2017 r. najważniejszymi wydarzeniami na rynku kredytów hipotecznych są podwyższenie wymaganego wkładu własnego i odblokowanie pieniędzy na tegoroczne dopłaty z programu „ Mieszkanie dla młodych”.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 12 stycznia 2017 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 12 stycznia 2017 r.

2017-01-12

Unimot Oferta publiczna do 2,2 mln akcji serii J spółki Unimot rozpocznie się 8 lutego od opublikowania przedziału cenowego/ ceny maksymalnej oraz rozpoczęcia book-buildingu, podano w prospekcie emisyjnym. Spółka, przechodząca z NewConnect na rynek główny GPW, chce pozyskać z oferty ok. 85 mln zł.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 10 stycznia 2017 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 10 stycznia 2017 r.

2017-01-10

[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Action  Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przekazał wykaz zaległości spółki Action S.A. w restrukturyzacji, uwzględniający wysokość odsetek do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego z podaniem okresów przerw w ich naliczaniu oraz podstawy prawnej nienaliczania odsetek za zwłokę....»

Przegląd wiadomości ze spółek - 9 stycznia 2017 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 9 stycznia 2017 r.

2017-01-09

[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Murapol    Murascot - spółka zależna Murapolu - zawarła przedwstępną umowę nabycia od Howard-Johnston Limited i osoby fizycznej nieruchomości w Edynburgu o powierzchni ok. 1 546 m2 za cenę 0,9 mln GBP, podała spółka....»

Przegląd wiadomości ze spółek - 5 stycznia 2017 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 5 stycznia 2017 r.

2017-01-05

W samym IV kw. 2016 r. zanotowano 422 sprzedanych mieszkań wobec 248 wobec 248 mieszkań w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r, poinformowała spółka. [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  Echo Investment spodziewa się bardzo dobrego roku dla segmentu mieszkaniowego i zamierza wprowadzić do oferty 1 500 mieszkań...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 4 stycznia 2017 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 4 stycznia 2017 r.

2017-01-04

... sprzedaż na poziomie wyższym od zeszłorocznego.  [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  Pekaes   Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował wykluczyć z obrotu giełdowego akcje Pekaesu z dniem 10 stycznia 2017 r., podała giełda.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]    Hutmen, KGHM Polska Miedź   Hutmen podpisał z ... ......»