czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda BP

Awantura wielka jak dywidenda w PKO BP

2009-06-09

W poniedziałek PKO BP poinformował o planach wypłaty z zysku netto za 2008 rok 2,88 zł dywidendy na akcję, co oznacza, że do akcjonariuszy trafiłby prawie cały zeszłoroczny zysk netto banku, który wyniósł prawie 2,9 mld zł.  A jednocześnie bank, który zapowiadał rozwój akcji kredytowej, której bezpieczeństwo miało gwarantować niewypłacanie dywidendy, chce podnieść kapitały przeprowadzając emisję o wartości do 5 mld zł. Polityczna dywidenda PKO BP Wtorek zaczął się od ostrego protestu ...»

Dywidenda z PKO BP po emisji akcji

2009-06-12

Rekomendacja jest propozycją zarządu PKO BP. My kwestię dywidendy i dokapitalizowania banku widzimy inaczej - powiedział Wewiór, cytowany przez piątkowy dziennik Polska. Uważamy, że najpierw powinno dojść do dokapitalizowania PKO BP w drodze emisji akcji. Jeśli zakończy się ono sukcesem, wówczas będziemy mogli mówić o wypłacie dywidendy - dodał rzecznik. PKO BP podał w poniedziałek, że zarząd banku zarekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu, które odbędzie się 30 czerwca ...»

Dywidenda PKO BP poróżniła resorty

2009-06-24

dywidendę musi pobrać, tylko odwracając jakby kolejność. Przekonywał, że do porozumienia w sprawie dywidend w PKO BP dojdzie do końca miesiąca. Prezes NBP Sławomir Skrzypek ocenia, że jeżeli bank PKO BP wypłaci dywidendę zgodnie z propozycją zarządu, do czasu faktycznego podniesienia kapitału, czyli przez co najmniej kilka miesięcy, będzie musiał limitować działalność. Jego zdaniem, przyjęcie propozycji zarządu PKO BP wprowadziłoby - jak mówił - dodatkowe ryzyka i niepewności w nasz sektor bankowy oraz miałoby wpływ na sytuację w całym sektorze, a nie tylko w jednym banku. Skarb Państwa posiada 51,24 proc. akcji PKO BP, a pozostali akcjonariusze - 48,76 proc. ...»

Dywidenda z PKO BP będzie ściągnięta

2009-06-17

Ta dywidenda [PKO BP - ISB)] będzie ściągnięta - powiedział w radio Tok FM Nowak. Wypowiedź Nowaka, jest o tyle ważna, że w związku z narastającym zamieszaniem wokół dywidendy w PKO BP ostateczną decyzję będzie musiał podjąć premier. W tym kontekście słowa jego najbliższego współpracownika i głównego doradcy wydają się przesądzać, że w sporze na linii minister skarbu-minister finansów, Donald Tusk stanie po stronie Jacka Rostowskiego. Zarząd banku na czele z Jerzym Pruskim zaproponował ...»

<strong>Dywidenda</strong> PKO <strong>BP</strong>: Akcjonariusze zgodzili się na 1,80 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję

Dywidenda PKO BP: Akcjonariusze zgodzili się na 1,80 zł dywidendy na akcję

2013-06-20

Decyzja ta jest zgodna z rekomendacją zarządu. Zwyczajne walne zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A., w wyniku podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za rok obrotowy 2012 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 2.250.000.000,00 zł, co stanowi 1,80 zł na jedną akcję - głosi komunikat. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 19 września, a termin wypłaty dywidendy na 4 października 2013 r. Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich akcji PKO BP, t.j ...»

Spór w rządzie o dywidendę z PKO BP

2009-06-09

pewnie o tym, w sprawach różnych, mówić - dodał. W poniedziałek PKO BP poinformował o planach wypłaty z zysku netto za 2008 rok 2,88 zł dywidendy na akcję, co oznacza, że do akcjonariuszy trafiłby prawie cały zeszłoroczny zysk netto banku. Wcześniej zarząd rekomendował, by bank nie wypłacał dywidendy za 2008 rok. Prezes NBP Sławomir Skrzypek liczy, że decyzja o przeznaczeniu prawie całości zysku netto za 2008 rok na dywidendę zostanie zmieniona. W poniedziałek Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ...»

To już pewne, PKO <strong>BP</strong> wypłaci <strong>dywidendę</strong>

To już pewne, PKO BP wypłaci dywidendę

2009-06-30

poboru o wartości ok. 5 mld zł. Z kolei resort skarbu chciał uzależnić ewentualną wypłatę dywidendy od powodzenia emisji. Dywidenda z PKO BP, którego największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa (51,24 proc. ) stanowiłaby znaczącą pozycję dochodową dla budżetu - ostatnio minister finansów Jacek Rostowski ogłosił, że dywidendy ze spółek z udziałem Skarbu Państwa mają być w tym roku o ponad 5 mld zł wyższa od zapisanych w budżecie 3 mld zł. ...»

Pietraszkiewicz: <strong>dywidenda</strong>  PKO <strong>BP</strong> nie zahamuje kredytów

Pietraszkiewicz: dywidenda PKO BP nie zahamuje kredytów

2009-06-10

Zaznaczył jednak, że gdyby właściciele banku (Skarb Państwa) zdecydowali się na pozostawienie części zysku w spółce, byłby to dobry sygnał dla całego sektora bankowego. Władze PKO BP zapowiadają pilną emisję i to bardzo dużych rozmiarów nowych akcji. Z tego punktu widzenia nie ma groźby, by ewentualna wypłata dywidendy przez PKO BP zahamowała akcję kredytową banku, czy całego sektora bankowego - podkreślił Pietraszkiewicz. W poniedziałek PKO BP poinformował o planach wypłaty z zysku netto za ...»

Dywidenda z PKO BP to nadal wielka niewiadoma

2009-10-30

W prospekcie emisyjnym PKO BP napisano, że ministerstwo skarbu państwa oczekuje wypłaty zaliczkowej dywidendy w wysokości 50 proc. zysku banku za rok 2009. Taką operację umożliwiają zmiany w statucie banku. – Taką możliwość dają statuty innych banków w Polsce. W naszym przypadku to ciągle jest tylko możliwość – mówił wczoraj prezes PKO BP. – Nie przesądzamy tej kwestii – wtórował mu Aleksander Grad. Szef PKO BP podtrzymał także utrzymanie dotychczasowej polityki wypłaty dywidendy. – Chcemy by ...»

Prezes PKO <strong>BP</strong> poległ za <strong>dywidendę</strong>

Prezes PKO BP poległ za dywidendę

2009-07-08

Obowiązki prezesa rada tymczasowo powierzyła Wojciechowi Papierakowi, obecnemu wieceprezesowi. Jak poinformowała Joanna Schmid, wiceminister skarbu, następca prezesa Pruskiego ma zostać wybrany w konkursie. Prezes PKO BP naraził się radzie decyzją o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia ubiegłorocznego zysku na dywidendę. Rada chciała pozostawić zysk w banku. Rada rekomendowała akcjonariuszom nieudzielenie absolutorium prezesowi Pruskiemu i wiceprezesowi Mironczukowi, który miał odpowiadać za słabe wyniki ukraińskiej spółki PKO BP, Kredobanku. Ostatecznie jednak ubiegłotygodniowe walne zgromadzenie akcjonariuszy PKO BP głosami Skarbu Państwa udzieliło obu prezesom skwitowania za 2008 rok. ...»