czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda BP
<strong>Dywidenda</strong> PKO <strong>BP</strong>: Akcjonariusze zgodzili się na 1,80 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję

Dywidenda PKO BP: Akcjonariusze zgodzili się na 1,80 zł dywidendy na akcję

2013-06-20

Decyzja ta jest zgodna z rekomendacją zarządu. Zwyczajne walne zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A., w wyniku podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za rok obrotowy 2012 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 2.250.000.000,00 zł, co stanowi 1,80 zł na jedną akcję - głosi komunikat. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 19 września, a termin wypłaty dywidendy na 4 października 2013 r. Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich akcji PKO BP, t.j ...»

<strong>Dywidenda</strong> PKO <strong>BP</strong>: decyzja o wypłacie 1,8 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję zapadnie 20 czerwca

Dywidenda PKO BP: decyzja o wypłacie 1,8 zł dywidendy na akcję zapadnie 20 czerwca

2013-05-24

, zgodnym ze stanowiskiem KNF oraz zapewni rozwój działalności kredytowej PKO Banku Polskiego SA - podał bank w uzasadnieniu. Z zysku za 2011 rok PKO BP wypłacił dywidendę w wysokości 1.587,50 mln zł, tj. 1,27 zł na akcję. Stanowiło to 40,15% zysku netto za 2011 rok. »

Dywidenda z PKO BP po emisji akcji

2009-06-12

Rekomendacja jest propozycją zarządu PKO BP. My kwestię dywidendy i dokapitalizowania banku widzimy inaczej - powiedział Wewiór, cytowany przez piątkowy dziennik Polska. Uważamy, że najpierw powinno dojść do dokapitalizowania PKO BP w drodze emisji akcji. Jeśli zakończy się ono sukcesem, wówczas będziemy mogli mówić o wypłacie dywidendy - dodał rzecznik. PKO BP podał w poniedziałek, że zarząd banku zarekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu, które odbędzie się 30 czerwca ...»

Dywidenda PKO BP poróżniła resorty

2009-06-24

dywidendę musi pobrać, tylko odwracając jakby kolejność. Przekonywał, że do porozumienia w sprawie dywidend w PKO BP dojdzie do końca miesiąca. Prezes NBP Sławomir Skrzypek ocenia, że jeżeli bank PKO BP wypłaci dywidendę zgodnie z propozycją zarządu, do czasu faktycznego podniesienia kapitału, czyli przez co najmniej kilka miesięcy, będzie musiał limitować działalność. Jego zdaniem, przyjęcie propozycji zarządu PKO BP wprowadziłoby - jak mówił - dodatkowe ryzyka i niepewności w nasz sektor bankowy oraz miałoby wpływ na sytuację w całym sektorze, a nie tylko w jednym banku. Skarb Państwa posiada 51,24 proc. akcji PKO BP, a pozostali akcjonariusze - 48,76 proc. ...»

Awantura wielka jak dywidenda w PKO BP

2009-06-09

W poniedziałek PKO BP poinformował o planach wypłaty z zysku netto za 2008 rok 2,88 zł dywidendy na akcję, co oznacza, że do akcjonariuszy trafiłby prawie cały zeszłoroczny zysk netto banku, który wyniósł prawie 2,9 mld zł.  A jednocześnie bank, który zapowiadał rozwój akcji kredytowej, której bezpieczeństwo miało gwarantować niewypłacanie dywidendy, chce podnieść kapitały przeprowadzając emisję o wartości do 5 mld zł. Polityczna dywidenda PKO BP Wtorek zaczął się od ostrego protestu ...»

Mniej dywidendy z PKO BP

2009-06-30

dopiero potem wypłacić dywidendę. Natomiast koncepcję zaproponowaną przez zarząd PKO BP popierał minister finansów Jacek Rostowski, który tydzień temu zapowiedział zwiększenie dochodów budżetowych z dywidend o 5,3 mld zł. Więcej we wtorkowej Rzeczpospolitej. »

BP wstrzyma wypłatę dywidendy

2010-06-12

Dywidenda zamiast do akcjonariuszy trafiłaby na specjalny rachunek, który zostałby odblokowany z chwilą, gdy końcowy koszt szkód, spowodowanych przez wyciek, zostanie oszacowany. Zamiast dywidendy w gotówce udziałowcy otrzymaliby tzw. akcje gratisowe - twierdzi gazeta. Na poniedziałek zarząd BP wyznaczył termin telekonferencji z głównymi udziałowcami dla omówienia opcji. Większość komentatorów sądzi, że udziałowcy będą musieli się pożegnać z dywidendą spodziewaną 27 lipca, choć BP, o ile nie ...»

Dywidenda z PKO BP będzie ściągnięta

2009-06-17

Ta dywidenda [PKO BP - ISB)] będzie ściągnięta - powiedział w radio Tok FM Nowak. Wypowiedź Nowaka, jest o tyle ważna, że w związku z narastającym zamieszaniem wokół dywidendy w PKO BP ostateczną decyzję będzie musiał podjąć premier. W tym kontekście słowa jego najbliższego współpracownika i głównego doradcy wydają się przesądzać, że w sporze na linii minister skarbu-minister finansów, Donald Tusk stanie po stronie Jacka Rostowskiego. Zarząd banku na czele z Jerzym Pruskim zaproponował ...»

Czy PKO BP wypłaci dywidendę?

2009-05-21

wstrzymanie wypłaty dywidendy za 2008 r. Wcześniej w maju wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik zapowiadał, że MSP chce pobrać dywidendę z PKO BP, ale w takiej wysokości, by nie naruszyć interesów spółki. W 2008 r. PKO BP miał po audycie 3120,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008 roku wobec 2903,63 mln zł zysku rok wcześniej. We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 3300,62 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w 2008 roku bank miał 2881,26 mln zł zysku netto wobec 2719,99 mln zł zysku rok wcześniej. ...»

Prezes PKO <strong>BP</strong> poległ za <strong>dywidendę</strong>

Prezes PKO BP poległ za dywidendę

2009-07-08

Obowiązki prezesa rada tymczasowo powierzyła Wojciechowi Papierakowi, obecnemu wieceprezesowi. Jak poinformowała Joanna Schmid, wiceminister skarbu, następca prezesa Pruskiego ma zostać wybrany w konkursie. Prezes PKO BP naraził się radzie decyzją o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia ubiegłorocznego zysku na dywidendę. Rada chciała pozostawić zysk w banku. Rada rekomendowała akcjonariuszom nieudzielenie absolutorium prezesowi Pruskiemu i wiceprezesowi Mironczukowi, który miał odpowiadać za słabe wyniki ukraińskiej spółki PKO BP, Kredobanku. Ostatecznie jednak ubiegłotygodniowe walne zgromadzenie akcjonariuszy PKO BP głosami Skarbu Państwa udzieliło obu prezesom skwitowania za 2008 rok. ...»