czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda BP
Z nadzieją patrzę na Program Budowy Kapitału Polaków

Z nadzieją patrzę na Program Budowy Kapitału Polaków

2016-07-11

Stopy zwrotu uzyskiwane przez OFE to realne zwiększenie wartości, tj. wzrost wartości wyceny posiadanych aktywów i wypłaty dywidend ze spółek. Przy dużych kwotach i długich okresach inwestowania nawet małe różnice w stopie zwrotu mają duże znaczenie.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 1 lipca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 1 lipca 2016 r.

2016-07-01

PCC Rokita ma wątpliwości co do danych prezentowanych przez URE i zamierza wyjaśniać sprawę.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  Paged    Akcjonariusze Pagedu nie podjęli uchwały o wypłacie dywidendy, podała spółka. [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Comp  Akcjonariusze Comp zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2015 r. na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie ...»

Akcjonariusze PKO BP zdecydowali o 1 zł warunkowej dywidendy na akcję

2016-06-30

"W przypadku braku spełnienia warunków dywidendy, zysk netto banku osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 ... . zł dzieli się w następujący sposób: 1) na kapitał zapasowy w wysokości 3 750 000 tys. zł, 2) na kapitał rezerwowy w wysokości 71 142 tys. zł"»

Przegląd wiadomości ze spółek - 30 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 30 czerwca 2016 r.

2016-06-30

[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  Libet    Akcjonariusze Libetu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok 2015 w kwocie 7,127 mln zł w całości na zwiększenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia....»

DM PKO BP podniósł rekomendację GPW do 'kupuj', obniżył wycenę do 37,4 ...

2016-06-30

GPW oferuje również jedną z najwyższych stóp dywidendy spośród giełd globalnych (7,1% z zysku za 2015). Biorąc pod uwagę historyczną średnią 12-miesięcznego wskaźnika P/E, GPW jest obecnie wyceniana z 17% dyskontem"»

Przegląd wiadomości ze spółek - 29 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 29 czerwca 2016 r.

2016-06-29

[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Echo Investment  Akcjonariusze Echo Investment zdecydowali o przeznaczeniu łącznej kwoty 2,174 mld zł na dywidendę, podała spółka.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Medicalgorithmics  Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę ...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 22 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 22 czerwca 2016 r.

2016-06-22

[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Archicom    Akcjonariusze Archicomu podjęli uchwałę o przeznaczeniu na dywidendę 12,1 mln zł z zysku netto za 2015 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,52 zł na akcję, podała spółka. Ponadto zarząd uchwalił wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 15 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 15 czerwca 2016 r.

2016-06-15

][NIEZNANA ENCJA gt]   PKO BP  PKO Bank Hipoteczny zakończył budowę księgi popytu na drugą benchmarkową emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł i terminie ... własnych projektach....»

DM PKO BP obniżył rekomendację Orange Polska do 'sprzedaj', wycenę do 4,8 ...

2016-06-15

To, w połączeniu z bieżącą presją na przychody będzie skutkowało ujemną dynamiką przepływów pieniężnych w kolejnych 2-3 latach i relatywnie niską dywidendą. Dlatego uważamy, że jedyną szansą na zwiększenie wypłat dla akcjonariuszy może być ewentualna sprzedaż wież"»

Przegląd wiadomości ze spółek - 6 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 6 czerwca 2016 r.

2016-06-06

OT Logistics  Walne zgromadzenie OT Logistics zdecyduje 30 czerwca o przeznaczeniu 9,99 mln zł na dywidendę, co da 7 zł na 1 akcję, wynika z projektów ZWZ. "Zwyczajne walne zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrachunkowy 2015 w kwocie 28 992 644,68 zł, ...»