czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda BP
Przegląd wiadomości ze spółek - 22 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 22 czerwca 2016 r.

2016-06-22

[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Archicom    Akcjonariusze Archicomu podjęli uchwałę o przeznaczeniu na dywidendę 12,1 mln zł z zysku netto za 2015 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,52 zł na akcję, podała spółka. Ponadto zarząd uchwalił wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 15 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 15 czerwca 2016 r.

2016-06-15

][NIEZNANA ENCJA gt]   PKO BP  PKO Bank Hipoteczny zakończył budowę księgi popytu na drugą benchmarkową emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł i terminie ... własnych projektach....»

DM PKO BP obniżył rekomendację Orange Polska do 'sprzedaj', wycenę do 4,8 ...

2016-06-15

To, w połączeniu z bieżącą presją na przychody będzie skutkowało ujemną dynamiką przepływów pieniężnych w kolejnych 2-3 latach i relatywnie niską dywidendą. Dlatego uważamy, że jedyną szansą na zwiększenie wypłat dla akcjonariuszy może być ewentualna sprzedaż wież"»

Przegląd wiadomości ze spółek - 6 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 6 czerwca 2016 r.

2016-06-06

OT Logistics  Walne zgromadzenie OT Logistics zdecyduje 30 czerwca o przeznaczeniu 9,99 mln zł na dywidendę, co da 7 zł na 1 akcję, wynika z projektów ZWZ. "Zwyczajne walne zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrachunkowy 2015 w kwocie 28 992 644,68 zł, ...»

Akcjonariusze PKO BP zdecydują 30 VI o 1 zł warunkowej dywidendy na akcję

2016-06-06

"Z zastrzeżeniem spełnienia warunków dywidendy: 1) dzień : 1) dzień dywidendy ustala się na 30 września 2016 r. 2) PKO Bank Polski w 2016 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2015 r. w wysokości 1,00 zł brutto na jedną akcję; 3) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 grudnia 2016 r."»

Jeśli WIG 20 znacznie przebije 1.800 pkt., to spadki zostaną zanegowane (analiza)

2016-06-03

Zniżkowały jedynie akcje Asseco (o 0,58 proc.), PGNiG (o 0,39 proc.) oraz PKO BP (o 0,17 proc.). W czwartek po sesji PKO BP poinformował, że zarząd banku rekomenduje warunkowo przeznaczenie na dywidendę 1,25 mld zł, czyli 1 zł dywidendy na akcję, a na kapitał zapasowy trafić miałoby 2,5 mld zł.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 3 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 3 czerwca 2016 r.

2016-06-03

W przypadku spełnienia warunków dywidendy dzień dzień dywidendy proponuje się oznaczyć na 30 września 2016 r., a termin wypłaty dywidendy – na dzień 20 grudnia 2016 r.; dywidenda będzie miała charakter pieniężny i wynosić będzie 1 zł brutto na jedną akcję.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   - Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego (PKO BP...»

PKO BP rekomenduje 1 zł dywidendy na akcję

2016-06-03

Zaproponowano następujący podział zysku osiągniętego za 2015 r: na dywidendę dla akcjonariuszy 1 250 000 tys. zł, na kapitał zapasowy w kwocie 2 500 000 tys. zł,  na kapitał rezerwowy w kwocie 71 142 tys. zł, podał bank. W przypadku spełnienia warunków dywidendy dzień dywidendy proponuje się oznaczyć na 30 września 2016 r., a termin wypłaty dywidendy – na dzień 20 grudnia 2016 r.; dywidenda...»

DM PKO BP podniósł rekomendację Alumetalu do 'kupuj', wycenę do 64 zł

2016-06-01

DM PKO BP podniósł rekomendację Alumetalu do 'kupuj', wycenę do 64 zł Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO podniósł rekomendację Alumetalu do 'kupuj', wycenę do 64 zł Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP podnieśli rekomendację dla Alumetalu do "kupuj" z "trzymaj" a cenę docelową akcji do 64 zł z 59,5 zł, wynika z raportu datowanego na 25 maja.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 1 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 1 czerwca 2016 r.

2016-06-01

Kogeneracja    Akcjonariusze Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydowali przeznaczyć na dywidendę kwotę 93,125 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 6,25 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Dzień prawa do dywidendy ustalono na 10 sierpnia, a termin wypłaty dywidendy na 30 sierpnia.»