czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda BP

GPW lekko rośnie; na rynku walutowym mieszane nastroje, dług bez zmian

2016-05-24

We wtorek o 1 proc. zwyżkują akcje PKO BP, a jedna akcja banku kosztuje 24,46 zł. Bloomberg poinformował we wtorek, że analitycy Citi podnieśli rekomendację dla PKO BP do "neutralnie" ze "sprzedaj".»

PKO BP: Zastosujemy się do zalecenia KNF ws. dywidendy w wys. max. 50% zysku

2016-05-18

Bank posiada aktualną politykę dywidendową, uchwaloną przez zarząd banku i zatwierdzoną przez radę nadzorczą, która adresuje stanowisko KNF w sprawie zasad polityki dywidendowej banków, w szczególności w zakresie minimalnych poziomów współczynników kapitałowych kwalifikujących do wypłaty dywidendy w wysokości do 50% wypracowanego zysku, podano także. W ub. tygodniu Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła PKO BP...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 17 maja 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 17 maja 2016 r.

2016-05-17

Torpol  Akcjonariusze Torpolu na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 czerwca zdecydują o przeznaczeniu kwoty 15,8 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,69 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ.  [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Mennica Polska   Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie ...»

KNF zaleciła PKO BP zatrzymanie co najmniej 50% zysku za 2015 r.

2016-05-12

... od Komisji Nadzoru Finansowego informację, iż bank (zgodnie z warunkami określonymi w stanowisku KNF w sprawie zasad polityki dywidendowej banków w 2016r.) spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego przez bank w 2015r., gdyż poza innymi warunkami ustalonymi przez KNF łączny współczynnik kapitałowy banku, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, jest wyższy od 13,25% plus 100% domiaru kapitałowego na ryzyko kredytów ... ......»

Przegląd wiadomości ze spółek - 12 maja 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 12 maja 2016 r.

2016-05-12

powrotu do regularnych wypłat dywidend, poinformował członek zarządu ds. finansowych Tomasz Szeląg.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Cyfrowy ... HubStyle wprowadziła do swojego portfolio ostatni zapowiedziany na ten rok brand, poinformowała spółka.»

PKO BP przedstawi rekomendację dot. dywidendy za 2015 r. w ciągu ...

2016-05-09

Na początku marca bank informował, że "spełnia kryteria do wypłaty dywidendy wysokości do 50% zysku netto za 2015 r.". Akcjonariusze PKO BP przeznaczyli zysk netto za 2014 r. na kapitały zapasowy i rezerwowy.»

Na Wall Street nieduże zmiany indeksów; wyróżniał się sektor paliwowy

2016-04-26

WYNIK BP LEPSZY OD SPODZIEWANEGO Skorygowany zysk LEPSZY OD SPODZIEWANEGO Skorygowany zysk BP wyniósł w pierwszym kwartale 532 mln dolarów, rynek tymczasem spodziewał się straty na poziomie 244,9 mln dolarów.»

Psychologiczna bariera 2000 pkt. Czy warszawskie indeksy mają szansę na wzrosty?

Psychologiczna bariera 2000 pkt. Czy warszawskie indeksy mają szansę na wzrosty?

2016-03-30

Wśród blue chipów najwyższy wzrost zanotowały PKO BP (3,99 proc.), Pekao (3,91 proc.) PKN Orlen (3,71) oraz PGNiG (3,68 proc.). Środowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alior Banku zdecydowało, że zysk osiągnięty w 2015 roku w całości trafi na kapitał zapasowy.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 23 marca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 23 marca 2016 r.

2016-03-23

PKO BP Zarząd PKO Banku Polskiego przyjął nowe zasady polityki dywidendowej. Wskaźniki adekwatności kapitałowej określające kryteria dywidendowe wynoszą: łączny współczynnik kapitałowy powyżej 14,01% oraz współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 powyżej 13,82%, a także wskaźnik dźwigni powyżej 5%, podał bank w ...»

PKO <strong>BP</strong> przyjął nowe zasady polityki dywidendowej

PKO BP przyjął nowe zasady polityki dywidendowej

2016-03-23

Bank wskazał, że zasady uległy zmianie w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 grudnia 2015 r. stanowiska w sprawie polityki dywidendowej banków w 2016 roku za 2015 rok, rekomendującego wyższe poziomy minimalne miar adekwatności kapitałowej umożliwiające wypłatę dywidendy oraz wprowadzającego nowy warunek wypłaty oraz wprowadzającego nowy warunek wypłaty dywidendy - poziom dźwigni finansowej.»