czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda KGHM

Są duże szanse, że trend wzrostowy na GPW zostanie utrzymany do końca tygodnia (analiza)

2016-07-20

Drugą najmocniej handlowaną spółką, obrót około 100 mln zł, był KGHM, którego akcje zniżkowały o 0,5 proc. Trzecią spółką o największych obrotach, około 88 mln zł, był PKN Orlen, którego kurs spadł najmocniej wśród blue chipów - o 2,55 proc.»

Stopy zwrotu podyktował Brexit

Stopy zwrotu podyktował Brexit

2016-07-04

Energetyka, obciążona kosztami ratowania znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej górnictwa, znacznie ograniczyła wysokość wypłacanych dywidend, a regularne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami to jeden z podstawowych czynników decydujących o atrakcyjności tego sektora. Na notowaniach branży finansowej, obciążonej od lutego podatkiem od aktywów, ciąży nierozwiązany problem kredytów frankowych.»

Akcjonariusze KGHM zdecydowali o 1,5 zł dywidendy na akcję z zysków lat ...

2016-06-28

Dzień dywidendy ustalono na 15 lipca. ustalono na 15 lipca. Dywidenda będzie wypłacona w dwóch ratach: 18 sierpnia br. 150 mln zł (0,75 zł na akcję) i 17 listopada br. 150 mln zł (0,75 zł na akcję).»

Przegląd wiadomości ze spółek - 28 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 28 czerwca 2016 r.

2016-06-28

Ronson   Akcjonariusze Ronsona zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 10 sierpnia o przeznaczeniu 21,79 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,08 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. "Zatwierdzić [...] propozycję zarządu zaakceptowaną także przez radę nadzorczą spółki i podjąć decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 21 788 800 zł za 2015 r. zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez zarząd...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 21 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 21 czerwca 2016 r.

2016-06-21

Data wykupu to 2 kwietnia 2019 r.  KGHM Polska Miedź  Polska Miedź  KGHM Polska Miedź podpisała dzisiaj umowę z China Minmetals Corporation na sprzedaż katod miedzianych w latach 2017-2021, podała spółka.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 15 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 15 czerwca 2016 r.

2016-06-15

   Elektrotim zawarł umowę z KGHM Polska Miedź, Oddział Huta Miedzi Głogów o wartości 5,24 mln zł, poinformowała spółka.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt ... własnych projektach. Docelowo może być zainteresowana odkupem trójmiejskiej części pakietu, poinformował prezes Dariusz Kaśków.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Pegas Nonwovens  Akcjonariusze Pegas Nonwovens zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 11,53 mln euro na ...»

Jeśli WIG 20 znacznie przebije 1.800 pkt., to spadki zostaną zanegowane (analiza)

2016-06-03

Zwyżkom na GPW przewodziły spółki wydobywcze - JSW wzrosła o 9,76 proc., Bogdanka o 6,29 proc., a KGHM o 4,54 proc. W piątek Bloomberg Commodity Index, wskaźnik mierzący zachowanie 22 ... ,9 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "neutralnie".»

Akcjonariusze KGHM zdecydują 28 VI o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję

2016-06-01

"Walne zgromadzenie postanawia, że wypłaci dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 300 000 000,00 zł, z zysków netto dla akcjonariuszy w kwocie 300 000 000,00 zł, z zysków netto KGHM Polska Miedź S.A. z lat ubiegłych, co stanowi 1,5 zł na jedną akcję"»

Przegląd wiadomości ze spółek - 1 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 1 czerwca 2016 r.

2016-06-01

Kogeneracja    Akcjonariusze Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydowali przeznaczyć na dywidendę kwotę 93,125 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 6,25 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Dzień prawa do dywidendy ustalono na 10 sierpnia, a termin wypłaty dywidendy na 30 sierpnia.»

WIG 20 może wyjść z krótkoterminowego trendu spadkowego (analiza)

2016-05-25

Akcje KGHM zdrożały w środę o 2,1 proc. w ślad za rosnącymi cenami miedzi na giełdzie metali w Londynie. Te zyskiwały natomiast w reakcji na dobre dane z rynku budowlanego w USA. Alior Bank nie przewiduje wypłacać dywidendy przed końcem 2018 r. Bank operacyjnie będzie gotowy do następnych fuzji nie wcześniej niż w I-II kwartale 2017 roku - poinformował Wojciech Sobieraj, prezes banku.»