czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda KGHM
Przegląd wiadomości ze spółek - 16 czerwca 2011 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 16 czerwca 2011 r.

2011-06-16

... ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]    Seleny FM Analitycy BDM podnieśli rekomendację dla akcji spółki SelenaFM do „akumuluj" z „trzymaj" z ceną docelową 19,3 zł (w tym 0,32 zł dywidendy na akcję), wynika z raportu datowanego na 13 czerwca.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]    Tesgas Analitycy Beskidzkiego Domu Maklerskiego (BDM) podnieśli rekomendację dla spółki ... ......»

Przegląd wiadomości ze spółek - 16 grudnia 2011 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 16 grudnia 2011 r.

2011-12-16

KGHM KGHM Polska Miedź może podnieść tegoroczne prognozy wyników finansowych i spodziewa się, że rok 2012 będzie "niezły", jeśli liczyć bez planowanego podatku od kopalin, wynika z wypowiedzi prezesa spółki Herberta Wirtha.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 3 lipca 2017 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 3 lipca 2017 r.

2017-07-03

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło w dniu 30 czerwca 2017 r. uchwałę w sprawie podziału zysku spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2016, w której przeznaczyło kwotę 1 376 583,00 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,13 zł na jedną akcję" - czytamy w uchwale. Dywidendą objętych jest 10 589 100 akcji spółki.»