czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda KGHM
<strong>Dywidenda</strong> <strong>KGHM</strong>: Zarząd chce wypłacić 8 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję

Dywidenda KGHM: Zarząd chce wypłacić 8 zł dywidendy na akcję

2011-05-12

- napisano w komunikacie. Rekomendowana wysokość dywidendy w opinii zarządu stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy i potrzebą zabezpieczenia funkcjonowania spółki w długim horyzoncie czasu - dodano. Propozycja zarządu oznacza, że KGHM chce przeznaczyć na dywidendę 35 proc. ubiegłorocznego zysku koncernu. Mieści się to w zapowiadanym wcześniej przedziale 30-50 proc., ale prezes KGHM Herbert Wirth mówił, że dywidenda może być bliżej górnej granicy tego przedziału. [NIEZNANA ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>KGHM</strong>: MSP nie zdecydowało ws. poziomiu <strong>dywidendy</strong>

Dywidenda KGHM: MSP nie zdecydowało ws. poziomiu dywidendy

2013-03-13

Mikołaj Budzanowski mówił, że dywidenda KGHM za 2012 rok powinna przekroczyć 30% rocznego zysku, ponieważ spółka nie musi realizować wszystkich swoich planów inwestycyjnych jednocześnie.  W 2012 r. spółka wypłaciła w sierpniu br. I ratę dywidendy w wysokości 17 zł na akcję, a drugą ratę, w wysokości 11,34 zł na akcję - 16 listopada. W 2012 r. spółka miała 4.868 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 11.394 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>KGHM</strong>: WZ zdecydowało o wypłacie 9,8 zł na akcję <strong>dywidendy</strong>

Dywidenda KGHM: WZ zdecydowało o wypłacie 9,8 zł na akcję dywidendy

2013-06-19

Walne zgromadzenie ustaliło: - dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 12 lipca 2013 r., - terminy wypłaty dywidendy: I rata na dzień 14 sierpnia 2013 r. kwoty 4,9 zł na akcję II rata na dzień 14 listopada 2013 r. kwoty 4,9 zł na akcję - czytamy w komunikacie. Dywidendą objęte są wszystkie 200 mln akcji KGHM Polska Miedź. Prezes KGHM Herbert Wirth mówił w marcu, że konglomerat wypłaci dywidendę za rok 2012, ale jej wysokość będzie wypadkową aspiracji rozwojowych ...»

Rekordowe zyski i <strong>dywidenda</strong> <strong>KGHM</strong>

Rekordowe zyski i dywidenda KGHM

2011-12-22

większa premia. Według Macieja Tybury, wiceprezesa KGHM, zarząd będzie rekomendował, by za rok 2011 spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 30 proc. zysku. To oznacza, że wzrośnie ona ze spodziewanych przez rynek 2,9 mld zł do 3,36 mld zł. Gdyby tak się stało, miedziowy koncern wypłaciłby jedną z najwyższych dywidend w swojej historii. Więcej akcjonariusze dostali tylko w 2006 r. – 3,395 mld zł. W ubiegłym roku na dywidendę przeznaczono 2,98 mld zł z zysku wynoszącego 4,6 mld zł. [NIEZNANA ENCJA gt ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>KGHM</strong>: Zarząd rekomenduje wypłatę 8,0 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję z zysku za 2012 r.

Dywidenda KGHM: Zarząd rekomenduje wypłatę 8,0 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r.

2013-05-08

kwocie 4 zł/akcję na 14 sierpnia 2013 r., a termin wypłaty II raty dywidendy w kwocie 4 zł/akcję na 14 listopada 2013 r. Prezes KGHM Herbert Wirth mówił w marcu, że konglomerat wypłaci dywidendę za rok 2012, ale jej wysokość będzie wypadkową aspiracji rozwojowych i możliwości finansowania. Jesienią ub. roku minister skarbu Mikołaj Budzanowski mówił, że dywidenda KGHM za 2012 rok powinna przekroczyć 30 proc. rocznego zysku, ponieważ spółka nie musi realizować wszystkich swoich planów ...»

Czwartek dniem wypłaty dywidendy przez KGHM

2017-08-17

. Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A Polityka dywidend KGHM Polska Miedź S.A. stanowi element zapewnienia równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidend, a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych przez spółkę środków. W 2016 roku spółka zanotowała stratę netto w wysokości 4,08 mld zł, której główną przyczyną było dokonanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w wysokości 6,13 mld zł, po uwzględnieniu efektu podatkowego. W 2016 roku KGHM wypłacił 1,5 zł dywidendy na ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>KGHM</strong>: gigant płaci i traci

Dywidenda KGHM: gigant płaci i traci

2013-06-19

W 2012 r. zysk firmy wyniósł w sumie 4,86 mld zł. Wysokość dywidendy rozczarowała inwestorów, co odbiło się na kursie KGHM. Firma zamknęła wczorajszą sesję spadkiem notowań o 6,9 proc. do 141,50 zł. [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt] Czytaj też: Dywidenda KGHM: WZ zdecydowało o wypłacie 9,8 zł na akcję dywidendy – Niska wobec oczekiwań rynku dywidenda od KGHM i spadek cen miedzi do kilkutygodniowych minimów nie rokują dobrze jednej z największych firm na naszej giełdzie ...»

Czy dywidenda PKO podziała jak ta z KGHM?

2009-09-22

proc. obsunięciu. Patrząc na obrót śmiało można stwierdzić, że była to sesja jednego banku (PKO) oraz grupy medialnej TVN, która również była w centrum zainteresowania. Najdziwniejszy w tym wszystkim jest wynik defensywnej TPSA, która pomimo 100 mln obrotu straciła aż 1,2 proc. Dzisiejszy negatywny wpływ dywidendy PKO odejmie na początek od wartości WIG20 zaledwie 10 pkt. i nie powinien rzutować na cały dzień, ale tym bardziej warto uważnie obserwować zachowanie rynku. Ostatnia dywidenda z wpływem ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>KGHM</strong>: ZWZ zwiększyło wypłatę dla akcjonariuszy

Dywidenda KGHM: ZWZ zwiększyło wypłatę dla akcjonariuszy

2012-06-29

Po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, walne zgromadzenie postanawia, że zysk netto KGHM Polska Miedź SA za rok obrotowy 2011 w wysokości 11 334 519 878,33 zł zostaje podzielony w następujący sposób: na dywidendę dla akcjonariuszy 5 668 000 000,00 zł, co stanowi 28,34 zł na jedną akcję, odpis na kapitał zapasowy spółki 5 666 519 878,33 zł – czytamy w przyjętej uchwale. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 16 lipca 2012 r., termin wypłaty I raty w kwocie 3 ...»

Rada nadzorcza KGHM pozytywnie o wypłacie dywidendy

2009-06-15

Zysk netto KGHM wyniósł w 2008 roku 2,9 mld zł. Rada nadzorcza poparła także proponowane przez zarząd KGHM terminy dotyczące dywidendy. Zarząd proponuje, by dniem dywidendy był 16 lipca 2009 roku, a terminem jej wypłaty 6 sierpnia 2009 roku. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za 2008 rok podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź SA, które odbędzie się we wtorek, 16 czerwca. W ubiegłym roku spółka wypłaciła 9 zł dywidendy na akcję, przeznaczając na ten cel 1,8 mld zł z zysku za 2007 rok, który wyniósł 3,8 mld zł. ...»