czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda KGHM
Przegląd wiadomości ze spółek - 17 sierpnia 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 17 sierpnia 2016 r.

2016-08-17

... planuje rosnąć organicznie i przez akwizycje, a także wypłacać dywidendę, poinformował ISBnews prezes Przemysław Weremczuk.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  Qumak    Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie wobec zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zakresie wdrożenia produkcyjnego strategicznego dla Polski projektu Informatycznego Systemu Osłony ... ......»

Przegląd wiadomości ze spółek - 28 lipca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 28 lipca 2016 r.

2016-07-28

[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  mBank planuje przeznaczać co najmniej 50% rocznego zysku na wypłatę dywidendy, wynika ze strategii na lata 2016-2020 pod nazwą "mobilny bank"....»

Są duże szanse, że trend wzrostowy na GPW zostanie utrzymany do końca tygodnia (analiza)

2016-07-20

Drugą najmocniej handlowaną spółką, obrót około 100 mln zł, był KGHM, którego akcje zniżkowały o 0,5 proc. Trzecią spółką o największych obrotach, około 88 mln zł, był PKN Orlen, którego kurs spadł najmocniej wśród blue chipów - o 2,55 proc.»

Stopy zwrotu podyktował Brexit

Stopy zwrotu podyktował Brexit

2016-07-04

Energetyka, obciążona kosztami ratowania znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej górnictwa, znacznie ograniczyła wysokość wypłacanych dywidend, a regularne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami to jeden z podstawowych czynników decydujących o atrakcyjności tego sektora. Na notowaniach branży finansowej, obciążonej od lutego podatkiem od aktywów, ciąży nierozwiązany problem kredytów frankowych.»

Akcjonariusze KGHM zdecydowali o 1,5 zł dywidendy na akcję z zysków lat ...

2016-06-28

Dzień dywidendy ustalono na 15 lipca. ustalono na 15 lipca. Dywidenda będzie wypłacona w dwóch ratach: 18 sierpnia br. 150 mln zł (0,75 zł na akcję) i 17 listopada br. 150 mln zł (0,75 zł na akcję).»

Przegląd wiadomości ze spółek - 28 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 28 czerwca 2016 r.

2016-06-28

Ronson   Akcjonariusze Ronsona zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 10 sierpnia o przeznaczeniu 21,79 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,08 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. "Zatwierdzić [...] propozycję zarządu zaakceptowaną także przez radę nadzorczą spółki i podjąć decyzję o wypłacie dywidendy...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 21 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 21 czerwca 2016 r.

2016-06-21

Data wykupu to 2 kwietnia 2019 r.  KGHM Polska Miedź  Polska Miedź  KGHM Polska Miedź podpisała dzisiaj umowę z China Minmetals Corporation na sprzedaż katod miedzianych w latach 2017-2021, podała spółka.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 15 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 15 czerwca 2016 r.

2016-06-15

   Elektrotim zawarł umowę z KGHM Polska Miedź, Oddział Huta Miedzi Głogów o wartości 5,24 mln zł, poinformowała spółka.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt ... własnych projektach....»

Jeśli WIG 20 znacznie przebije 1.800 pkt., to spadki zostaną zanegowane (analiza)

2016-06-03

Zwyżkom na GPW przewodziły spółki wydobywcze - JSW wzrosła o 9,76 proc., Bogdanka o 6,29 proc., a KGHM o 4,54 proc. W piątek Bloomberg Commodity Index, wskaźnik mierzący zachowanie 22 ... ,9 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "neutralnie".»

Akcjonariusze KGHM zdecydują 28 VI o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję

2016-06-01

"Walne zgromadzenie postanawia, że wypłaci dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 300 000 000,00 zł, z zysków netto dla akcjonariuszy w kwocie 300 000 000,00 zł, z zysków netto KGHM Polska Miedź S.A. z lat ubiegłych, co stanowi 1,5 zł na jedną akcję"»