czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda KGHM
Rekordowe zyski i <strong>dywidenda</strong> <strong>KGHM</strong>

Rekordowe zyski i dywidenda KGHM

2011-12-22

większa premia. Według Macieja Tybury, wiceprezesa KGHM, zarząd będzie rekomendował, by za rok 2011 spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 30 proc. zysku. To oznacza, że wzrośnie ona ze spodziewanych przez rynek 2,9 mld zł do 3,36 mld zł. Gdyby tak się stało, miedziowy koncern wypłaciłby jedną z najwyższych dywidend w swojej historii. Więcej akcjonariusze dostali tylko w 2006 r. – 3,395 mld zł. W ubiegłym roku na dywidendę przeznaczono 2,98 mld zł z zysku wynoszącego 4,6 mld zł. [NIEZNANA ENCJA gt ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>KGHM</strong>: Zarząd chce wypłacić 8 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję

Dywidenda KGHM: Zarząd chce wypłacić 8 zł dywidendy na akcję

2011-05-12

- napisano w komunikacie. Rekomendowana wysokość dywidendy w opinii zarządu stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy i potrzebą zabezpieczenia funkcjonowania spółki w długim horyzoncie czasu - dodano. Propozycja zarządu oznacza, że KGHM chce przeznaczyć na dywidendę 35 proc. ubiegłorocznego zysku koncernu. Mieści się to w zapowiadanym wcześniej przedziale 30-50 proc., ale prezes KGHM Herbert Wirth mówił, że dywidenda może być bliżej górnej granicy tego przedziału. [NIEZNANA ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>KGHM</strong>: MSP nie zdecydowało ws. poziomiu <strong>dywidendy</strong>

Dywidenda KGHM: MSP nie zdecydowało ws. poziomiu dywidendy

2013-03-13

Mikołaj Budzanowski mówił, że dywidenda KGHM za 2012 rok powinna przekroczyć 30% rocznego zysku, ponieważ spółka nie musi realizować wszystkich swoich planów inwestycyjnych jednocześnie.  W 2012 r. spółka wypłaciła w sierpniu br. I ratę dywidendy w wysokości 17 zł na akcję, a drugą ratę, w wysokości 11,34 zł na akcję - 16 listopada. W 2012 r. spółka miała 4.868 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 11.394 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>KGHM</strong>: WZ zdecydowało o wypłacie 9,8 zł na akcję <strong>dywidendy</strong>

Dywidenda KGHM: WZ zdecydowało o wypłacie 9,8 zł na akcję dywidendy

2013-06-19

Walne zgromadzenie ustaliło: - dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 12 lipca 2013 r., - terminy wypłaty dywidendy: I rata na dzień 14 sierpnia 2013 r. kwoty 4,9 zł na akcję II rata na dzień 14 listopada 2013 r. kwoty 4,9 zł na akcję - czytamy w komunikacie. Dywidendą objęte są wszystkie 200 mln akcji KGHM Polska Miedź. Prezes KGHM Herbert Wirth mówił w marcu, że konglomerat wypłaci dywidendę za rok 2012, ale jej wysokość będzie wypadkową aspiracji rozwojowych ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>KGHM</strong>: Zarząd rekomenduje wypłatę 8,0 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję z zysku za 2012 r.

Dywidenda KGHM: Zarząd rekomenduje wypłatę 8,0 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r.

2013-05-08

kwocie 4 zł/akcję na 14 sierpnia 2013 r., a termin wypłaty II raty dywidendy w kwocie 4 zł/akcję na 14 listopada 2013 r. Prezes KGHM Herbert Wirth mówił w marcu, że konglomerat wypłaci dywidendę za rok 2012, ale jej wysokość będzie wypadkową aspiracji rozwojowych i możliwości finansowania. Jesienią ub. roku minister skarbu Mikołaj Budzanowski mówił, że dywidenda KGHM za 2012 rok powinna przekroczyć 30 proc. rocznego zysku, ponieważ spółka nie musi realizować wszystkich swoich planów ...»

Kurs akcji <strong>KGHM</strong> szaleje, a inwestorów czeka jeszcze <strong>dywidenda</strong>

Kurs akcji KGHM szaleje, a inwestorów czeka jeszcze dywidenda

2011-07-08

Tradycji stało się zadość. Po odcięciu dywidendy kurs akcji KGHM poszybował – tak jak rok i dwa lata temu. Do środowego zamknięcia na poziomie zbliżonym do 198 zł zabrakło w czwartek tylko 3 proc. Ale kto w środę kupił akcje miedziowego giganta, i tak liczył zyski. W czwartek zarobił przecież 5 proc. na wzroście kursu, a 12 sierpnia jego rachunek maklerski zasili dodatkowo dywidenda za 2010 r. KGHM wypłaci w tym roku 14,9 zł dywidendy za akcję minus 19 proc. podatku. Trzymać czy sprzedać ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>KGHM</strong> za 2010 rok będzie liczona w miliardach złotych

Dywidenda KGHM za 2010 rok będzie liczona w miliardach złotych

2011-03-01

Myślę że sugestia zarządu KGHM to poziom dywidendy w granicach 30-50 proc.zysku – powiedział Wirth w czasie prezentacji wyników finansowych wewtorek. Dodał, że wysokość dywidendy ma uwzględniać odpowiedni „balansmiędzy wydatkami inwestycyjnymi, optymalnym zadłużeniem i oczekiwaniamiinwestorów dotyczącymi poziomu dywidendy. Według wstępnych danych, KGHMmiał narastająco w I-IV kw. 2010 roku 4568,59 mln zł jednostkowegozysku netto wobec 2540,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodachodpowiednio 15945,03 mln zł wobec 11060,54 mln zł. W 2010 rokuakcjonariusze KGHM zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 600 mlnzł z zysku za 2009 rok, który wynosił 2.540 mln zł, czyli 3 zł naakcję, zgodnie z rekomendacją zarządu firmy. ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>KGHM</strong>: gigant płaci i traci

Dywidenda KGHM: gigant płaci i traci

2013-06-19

W 2012 r. zysk firmy wyniósł w sumie 4,86 mld zł. Wysokość dywidendy rozczarowała inwestorów, co odbiło się na kursie KGHM. Firma zamknęła wczorajszą sesję spadkiem notowań o 6,9 proc. do 141,50 zł. [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt] Czytaj też: Dywidenda KGHM: WZ zdecydowało o wypłacie 9,8 zł na akcję dywidendy – Niska wobec oczekiwań rynku dywidenda od KGHM i spadek cen miedzi do kilkutygodniowych minimów nie rokują dobrze jednej z największych firm na naszej giełdzie ...»

Czy dywidenda PKO podziała jak ta z KGHM?

2009-09-22

proc. obsunięciu. Patrząc na obrót śmiało można stwierdzić, że była to sesja jednego banku (PKO) oraz grupy medialnej TVN, która również była w centrum zainteresowania. Najdziwniejszy w tym wszystkim jest wynik defensywnej TPSA, która pomimo 100 mln obrotu straciła aż 1,2 proc. Dzisiejszy negatywny wpływ dywidendy PKO odejmie na początek od wartości WIG20 zaledwie 10 pkt. i nie powinien rzutować na cały dzień, ale tym bardziej warto uważnie obserwować zachowanie rynku. Ostatnia dywidenda z wpływem ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>KGHM</strong>: ZWZ zwiększyło wypłatę dla akcjonariuszy

Dywidenda KGHM: ZWZ zwiększyło wypłatę dla akcjonariuszy

2012-06-29

Po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, walne zgromadzenie postanawia, że zysk netto KGHM Polska Miedź SA za rok obrotowy 2011 w wysokości 11 334 519 878,33 zł zostaje podzielony w następujący sposób: na dywidendę dla akcjonariuszy 5 668 000 000,00 zł, co stanowi 28,34 zł na jedną akcję, odpis na kapitał zapasowy spółki 5 666 519 878,33 zł – czytamy w przyjętej uchwale. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 16 lipca 2012 r., termin wypłaty I raty w kwocie 3 ...»