czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda PGE
Przegląd wiadomości ze spółek - 21 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 21 czerwca 2016 r.

2016-06-21

... MAR), podała giełda.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Cognor    PS Holdco nabył 2,52 mln akcji Cognora w wezwaniu, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BDM.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   K2 Internet  Akcjonariusze K2 Internet zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.[NIEZNANA ... ......»

Przegląd wiadomości ze spółek - 20 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 20 czerwca 2016 r.

2016-06-20

wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym GPW, podała spółka w komunikacie.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  Stalprodukt  Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o wypłacie kwoty 16,74 mln zł na dywidendę z zysku za 2015 r., co daje 3 zł na akcję, podała spółka.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  ...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 2 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 2 czerwca 2016 r.

2016-06-02

br.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  PZU  Rada nadzorcza TFI PZU powołała do zarządu Piotra Bienia oraz Marcina Wlazło, podała spółka.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  PGE  Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (  Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydują o przeznaczeniu 1,72 mld zł z zysku neto na ...»

Akcjonariusze PGE zdecydują 28 VI o 0,92 zł dywidendy na akcję

2016-06-02

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 1 767 999 316,86 zł w następujący sposób: 1. kwotę 1 720 179 962,68 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy spółki, co daje dla akcjonariuszy spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,92 zł na jedną akcję spółki, 2. pozostałą kwotę, to jest 47 819 354,18 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy"»

Przegląd wiadomości ze spółek - 1 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 1 czerwca 2016 r.

2016-06-01

Kogeneracja    Akcjonariusze Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydowali przeznaczyć na dywidendę kwotę 93,125 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 6,25 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Dzień prawa do dywidendy ustalono na 10 sierpnia, a termin wypłaty dywidendy na 30 sierpnia.»

PGE rekomenduje 0,92 zł dywidendy na akcję

2016-05-24

"Zarząd spółki postanowił zaproponować podział zysku netto za rok obrotowy 2015 zgodnie z przyjętą polityką dywidendy i przeznaczyć na i przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy 0,92 zł na jedną akcję, tj. kwotę 1 720 179 962,68 zł"»

GPW lekko rośnie; na rynku walutowym mieszane nastroje, dług bez zmian

2016-05-24

Największy obrót jest na akcjach PGE, około 20 mln zł, a kurs akcji spółki idzie w górę o 0,3 proc. Analitycy Societe Generale podwyższyli cenę docelową akcji Alior Banku do 85 zł z 70 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "kupuj".»

Przegląd wiadomości ze spółek - 24 maja 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 24 maja 2016 r.

2016-05-24

Stalprodukt   Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują o wypłacie 16,74 mln zł, czyli 3 zł na akcję, dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 20 czerwca. [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Airway Medix Akcje spółki Airway Medix zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 20 maja 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 20 maja 2016 r.

2016-05-20

wniosek zarządu co do podziału zysku wypracowanego w roku 2015 i zarekomendowała walnemu zgromadzeniu wypłatę 10,06 mln zł, tj. 0,71 zł na jedną akcję, podała spółka.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   PGE   Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Polskiej Grupy Energetycznej (...»

PGE chce utrzymać dotychczasową politykę dywidendy

2016-05-12

Dodał, że w najbliższym czasie spółka przedstawi rekomendację w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 r. "Przewidujemy, że wyniesie ona co najmniej 0,92 zł na akcję, co daje stopę za 2015 r. "Przewidujemy, że wyniesie ona co najmniej 0,92 zł na akcję, co daje stopę dywidendy 7%"»