czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda PGE
Przegląd wiadomości ze spółek - 30 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 30 czerwca 2016 r.

2016-06-30

[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  Libet    Akcjonariusze Libetu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok 2015 w kwocie 7,127 mln zł w całości na zwiększenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia....»

Haitong Bank obniżył rekomendację PGE do 'sprzedaj', wycenę do 10,05 zł

2016-06-30

W czwartek ok. godz. 9:50 za akcję PGE na GPW płacono 11,90 zł po spadku o 0,58% od ostatniego zamknięcia. "Rekomendacja została zaktualizowana po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, które przegłosowało dywidendę na akcję w wysokości zaledwie 0,25 zł ze skorygowanego zysku netto (wskaźnik wypłaty dywidendy wynosi 13%).»

Tchórzewski: lepiej pieniądze przeznaczyć na majątek PGE niż na dywidendę

2016-06-29

Zwyczajne walne zgromadzenie PGE zdecydowało we wtorek, że spółka wypłaci ponad 467 mln zł zdecydowało we wtorek, że spółka wypłaci ponad 467 mln zł dywidendy, czyli 0,25 zł na akcję. Podjęta uchwała nie była zgodna z rekomendacją zarządu PGE, który chciał wypłacić w ramach dywidendy 1,72 mld zł, czyli 0,92 zł na akcję.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 29 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 29 czerwca 2016 r.

2016-06-29

Dywidendą zostały objęte akcje spółki w liczbie 3 455 526. zostały objęte akcje spółki w liczbie 3 455 526. Dywidendą nie zostały objęte akcje serii F w liczbie 151 000" – czytamy w komunikacie.»

Akcjonariusze PGE zdecydowali o 0,25 zł dywidendy na akcję

2016-06-28

- kwotę 467 440 207,25 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy spółki, co daje dla akcjonariuszy spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,25 zł na jedną akcję spółki, - pozostałą kwotę, to jest 1 300 559 109,61 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy"»

Przegląd wiadomości ze spółek - 28 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 28 czerwca 2016 r.

2016-06-28

"Zatwierdzić [...] propozycję zarządu zaakceptowaną także przez radę nadzorczą spółki i podjąć decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 21 788 800 zł za 2015 r. zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez zarząd: Część kapitału zapasowego (powstałego z zysków zatrzymanych) w kwocie 21 788 ...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 21 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 21 czerwca 2016 r.

2016-06-21

... MAR), podała giełda.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Cognor    PS Holdco nabył 2,52 mln akcji Cognora w wezwaniu, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BDM.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   K2 Internet  Akcjonariusze K2 Internet zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.[NIEZNANA ... ......»

Przegląd wiadomości ze spółek - 20 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 20 czerwca 2016 r.

2016-06-20

wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym GPW, podała spółka w komunikacie.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  Stalprodukt  Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o wypłacie kwoty 16,74 mln zł na dywidendę z zysku za 2015 r., co daje 3 zł na akcję, podała spółka.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  ...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 2 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 2 czerwca 2016 r.

2016-06-02

br.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  PZU  Rada nadzorcza TFI PZU powołała do zarządu Piotra Bienia oraz Marcina Wlazło, podała spółka.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  PGE  Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (  Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydują o przeznaczeniu 1,72 mld zł z zysku neto na ...»

Akcjonariusze PGE zdecydują 28 VI o 0,92 zł dywidendy na akcję

2016-06-02

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 1 767 999 316,86 zł w następujący sposób: 1. kwotę 1 720 179 962,68 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy spółki, co daje dla akcjonariuszy spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,92 zł na jedną akcję spółki, 2. pozostałą kwotę, to jest 47 819 354,18 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy"»