czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda PGE
<strong>Dywidenda</strong> <strong>PGE</strong>: MSP nadal rozważa wypłatę <strong>dywidendy</strong> zaliczkowej z <strong>PGE</strong>

Dywidenda PGE: MSP nadal rozważa wypłatę dywidendy zaliczkowej z PGE

2010-09-16

Mamy możliwość, aby wypłacić zaliczkową dywidendę z PGE, ale takiej ostatecznej decyzji nie podjęliśmy, bo jeżeli ma ona być podjęta, to w oparciu o wyniki III kwartału. Tak więc może ona zapaść w październiku - powiedział Grad dziennikarzom. Prezes PGE Tomasz Zadroga zapowiadał ostatnio, że jeśli zapadnie decyzja o wypłacie dywidendy zaliczkowej, to PGE mogłaby podzielić się zyskiem z akcjonariuszami w grudniu br. Podkreślał, że dywidenda byłaby wypłacona niezależnie od planów akwizycyjnych ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>PGE</strong>: spółka przeznaczy na <strong>dywidendę</strong> 40-50 proc. zysku za 2013 r.

Dywidenda PGE: spółka przeznaczy na dywidendę 40-50 proc. zysku za 2013 r.

2013-11-13

Mamy dużo gotówki, więc w przyszłym roku prawdopodobnie wypłacimy dywidendę. Jej poziom zależy oczywiście od właściciela, ale my chcemy kontynuować dotychczasową politykę czyli przeznaczać na nią 40-50 proc. zysku - powiedział Kilian podczas konferencji prasowej. W czerwcu br. akcjonariusze PGE zdecydowali, by zysk netto za 2012 r. w wysokości 784,00 mln zł oraz część kapitału zapasowego w kwocie 824,00 mln zł przeznaczyć na dywidendę w wysokości 1.607,99 mln zł, tj. 86 groszy na akcję ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>PGE</strong>: spółka chce regularnie przeznaczać 40-50 proc. zysku netto na <strong>dywidendę</strong>

Dywidenda PGE: spółka chce regularnie przeznaczać 40-50 proc. zysku netto na dywidendę

2014-01-24

Zarząd podtrzymuje politykę dywidendową, chcemy, żeby była ona stabilna - powiedziała Bartoś dziennikarzom. Polityka dywidendowa PGE zakłada wypłatę dywidendy w wysokości 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto. W listopadzie 2013 r. poprzedni prezes, Krzysztof Kilian powiedział, że spółka chce przeznaczyć na dywidendę 40-50 proc. zysku za 2013 rok. Kilian dowodził, że spółka posiada dużo gotówki, więc w przyszłym roku prawdopodobnie wypłaci dywidendę. W czerwcu ub. r. akcjonariusze ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>PGE</strong> 2012: ZWZ zdecyduje 27 czerwca o wypłacie 86 gr <strong>dywidendy</strong> na akcję

Dywidenda PGE 2012: ZWZ zdecyduje 27 czerwca o wypłacie 86 gr dywidendy na akcję

2013-05-24

zmian zasad rachunkowości oraz strat aktuarialnych, postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy, podano także. Proponowany dzień dywidendy to 5 września, a termin wypłaty dywidendy 26 września 2013 r. Walne zdecyduje także o zapowiadanym wcześniej połączeniu PGE z jednostką zależną PGE Energia Jądrowa S.A. poprzez przeniesienie całego majątku tej spółki na PGE. PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,56 mld zł w 2012 r. ...»

PGE wypłaci dywidendę

2009-06-25

Zarekomendowaliśmy wypłatę 100 mln zł dywidendy, a rada nadzorca pozytywnie oceniła naszą propozycję - powiedział ISB Topolnicki. Wiceprezes podkreślił, że ostateczna decyzja w sprawie dywidendy należy do Skarbu Państwa, który jest 100-proc. właścicielem spółki. Zdecyduje właściciel, to jego prawo. Może się też tak stać, że na dywidendę pójdą zyski zatrzymane z lat ubiegłych - powiedział. PGE, która miała w 2008 roku 553 mln zł jednostkowego zysku netto, osiągnęła 2.670 mln zł ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>PGE</strong>: Dziś WZA <strong>PGE</strong> podejmie decyzję w sprawie wypłaty

Dywidenda PGE: Dziś WZA PGE podejmie decyzję w sprawie wypłaty

2010-06-23

inwestycyjnych spółki. W dłuższej perspektywie zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości około 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto. Z zysku za 2008 rok PGE wypłaciło Skarbowi Państwa 509,2 mln zł dywidendy. Dodatkowo na dywidendę przeznaczono 18,6 mln zł zysku z lat ubiegłych oraz 414 mln zł z rozwiązanych kapitałów rezerwowych. Łącznie w ubiegłym roku PGE wypłaciło Skarbowi Państwa 941,85 mln zł dywidendy. Zobacz aktualne notowania PGE ...»

<strong>Dywidenda</strong> zaliczkowa <strong>PGE</strong> może zostać wypłacona

Dywidenda zaliczkowa PGE może zostać wypłacona

2010-09-22

dywidendy zaliczkowej, to PGE mogłaby podzielić sięzyskiem z akcjonariuszami w grudniu br. Podkreślał, że dywidenda byłabywypłacona niezależnie od planów akwizycyjnych. Po parafowaniu umowy wśrodę, 15 września, stanowisko na temat transakcji musi wydać UrządOchrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), na co ma do dwóch miesięcy. Prezes UOKiK wielokrotnie informowała, że nie zgodzi się nakoncentrację polegającą na nabyciu Energi przez PGE. Oprócz PGE wrównoległych negocjacjach z resortem uczestniczył czeski Energeticky aPrumyslovy Holding. [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt] Czytaj też opinię prof. Balcerowicza: Sprzeciw wobec połączenia PGE z Energą ...»

Spółka tygodnia: Wyższa <strong>dywidenda</strong> elektryzuje akcjonariuszy <strong>PGE</strong>

Spółka tygodnia: Wyższa dywidenda elektryzuje akcjonariuszy PGE

2012-06-04

zbliżających się wyborów w Grecji jest wielką niewiadomą, a to właśnie od tego głosowania zależy, czy kraj ten będzie kontynuował reformy i pozostanie w strefie euro. Gdyby wybory wygrali przeciwnicy oszczędności, w całej Europie ceny akcji spadną. Na razie jednak akcjonariusze PGE mogą się cieszyć. Ubiegłotygodniowy wzrost wartości papierów tej grupy energetycznej to w dużej części zasługa decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które postąpiło wbrew rekomendacji zarządu i zwiększyło dywidendę z ...»

<strong>PGE</strong> w grudniu ustali wysokość <strong>dywidendy</strong>

PGE w grudniu ustali wysokość dywidendy

2010-11-15

oinwestycjach - powiedział prezes. Zadroga przypomniał, że politykadywidendowa PGE zakłada wypłatę na ten cel 40-50 proc. zysku netto grupykapitałowej i spółka chce rozmawiać z akcjonariuszami także o kwocieewentualnej dywidendy. W ub. roku wskaźnik ten wyniósł 39 proc. Zadrogazapowiadał we wrześniu, że jeśli zapadnie decyzja o wypłacie dywidendyzaliczkowej, to PGE mogłaby podzielić się zyskiem z akcjonariuszami wgrudniu br. Podkreślał, że dywidenda byłaby wypłacona niezależnie odplanów akwizycyjnych ...»

Dywidenda z PGE wyższa niż 600 mln zł

2009-06-25

Spółki energetyczne podzielą się zyskami ze skarbem państwa. PGE ma najlepsze wyniki, więc pobierzemy z niej bardzo dużą dywidendę, ale na takim poziomie, by nie naruszyć jej kapitałów zapasowych i planów inwestycyjnych - poinformował. Na pytanie o poziomy dywidendy odpowiedział, że na pewno będzie to więcej niż 600 mln zł, a tyle wynosił jednostkowy zysk PGE za 2008 rok. Wiceminister zapewnił, że dywidenda będzie jednak sporo niższa od zysku wypracowanego przez całą grupę, który wyniósł 2,7 ...»