czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda PZU

PZU i PFR mają porozumienie akcjonariuszy dot. nabycia akcji Banku Pekao

2017-01-24

" PZU SA i PFR podejmą także negocjacje w celu zawarcia dodatkowego trójstronnego porozumienia z tym podmiotem, doprecyzowującego ich wzajemne relacje w kontekście treści porozumienia akcjonariuszy i dokumentacji finansowania dla PFR. W przypadku zawarcia tego trójstronnego porozumienia PZU SA przekaże odrębny raport bieżący w tym zakresie"»

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2017-01-13

2017-01-13

- MEGARON - Dzień wypłaty dywidendy Wypłata Wypłata dywidendy zaliczkowej w wysokości 0,43 PLN na akcję. WTOREK, 17 STYCZNIA 11:00 - MIRACULUM - Nadzwyczajne walne zgromadzenie W sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji, w sprawie zmiany statutu spółki oraz zmian w składzie rady nadzorczej.»

DZIEŃ NA GPW: WIG 20 na plusie, liderami wzrostów Eurocash i Asseco

2016-12-29

W czwartek liderem obrotów okazało się PZU (91,7 mln zł). Kurs ubezpieczyciela wzrósł jednocześnie o 2,44 proc., co było jedną z największych zwyżek wśród blue chipów. Drugie największe obroty należały do PKN Orlen (58,7 mln zł).»

Przegląd wiadomości ze spółek - 21 grudnia 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 21 grudnia 2016 r.

2016-12-21

... ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst.  Wirtualna Polska Holding  Wirtualna Polska Holding (WPH) przyjęła politykę dywidendową, która zakłada wypłatę dywidendy na poziomie powyżej 1 zł na jedną akcję, jednakże nie więcej niż 70% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej za dany rok obrotowy, podała spółka.  [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Serinus ... ......»

KNF: wyniki europejskich testów warunków skrajnych w sektorze ubezpieczeń na podstawie notatki prasowej oraz raportu ...

2016-12-16

Aviva TUnŻ S.A., MetLife TUnŻiR S.A., NATIONALE-NEDERLANDEN TUnŻ S.A., PZU SA oraz SA oraz PZU ŻYCIE SA, które pokrywają 80% polskiego rynku mierzonego zgodnie z zasadami opisanymi wyżej. Sytuacja wyjściowa Sytuacja wyjściowa pokazuje, że na poziomie zagregowanym europejskie zakłady ubezpieczeń biorące udział w badaniu posiadały odpowiednie kapitały z punktu widzenia zasad Wypłacalność II.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 13 grudnia 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 13 grudnia 2016 r.

2016-12-13

[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]    Kernel Holding  Akcjonariusze Kernel Holding zdecydowali o wypłacie 0,25 USD dywidendy na akcję z zysku za rok finansowy zakończony 30 czerwca 2016 r., podała spółka. Decyzja jest zgodna z rekomendacją zarządu.»

Morawiecki: Kredyty dla polskich firm będą bardziej dostępne po przejęciu Pekao

2016-12-08

Powszechny Zakład Ubezpieczeń ( PZU) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ogłosili dziś, że podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł, podało ...»

PZU staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej

2016-12-08

"Dzięki tej transakcji PZU staje się największą zdywersyfikowaną grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej" - podkreślił. Wskazał, że ubezpieczyciel nie przewiduje zwiększenia udziałów w Pekao, a na walnych zgromadzeniach banku PZU będzie głosować wspólnie z PFR.»

PZU chce aby Alior i Pekao pozostały na rynku jako 'dwa osobne ...

2016-12-08

Prezes PZU ocenił, że Alior i Pekao to "dwa podobne, aczkolwiek inne banki". Według jego słów, PZU chce, aby Alior był innowacyjny i wzrostowy, a Pekao miał charakter instytucji narodowej. PZU i PFR ogłosili dziś, że podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł, podało PZU.»

PZU nie prowadzi obecnie innych rozmów ws. akwizycji

2016-12-08

- powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej. PZU i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ogłosili dziś, że podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł, podało ...»