czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda jsw
Polska giełda może w tym kwartale przegonić rynki rozwinięte

Polska giełda może w tym kwartale przegonić rynki rozwinięte

2016-04-29

Mocny, 5-proc. wzrost zanotowała JSW. Spółka w czwartek wieczorem w raporcie rocznym podała, że program restrukturyzacji grupy zakłada, obok sprzedaży SEJ i PEC oraz pakietów akcji koksowni, realizację inwestycji w dwóch zakładach przy współudziale MSP, przekazanie aktywów nieprodukcyjnych Ruchu Jas-Mos do SRK, optymalizację zatrudnienia i cięcie wydatków.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 29 kwietnia 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 29 kwietnia 2016 r.

2016-04-29

... restrukturyzacyjne Jastrzębskiej Spółki Węglowej ( JSW) zaplanowane na lata 2016-2025 obejmują m.in. sprzedaż aktywów, realizację inwestycji przy wsparciu Skarbu Państwa, ograniczenie wydatków i optymalizację zatrudnienia, podała spółka.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]    Jastrzębska Spółka Węglowa (...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 28 kwietnia 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 28 kwietnia 2016 r.

2016-04-28

tej nieruchomości chce wybudować osiedle na ok. 150 mieszkań.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  JSW  Nie ma chętnych na zakup należących do grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej obiektów: hotelu w Gdyni i ośrodków wczasowych w Zakopanem, Sianożętach i Pobierowie....»

Przegląd wiadomości ze spółek - 27 kwietnia 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 27 kwietnia 2016 r.

2016-04-27

Grupa zamierza przeznaczyć je m.in. na współfinansowanie nowych inwestycji, jak również wypłaty rekordowej dywidendy Paged S.A.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  VIG Polska    Spółki należące do grupy Vienna Insurance Group Polska (VIG Polska) osiągnęły 3,53 mld zł składki przypisanej brutto w 2015 r. Wynik finansowy brutto wzrósł o 36% r/r ...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 15 kwietnia 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 15 kwietnia 2016 r.

2016-04-15

Obligacje są emitowane w celu refinansowania obligacji serii H, których termin wykupu ustalony został na 14 kwietnia 2017 r.  JSW  Jastrzębska Spółka Węglowa (  Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z Balta GmbH umowę dostaw koksu o szacunkowej wartości 1,18 mld zł w okresie jej obowiązywania do końca marca 2021 r., podała spółka.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  IMC  IMC odnotowało ...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 11 kwietnia 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 11 kwietnia 2016 r.

2016-04-11

Szacowana wartość kontraktu to 80 mln zł.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   JSW  Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (  Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 8 kwietnia 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 8 kwietnia 2016 r.

2016-04-08

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu o przeznaczenie 67,5 mln zł z zysku netto za 2015 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co da wypłatę w wysokości 0,9 zł na jedną akcję, podała spółka. [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]    Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police odwołała ze składu zarządu prezesa Krzysztofa ...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 1 kwietnia 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 1 kwietnia 2016 r.

2016-04-01

na kapitał zapasowy spółki w pozostałej kwocie, podała spółka.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Unibep  Zarząd Unibepu zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 5,96 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,17 zł na akcję, podała spółka....»

Przegląd wiadomości ze spółek - 4 marca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 4 marca 2016 r.

2016-03-04

Wcześniej, 1 marca, zarząd banku poinformował, że zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie z zysku za 2015 r. kwoty 559,43 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 49,6% skonsolidowanego zysku netto grupy. , co stanowi 49,6% skonsolidowanego zysku netto grupy. Dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniesie 4,3 zł brutto.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 26 lutego 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 26 lutego 2016 r.

2016-02-26

mBank Zarząd mBanku rekomenduje akcjonariuszom niedokonywanie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 1,223 mld zł oraz pozostawienie części zysku za 2015 rok - tj .kwoty wysokości 1,241 mld zł niepodzielonej, co oznacza brak wypłaty dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 24 marca....»