czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda jsw
Przegląd wiadomości ze spółek - 24 sierpnia 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 24 sierpnia 2016 r.

2016-08-24

W ocenie prezesa, planowane w strategii do 2020 inwestycje nie muszą ograniczać zdolności PZU do wypłaty wysokiej dywidendy. [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  PCM  Prime Car Management (PCM) odnotowało 9,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 9,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 11 sierpnia 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 11 sierpnia 2016 r.

2016-08-11

[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  Grupa Lotos przedstawi jesienią nową strategię, w której zakłada m.in. powrót do wypłacania dywidendy, poinformował wiceprezes Mateusz Aleksander Bonca. [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Grupa Lotos chce zbudować w upstream dobry portfel aktywów, poinformował wiceprezes Marcin Jastrzębski.»

Są duże szanse, że trend wzrostowy na GPW zostanie utrzymany do końca tygodnia (analiza)

2016-07-20

We wtorek FTF Galleon złożył wniosek o zwołanie NWZA Synthosu w sprawie zmiany przeznaczenia kapitałów: zapasowego i rezerwowych, utworzonych z zysków z lat ubiegłych oraz przeznaczenie ich na wypłatę dywidendy. FTF Galleon to podmiot zależny od Michała Sołowowa, który pośrednio posiada 62,46 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 1 lipca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 1 lipca 2016 r.

2016-07-01

dywidendy, podała spółka. [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Comp  Akcjonariusze Comp zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2015 r. na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, ...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 30 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 30 czerwca 2016 r.

2016-06-30

W połowie maja ZPC Otmuchów informował o nt. zmiany klasyfikacji w sprawozdaniu finansowym wybranych aktywów wytwórczych. JSW  Jastrzębska Spółka Węglowa (  Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła kluczowe warunki (term sheet) do umowy inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Towarzystwem Finansowym "Silesia"»

Jeśli WIG 20 znacznie przebije 1.800 pkt., to spadki zostaną zanegowane (analiza)

2016-06-03

Zwyżkom na GPW przewodziły spółki wydobywcze - JSW wzrosła o 9,76 proc., Bogdanka o 6,29 proc., a KGHM o ... ,9 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "neutralnie". Zniżkowały jedynie akcje Asseco (o 0,58 proc.), PGNiG (o 0,39 proc.) oraz PKO BP (o 0,17 proc.).»

Przegląd wiadomości ze spółek - 2 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 2 czerwca 2016 r.

2016-06-02

- czytamy w komunikacie.  Akcjonariusze Robyga zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 52,62 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz z zysków zatrzymanych za lata ubiegłe, co oznacza, iż łącznie 52,62 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz z zysków zatrzymanych za lata ubiegłe, co oznacza, iż dywidenda...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 1 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 1 czerwca 2016 r.

2016-06-01

Kogeneracja    Akcjonariusze Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydowali przeznaczyć na dywidendę kwotę 93,125 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 6,25 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Dzień prawa do dywidendy ustalono na 10 sierpnia, a termin wypłaty dywidendy na 30 sierpnia.»

WIG 20 może wyjść z krótkoterminowego trendu spadkowego (analiza)

2016-05-25

Alior Bank nie przewiduje wypłacać dywidendy przed końcem 2018 r. Bank operacyjnie będzie gotowy do następnych fuzji nie wcześniej niż w I-II kwartale 2017 roku - poinformował Wojciech Sobieraj, prezes banku. "Nie przewidujemy wypłacać dywidendy przed końcem 2018 r."»

Przegląd wiadomości ze spółek - 20 maja 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 20 maja 2016 r.

2016-05-20

  Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 15 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. na pokrycie strat lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał ZWZ.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   JSW  Jastrzębska Spółka Węglowa (  Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW...»