czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda jsw
<strong>Dywidenda</strong> <strong>JSW</strong> 2012: spółka wypłaci 2,52 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję

Dywidenda JSW 2012: spółka wypłaci 2,52 zł dywidendy na akcję

2013-05-28

Zwyczajne walne zgromadzenie JSW w wyniku podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 295 877 221,92 zł, co stanowi 2,52 zł na jedną akcję – czytamy w komunikacie. ZWZ ustaliło dzień nabycia prawa do dywidendy na 31 lipca 2013 roku, termin wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2013 roku. Wypłatą dywidendy jest objętych 117 411 596 akcji spółki, podano również. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2012 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,5 mln ton węgla. ...»

Resort gospodarki: <strong>dywidenda</strong> z <strong>JSW</strong> może być większa

Resort gospodarki: dywidenda z JSW może być większa

2012-09-21

Środki wypracowane przez Kompanię będziemy chcieli jednak przeznaczyć na modernizację, na restrukturyzację. Myślę, że ze strony rządu będzie tu zrozumienie i tak jak w ubiegłym roku nie będzie dywidendy - powiedział w piątek PAP wiceminister w Katowicach. Nie wykluczył, że w JSW dywidenda może być wyższa niż 30 proc. skonsolidowanego zysku netto, jeżeli takie będą potrzeby budżetu państwa. Zależy to także od tego, ile ostatecznie wyniesie zysk spółki, na której wynik rzutują m.in. spadające ...»

Ministerstwo Gospodarki chce by ze spółek węglowych <strong>dywidendę</strong> płaciło tylko <strong>JSW</strong>

Ministerstwo Gospodarki chce by ze spółek węglowych dywidendę płaciło tylko JSW

2012-01-26

trzech kwartałów ubiegłego roku ponad 150,7 mln zł zysku netto wobec niewiele ponad 6 mln zł zysku w analogicznym okresie 2010 r. KW i KHW, jako jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wpłacają na rzecz budżetu 15 proc. osiąganych zysków. Pawlak poinformował też PAP, że chce, by Jastrzębska Spółka Węglowa przeznaczyła na dywidendę 30 proc. ubiegłorocznego zysku. W prospekcie emisyjnym JSW deklarowała przeznaczenie 30 proc. zysku na dywidendę. To kapryśny sektor, gdzie w przypadku kryzysu trzeba się ...»

<strong>Dywidenda</strong> - główna broń <strong>JSW</strong> w walce o lojalność akcjonariuszy

Dywidenda - główna broń JSW w walce o lojalność akcjonariuszy

2011-06-20

Zagórowski brał udział - za pośrednictwem telemostu - w spotkaniu z ministrem skarbu Aleksandrem Gradem, zorganizowanym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przebywający tego dnia w Londynie Zagórowski od ubiegłego poniedziałku uczestniczy w roadshow związanym z ofertą publiczną akcji JSW - przed zaplanowanym na 6 lipca debiutem giełdowym spółki. [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt] Wszystko o debiucie JSW Prezes JSW był m.in. pytany o ewentualny program lojalnościowy dla ...»

Pawlak: <strong>dywidenda</strong> z zysku <strong>JSW</strong> powinna być taka, jak w prospekcie

Pawlak: dywidenda z zysku JSW powinna być taka, jak w prospekcie

2012-05-14

Zgodnie z prospektem, spółka ma przeznaczyć na dywidendę co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto. Taka też (w wysokości 30 proc. zysku) jest propozycja zarządu JSW odnośnie dywidendy za ubiegły rok. Dziennikarze pytali wicepremiera o zdanie w tej sprawie, dociekając, czy - jak np. w spółce Tauron - podczas walnego zgromadzenia Skarb Państwa nie zmieni zaproponowanego przez zarząd projektu stosownej uchwały, zwiększając poziom dywidendy. Powinna być taka, jak przewiduje prospekt ...»

JSW będzie starać się wypacić dywidendę w przyszłym roku

2018-03-13

JSW będzie starać się wypacić dywidendę w przyszłym roku Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) będzie się starać by wypłacić dywidendę w 2019 roku, wynika z wypowiedzi prezesa Daniela Ozona. W średnim i długim terminie chcemy być spółką dywidendową. W kolejnym roku będziemy się starali wypłacić dywidendę - powiedział Ozon podczas konferencji prasowej. Wcześniej JSW podjęła decyzję o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej JSW w zakresie przeznaczenia ...»

JSW: Dywidenda za 2017 r. formalnie możliwa, ale nieprzesądzona

2017-05-12

JSW: Dywidenda za 2017 r. formalnie możliwa, ale nieprzesądzona Katowice, 12.05.2017 (ISBnews) - Umowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) z obligatariuszami dopuszcza możliwość dywidendy za 2017 r., ale nie jest ona przesądzona, poinformował wiceprezes Robert Ostrowski. Za 2016 r. nie bardzo jest co dzielić, a jeśli chodzi o 2017 r., to umowa z obligatariuszami JSW dopuszcza taką możliwość, jednak wskaźniki muszą być wyśrubowane. Ostateczną decyzję podejmą akcjonariusze - powiedział ...»

Debiut <strong>JSW</strong>: Firma chce przeznaczyć co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku na <strong>dywidendę</strong>

Debiut JSW: Firma chce przeznaczyć co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku na dywidendę

2011-06-09

W prospekcie napisano, że polityka dywidendowa będzie uwzględniać plany rozwoju Grupy, w szczególności jej plany inwestycyjne, które mają zapewnić stabilny rozwój. Będzie uzależniona od aktualnych wyników działalności, przepływów pieniężnych, sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych, ogólnych uwarunkowań gospodarczych, jak również związanych z wypłatą dywidendy ograniczeń prawnych, podatkowych, regulacyjnych i umownych, a także innych czynników, które zarząd uzna za istotne, i będzie ...»

<strong>JSW</strong> rekomenduje niewypłacanie <strong>dywidendy</strong> z zysku za 2013 r.

JSW rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2013 r.

2014-03-14

Zgodnie z ww. uchwałą osiągnięty przez JSW w 2013 roku zysk netto w wysokości 8 123 242,97 zł, Zarząd JSW S.A. proponuje w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW - czytamy w komunikacie. Z zysku za 2012 r. na dywidendę przeznaczono 295,8 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 2,52 zł, zaś z zysku za 2011 r. - 631,7 mln zł, co dało 5,38 zł na akcję. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 8,12 mln zł wobec 995,95 mln zł ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>JSW</strong>: zarząd rekomenduje wypłatę 5,38 zł na akcję

Dywidenda JSW: zarząd rekomenduje wypłatę 5,38 zł na akcję

2012-04-11

Część zysku w kwocie 130,0 mln zł ma zostać wypłacona pracownikom, a pozostałe 1,19 mld zł zzostanie przeznaczona kapitał rezerwowy. Zgodnie z uchwałą osiągnięty przez JSW w 2011 roku zysk netto w wysokości 2 082,5 mln zł, pomniejszony o obligatoryjną wpłatę z zysku za okres od 01.01.2011 r. do 31.07.2011 r. pobieraną od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w wysokości 127,0 mln zł (...) proponuje podzielić w następujący sposób: kwotę w wysokości 631,7 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy ...»