czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda tauron
Przegląd wiadomości ze spółek - 28 lipca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 28 lipca 2016 r.

2016-07-28

[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  mBank planuje przeznaczać co najmniej 50% rocznego zysku na wypłatę dywidendy, wynika ze strategii na lata 2016-2020 pod nazwą "mobilny bank". Strategicznym celem mBanku jest pozostanie w gronie czołowych banków w Polsce pod względem kluczowych miar finansowych.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  mBank ...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 27 lipca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 27 lipca 2016 r.

2016-07-27

Tauron  Testy na utratę wartości aktywów przeprowadzone przez   Testy na utratę wartości aktywów przeprowadzone przez Tauron w segmencie Wytwarzanie wykazały konieczność utworzenia odpisów wysokości około 1 mld zł na poziomie jednostkowym.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 27 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 27 czerwca 2016 r.

2016-06-27

[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Reino Dywidenda Plus   Reino Plus   Reino Dywidenda Plus, w związku z sytuacją rynkową, podejmie decyzję dotyczącą ostatecznego terminu przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej w ciągu najbliższych dni, podała spółka.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 16 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 16 czerwca 2016 r.

2016-06-16

W ub.r. akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok.  WDX  Akcjonariusze WDX uchwalili na akcję z zysku za 2014 rok.  WDX  Akcjonariusze WDX uchwalili dywidendę w wysokości 2,77 mln zł, czyli 0,30 zł na akcję, podała spółka.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 9 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 9 czerwca 2016 r.

2016-06-09

... się wobec banku, że całym okresie kredytowania nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   11 bit studios  Rada nadzorcza 11 bit studios podjęła uchwałę w sprawie powołania na kolejną, trzyletnią kadencję zarządu spółki w dotychczasowym składzie, z Grzegorzem Miechowskim jako prezesem, podała spółka.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Echo ... ......»

Tauron nie wypłaci dywidendy za ubiegły rok; prezes: to pomocne dla spółki

2016-06-08

Akcjonariusze nie zgodzili się natomiast na użycie części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy. Zarząd spółki proponował przeznaczenie na ten cel ponad 175,2 mln zł, co oznaczałoby 10 groszy dywidendy na akcję.»

... Taurona nie zgodziło się na 0,1 zł na akcję dywidendy z kapitału zapasowego

2016-06-08

"Jednocześnie spółka informuje, że zwyczajne walne zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego spółki poprzez przeznaczenie jego części na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 8 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 8 czerwca 2016 r.

2016-06-08

[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  Tauron   Zwyczajne walne zgromadzenie Taurona Polska Energia nie podjęło uchwały w sprawie przeznaczenia 175,25 mln zł z kapitału zapasowego na   Zwyczajne walne zgromadzenie Taurona Polska Energia nie podjęło uchwały w sprawie przeznaczenia 175,25 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 6 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 6 czerwca 2016 r.

2016-06-06

OT Logistics  Walne zgromadzenie OT Logistics zdecyduje 30 czerwca o przeznaczeniu 9,99 mln zł na dywidendę, co da 7 zł na 1 akcję, wynika z projektów ZWZ....»

Przegląd wiadomości ze spółek - 13 maja 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 13 maja 2016 r.

2016-05-13

0,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]    Tauron Polska Energia  Szyb Janina VI w Zakładzie Górniczym Janina osiągnął docelową głębokość 822,5 m, poinformował ...»