czytaj e-DGP
  • Raport: Dywidenda tauron

Tauron wypłaci dywidendę

2009-06-18

WZ postanowiło o podziale zysku netto na dywidendę dla akcjonariuszy - 51,2 mln zł oraz kapitał zapasowy spółki - 4,4 mln zł - czytamy w komunikacie. Jedynym akcjonariuszem spółki jest obecnie Skarb Państwa. W środę ZWZ Taurona, oprócz podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2008, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego spółki i podziału zysku netto w roku obrotowym 2008, udzielono absolutorium członkom zarządu oraz rady ...»

<strong>Tauron</strong> chce przeznaczyć na <strong>dywidendę</strong> 30 proc. zysku za 2010 rok

Tauron chce przeznaczyć na dywidendę 30 proc. zysku za 2010 rok

2011-03-15

„Zarząd jednostki dominującej proponuje przeznaczyć na dywidendę do wypłaty z zysku roku 2010 30% zysku skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za rok 2010 przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej - czytamy w raporcie. Tauron miał 858,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 774,43 mln zł zysku rok wcześniej. W ubiegłym tygodniu resort skarbu podał, że liczy, iż Tauron przeznaczy na dywidendę 30% zysku za zeszły ...»

<strong>Tauron</strong> rekomenduje wypłacenie 368 mln zł z zysku za 2011 na <strong>dywidendę</strong>

Tauron rekomenduje wypłacenie 368 mln zł z zysku za 2011 na dywidendę

2012-03-06

Jednocześnie zarząd wskazuje, iż niniejsza rekomendacja będzie przedmiotem oceny rady nadzorczej spółki. Równocześnie zarząd postanowił przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu rekomendację ustalającą dzień dywidendy na 2 lipca 2012 r., termin wypłaty dywidendy na 20 lipca 2012 – czytamy w komunikacie. Kapitał spółki dzieli się na 1 752 549 394 akcje. W ub.r. ZWZ Tauronu przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy cały zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 190,477 mln zł oraz ...»

<strong>Tauron</strong> zdecyduje o rekomendacji ws. <strong>dywidendy</strong> w kwietniu

Tauron zdecyduje o rekomendacji ws. dywidendy w kwietniu

2014-03-18

. Jeśli będzie taka potrzeba, to może to zrobić jeszcze w pierwszej połowie roku - podsumował Zawadzki. W ubiegłym roku walne zgromadzenie Tauron Polska Energia zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 350,5 mln zł czyli 0,20 zł na jedną akcję. Pozostałą część zysku - 1 084 mln zł  - przeznaczono na kapitał zapasowy, z którego finansowany będzie program inwestycyjny grupy. Zarząd rekomendował 15-gr poziom dywidendy. W 2013 r. spółka miała 1.308,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto ...»

Tauron może wypłacić dywidendę wcześniej niż w 2020 r.

2016-09-05

od konkretnej sytuacji - dodał. Tauron zapisał w swojej strategii, że jego nowa polityka dywidendowa zakłada wypłatę przynajmniej 40% skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy w perspektywie długoterminowej, a pierwsza wypłata jest możliwa w 2020 r. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje ...»

Tauron rekomenduje niewypłacanie dywidendy i pokrycie straty z kapitału zapas.

2017-03-14

Tauron rekomenduje niewypłacanie dywidendy i pokrycie straty z kapitału zapas. Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Zarząd Tauron Polska Energia podjął uchwałę w sprawie skierowania wniosku do zwyczajnego walnego zgromadzenia o pokrycie straty netto spółki za rok obrotowy 2016, wynoszącej 166,25 mln zł, z kapitału zapasowego. Jednocześnie zarząd postanowił nie rekomendować ZWZ podjęcia decyzji o użyciu kapitału zapasowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy za 2016 r. Decyzja powyższa jest ...»

Akcjonariusze Taurona zdecydują 16 IV o niewypłacaniu dywidendy

2018-03-20

spółki - czytamy w projekcie uchwały. Jednostkowy zysk netto Taurona w 2017 r. wyniósł 854,35 mln zł wobec 166,25 mln zł straty rok wcześniej. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews) ...»

<strong>Dywidenda</strong> <strong>Tauronu</strong> niezagrożona - spółka sfinansuje zakup GZE z obligacji

Dywidenda Tauronu niezagrożona - spółka sfinansuje zakup GZE z obligacji

2011-08-24

Podpisana we wtorek umowa w tej sprawie przewiduje, że Tauron (TAURONPE) kupi od Vattenfalla 1.249.693 akcji spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny (GZE), stanowiących 99,98 proc. kapitału zakładowego GZE. Transakcja musi jeszcze zostać zatwierdzona przez UOKiK, a jej finalizacji Tauron spodziewa się w ciągu sześciu miesięcy Jak poinformował podczas środowej konferencji prasowej w Katowicach wiceprezes Taurona Krzysztof Zawadzki, wartość oferty wynosi ok. 4,6 mld zł, z czego 3,5 mld zł ...»

<strong>Tauron</strong> rekomenduje wypłatę 0,1 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję z kapitału zapasowego

Tauron rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego

2016-03-10

- na 14. dzień od dnia dywidendy. Proponowany poziom dywidendy umożliwi spółce utrzymanie wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie - wskazano. W ub.r. akcjonariusze Taurona zdecydowali o przeznaczeniu 262,88 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję. W 2015 r. spółka miała 1 807,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 180,89 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata ...»

Tauron chce docelowo przeznaczać na dywidendę min. 40% skonsolidowanego zysku

2016-09-03

Tauron chce docelowo przeznaczać na dywidendę min. 40% skonsolidowanego zysku Warszawa, 03.09.2016 (ISBnews) - Nowa polityka dywidendowa Taurona Polskiej Energii zakłada wypłatę przynajmniej 40% skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy w perspektywie długoterminowej, podała spółka. Pierwsza wypłata jest możliwa w 2020 r. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową spółka w perspektywie długoterminowej planuje wypłatę dywidendy w wysokości minimum 40% skonsolidowanego zysku ...»