czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014

Akcjonariusze Briju zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r.

2016-05-30

Akcjonariusze Briju zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r. Warszawa, 30.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Briju zdecydowali o niewypłacaniu za 2015 r. Warszawa, 30.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Briju zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku osiągniętego w 2015 roku, wynika z uchwał walnego.»

Akcjonariusze Amiki zdecydują 1 czerwca o wypłacie 4 zł dywidendy na akcję

2016-05-25

Akcjonariusze Amiki zdecydują 1 czerwca o wypłacie 4 zł dywidendy na akcję Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Amiki Wronki zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 1 czerwca o przeznaczeniu 31,1 mln zł z zysku za 2015 r. na na akcję Warszawa, 25.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Amiki Wronki zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 1 czerwca o przeznaczeniu 31,1 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę wysokości 4 ...»

Akcjonariusze Agory zdecydują 23 VI o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję

2016-05-24

(i) przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 13 721 654,78 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, (ii) użyć kapitał zapasowy spółki poprzez przeznaczenie kwoty 22 027 414,72, na wypłatę dla akcjonariuszy spółki, (ii) użyć kapitał zapasowy spółki poprzez przeznaczenie kwoty 22 027 414,72, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.»

IMS prognozuje EBITDA na poziomie 11,5 mln zł w 2016 r. i 20 mln ...

2016-05-24

Niedawno zarząd spółki wprowadził zmiany w polityce dywidendy. Do tej pory zakładała ona przeznaczanie dla akcjonariuszy minimalnie 30% zysku grupy, od teraz będzie to co najmniej 60%. Zarząd podwyższył też rekomendację dotyczącą podziału zysku za zeszły rok i proponuje obecnie, żeby dywidenda wyniosła 23 gr na akcję.»

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 20 VI o wypłacie 3 zł na akcję dywidendy

2016-05-24

- dywidenda - 16 740 801,00 zł - tantiema dla Zarządu - 651 970,86 zł - tantiema dla Rady Nadzorczej - 760 632,67 zł - kapitał rezerwowy - 90 508 405,37 zł Ustalono wysokość - 16 740 801,00 zł - tantiema dla Zarządu - 651 970,86 zł - tantiema dla Rady Nadzorczej - 760 632,67 zł - kapitał rezerwowy - 90 508 405,37 zł Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 3,00 zł brutto"»

Akcjonariusze PEManagers zdecydowali o wypłacie 14,41 zł dywidendy na akcję

2016-05-23

Uwzględniając zrzeczenie się przez AMC III Moon B.V. prawa do dywidendy, na dzień 23 maja 2016 roku, łączna liczba akcji w kapitale zakładowym spółki na które wypłacona zostanie , na dzień 23 maja 2016 roku, łączna liczba akcji w kapitale zakładowym spółki na które wypłacona zostanie dywidenda z zysku za rok obrotowy wynosi 3.316.687.»

Akcjonariusze Wojasa zdecydują 17 VI o 0,1 zł dywidendy na akcję

2016-05-23

"Wypracowany za rok 2015 zysk netto w wysokości: 2 497 836,25 zł, przeznaczyć w kwocie 1 267 665,80 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,10 zł"»

PZU rekomenduje 2,08 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

2016-05-23

"Jednocześnie zarząd PZU SA proponuje, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 30 września 2016 roku oraz wypłata został ustalony na dzień 30 września 2016 roku oraz wypłata dywidendy nastąpiła 21 października 2016 roku"»

Skarbiec liczy na dodatnią sprzedaż netto w całym roku, w II kw. wciąż słabo

2016-05-20

Józefiak poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy wysokości 100% zysku netto, wypracowanego w roku obrotowym 2015/2016. "Zamierzamy rekomendować na wypłatę dywidendy 100% zysku jednostkowego Skarbiec Holding.»

Akcjonariusze Boryszewa zdecydują 15 VI o niewypłacaniu dywidendy

2016-05-20

W ub.r. akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za na akcję z zysku za 2014 rok. Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający ok. 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników.»