czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o wypłacie 3,01 zł na akcję dywidendy

2016-05-02

"Walne zgromadzenie spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 maja 2016 roku oraz dzień wypłaty na dzień 16 maja 2016 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2016 roku"»

Akcjonariusze Vistalu zdecydowali o 0,4 zł dywidendy na akcję

2016-04-29

"Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 rok ustala się na dzień 29 lipca 2016 roku, a termin wypłaty za 2015 rok ustala się na dzień 29 lipca 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 17 sierpnia 2016 roku"»

Akcjonariusze Magellana zdecydowali o 1,85 zł dywidendy na akcję

2016-04-29

- kwota w wysokości 12 307 247,10 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co odpowiada kwocie 1,85 zł na jedną akcję objętą dla akcjonariuszy spółki, co odpowiada kwocie 1,85 zł na jedną akcję objętą dywidendą, - kwota w wysokości 19 148 975,00 zł na kapitał zapasowy spółki, - kwota w wysokości 124 821,35 zł na kapitał rezerwowy związany z ewentualną wypłatą dywidendy...»

Akcjonariusze Synthosa zdecydują 25 maja o niewypłacaniu dywidendy

2016-04-29

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Synthos zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok w kwocie 341,26 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 25 maja. "Zysk netto Synthos za 2015 rok, w wysokości 341.264.189,94 złotych zwyczajne walne zgromadzenie postanawia w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki"»

Giełdy odrabiają straty po decyzji BoJ. Facebook zaskakuje dobrymi wynikami

Giełdy odrabiają straty po decyzji BoJ. Facebook zaskakuje dobrymi wynikami

2016-04-28

Jest to najsłabszy kwartalny wyniki gospodarki USA od pierwszego kwartału 2014 r. Analitycy spodziewali się wzrostu PKB USA o 0,7 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. W czwartym kwartale 2015 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 1,4 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.»

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o 5 zł dywidendy na akcję

2016-04-28

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Neuca S.A., na podstawie wniosku zarządu oraz uchwały rady nadzorczej spółki nr 3/03/2016, postanawia z kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 22 139 415 zł 00 gr. na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, w wysokości 5 zł 00 gr. brutto na każdą akcję" - czytamy w uchwale.»

Paged sfinalizował sprzedaż 49,5% akcji DTP na rzecz PRA Group za 86,5 mln ...

2016-04-27

Sprzedaż akcji DTP stwarza również pole dla wypłaty akcjonariuszom Paged S.A. dywidendy w rekomendowanej przez zarząd, rekordowej w historii Grupy wysokości 31 mln zł, 2 zł przypadających na jedną akcje spółki, podano również. Pod koniec marca br. spółka podała, że Paged Capital złożyła zapis na sprzedaż 49,47% akcji DTP na rzecz PRA Group Polska po cenie 4,9 zł za jedną ...»

Przegląd wiadomości ze spółek - 27 kwietnia 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 27 kwietnia 2016 r.

2016-04-27

... (PBKM) powziął od zarządu spółki zależnej - Krio Intézet Zrt. z siedzibą w Budapeszcie informację o wydaniu 26 kwietnia przez sąd administracyjny w Budapeszcie wyroku uchylającego decyzję Regionalnej Generalnej Dyrekcji Podatkowej Węgry Centrum z 10 grudnia 2014 r., nakazującej Krio zapłatę 117,6 mln HUF (ok. 1,6 mln zł) tytułem zaległego podatku VAT za rok 2011 oraz 31,6 mln HUF (ok. 0,4 mln zł) tytułem ... ......»

... Monnari Trade zdecydują 23 V o wypłacie 0,20 zł dywidendy na akcję

2016-04-26

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok 2015 w wysokości 21 246 943,75 zł zostanie przeznaczony na:- wypłatę dywidendy o charakterze pieniężnym w wysokości 6 112 617,80 zł tj. 0,20 zł na akcję,- kapitał zapasowy w wysokości 15 134 325,95 zł" - podano w komunikacie.»

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o wypłacie 4 zł dywidendy na akcję

2016-04-26

"Zwyczajne walne zgromadzenie Elektrobudowa SA [...] postanawia wypracowany zysk netto spółki za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku w kwocie 47 161 504,40 zł podzielić w następujący sposób: 1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 18 990 432,00 zł tj. po 4,00 zł na jedną akcję, 2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 28 171 072,40 zł" – czytamy w uchwale.»