czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014
...  o wypłacie 5,61 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> r.

... o wypłacie 5,61 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

2015-05-22

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 7 288 037,13 zł  w następujący sposób: - kwotę 4 089 690,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 5,61 zł - kwotę 3 198 347,13 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki"»

...  rekomenduje wypłatę 1,0 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> r.

... rekomenduje wypłatę 1,0 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

2015-03-24

"Zarząd spółki rekomendował będzie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu, aby pozostałą po wypłaceniu dywidendy część zysków zatrzymanych przeznaczyć na kapitał zapasowy emitenta" - czytamy  w komunikacie.»

LW Bogdanka proponuje 3 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> rok

LW Bogdanka proponuje 3 zł dywidendy na akcję za 2014 rok

2015-04-30

"Zarząd proponuje ustalenie dnia dywidendy na dzień 17 września 2015 r., a dnia wypłaty na dzień 17 września 2015 r., a dnia wypłaty dywidendy na dzień 8 października 2015 r." - czytamy w komunikacie.»

...  będzie rekomendować 2,4 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> r. i 2 ...

... będzie rekomendować 2,4 zł dywidendy na akcję za 2014 r. i 2 ...

2014-10-30

Jednocześnie GPW ogłosiła, że planuje rekomendowanie wypłat dywidend na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. "Intencją zarządu GPW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend...»

Libet rekomenduje niewypłacanie <strong>dywidendy</strong> z zysku za <strong>2014</strong> r.

Libet rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2014 r.

2015-03-19

Zarząd podkreśla, iż w perspektywie długoterminowej podtrzymuje i zamierza realizować politykę dywidendy opisaną w prospekcie emisyjnym. Libet odnotował 8,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 6,13 mln zł zysku rok wcześniej.»

LPP planuje wypłatę <strong>dywidendy</strong> z zysku za <strong>2014</strong> rok podobną jak za 2013 ...

LPP planuje wypłatę dywidendy z zysku za 2014 rok podobną jak za 2013 ...

2015-02-19

" Dywidenda na pewno będzie, nie wiemy jeszcze, w jakiej wysokości. Rozwój wymaga większych nakładów inwestycyjnych. W wartościach bezwzględnych dywidenda będzie na poziomie wypłaconej za 2013 rok lub ciut niższa"»

CCC chce wypłacić 3 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> rok

CCC chce wypłacić 3 zł dywidendy na akcję za 2014 rok

2015-05-06

"Rekomendowana kwota dywidendy stanowi około 53% zysku skonsolidowanego grupy kapitałowej CCC wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia stanowi około 53% zysku skonsolidowanego grupy kapitałowej CCC wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014, po jego oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe, w tym o aktywa z tytułu podatku dochodowego"»

...  rekomenduje wypłatę 0,15 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> r.

... rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

2015-04-10

"Zarząd Atende S.A. informuje, że w dniu 9 kwietnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy w wysokości 5 451 501,60 zł, co oznacza kwotę 0,15 zł na jedną akcję. Zarząd spółki rekomenduje ustalenie daty 9 czerwca 2015 r. jako dnia dywidendy oraz daty 23 czerwca 2015 r. jako terminu wypłaty dywidendy"»

Grupa Kęty zarekomenduje 5 zł <strong>dywidendy</strong>, rozważy przejęcie ok. <strong>2014</strong> r.

Grupa Kęty zarekomenduje 5 zł dywidendy, rozważy przejęcie ok. 2014 r.

2012-02-09

"Podtrzymujemy kontynuację polityki dywidendowej i zarekomendujemy wypłatę 5 zł na akcję dywidendy" - powiedział członek zarządu Kęt Adam Piela podczas konferencji prasowej. Prezes firmy Dariusz Mańko dodał, że po okresie znaczących inwestycji już od 2013 r. spółka i jej akcjonariusze będą musieli zdecydować, czy Kęty będą wypłacać znaczące dywidendy, czy poszukają kolejnych ścieżek rozwoju.»

...  zdecydowało o 0,21 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> r.

... zdecydowało o 0,21 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

2015-04-29

Dzień dywidendy ustalono na 28 lipca, a termin wypłaty ustalono na 28 lipca, a termin wypłaty dywidendy - na 18 sierpień 2015 roku. "Z uwagi na techniczne aspekty związane z wypłatą dywidendy i koniecznością zaokrąglenia kwoty przypadającej na każdą akcję kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy została nieznacznie zmodyfikowana w stosunku do ogłoszonej i wynosi 2 002 962,36"»