czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014
IMS podniósł rekomendację <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r. do 8 gr na akcję

IMS podniósł rekomendację dywidendy za 2014 r. do 8 gr na akcję

2015-04-13

"Nowa rekomendacja wynosi 8 gr/akcję, tj. ok. 2,7 mln zł (dokładna wartościowo kwota dywidendy wyliczona zostanie po zakończeniu transz skupu akcji własnych przypadających przed dniem wyliczona zostanie po zakończeniu transz skupu akcji własnych przypadających przed dniem dywidendy), przy poprzedniej rekomendacji 6 gr/akcję, tj. ok. 2 mln zł.»

Introl rekomenduje wypłatę 45 gr na akcję <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> rok

Introl rekomenduje wypłatę 45 gr na akcję dywidendy za 2014 rok

2015-05-18

"Jednocześnie zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w dwóch transzach. Pierwsza transza obejmowałaby kwotę 6 126 924 zł (tj. 23 grosze na akcję) i zostanie przedstawiona najbliższemu walnemu.»

Ronson podtrzymuje możliwość wypłaty <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Ronson podtrzymuje możliwość wypłaty dywidendy za 2014 r.

2015-05-06

"Słabsze wyniki nie mają wpływu na wypłatę dywidendy, nadal jest w tym roku możliwa, w II połowie roku, gdy będzie lepszy cashflow" - powiedział Łapiński podczas konferencji prasowej.»

Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują 21 maja o niewypłacaniu <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong>

Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują 21 maja o niewypłacaniu dywidendy za 2014

2015-04-22

(…) zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że zysk za rok 2014 w wysokości 32 189 132,24 złotych, zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy" – czytamy w projektach uchwał....»

Elektrobudowa rekomenduje niewypłacanie <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Elektrobudowa rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

2015-03-23

"Rada nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu dotyczący przeznaczenia w całości wypracowanego w roku 2014 zysku netto w kwocie 29.100.878,40 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.»

...  Energa liczy na wzrost zysku, wypłaci 0,5 mld <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

... Energa liczy na wzrost zysku, wypłaci 0,5 mld dywidendy za 2014 r.

2014-05-12

"Wynik za cały rok 2014 będzie wyższy niż rok wcześniej, choć 15-proc. dynamikę z I kw. będzie nam trudno utrzymać w całym roku. Oczekuję jednak, że będzie to poprawa dwucyfrowa" - powiedział Bieliński w rozmowie z ISBnews.»

Akcjonariusze Rovese zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Akcjonariusze Rovese zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.

2015-05-29

"Zarząd zaproponował, aby przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 534 573 214,34 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 80 220 948,08 zł, natomiast pozostały zysk netto spółki za rok obrotowy w kwocie 534 573 214,34 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 80 220 948,08 zł, natomiast pozostały zysk netto spółki za rok obrotowy 2014...»

Getin Holding zarekomenduje niewypłacanie <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Getin Holding zarekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

2015-02-25

"Będziemy rekomendowali niewypłacanie dywidendy z zysku za ten rok" - powiedział Kaczmarek dziennikarzom. Z zysku za 2013 rok w wysokości 14,98 mln zł Getin Holding także nie wypłacał dywidendy.»

Kerdos rekomenduje niewypłacanie <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Kerdos rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

2015-04-10

"Zgodnie z uchwałą, zarząd spółki wnioskuje do walnego zgromadzenia Kerdos Group S.A. o podział zysku za rok 2014, w wysokości 3.465.719,10 zł, w następujący sposób: 1) kwotę 3.465.718,90 zł proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy zgodnie z postanowieniami, 2) kwotę 0,20 zł proponuje przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie.»

Rafako nie wypłaci <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Rafako nie wypłaci dywidendy za 2014 r.

2015-06-18

"Zysk netto za rok obrotowy spółki od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 23 515 343,95 zł [uchwala się] przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.»