czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014

Briju chce przeznaczać na dywidendy do 50% zysku z salonów od wyników za 2017 r.

2017-01-19

"Zarząd emitenta zamierza przedkładać walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości do 50% zysku netto realizowanego przez segment detaliczny (salony jubilerskie)" - czytamy w komunikacie.»

DM BDM obniżył wycenę Erbudu do 32,3 zł, nadal rekomenduje 'akumuluj'

2017-01-09

Podtrzymujemy rekomendację akumuluj, cenę docelową ustalamy na poziomie 32,3 zł (31,1 zł po odcięciu 1,17 zł dywidendy/akcję" - czytamy w raporcie. Analitycy spodziewają się, że obecny backlog spółki umożliwia jej zbliżenie się do 2 mld zł sprzedaży w 2017 roku.»

Dochodzenie ws. Luksemburga i GDF Suez. KE ujawnia szczegóły

Dochodzenie ws. Luksemburga i GDF Suez. KE ujawnia szczegóły

2017-01-05

Z drugiej strony przychód firm, które udzielały kredytów, był traktowany w sensie podatkowym jako przychód podobny do dywidendy (transakcje traktowane jako kapitał własny). Taka konstrukcja według wstępnych ustaleń KE pozwoliła na niepłacenie podatku od zysków w Luksemburgu zarówno przez firmy udzielające pożyczki, jak i przez te, które je brały.»

PKN Orlen zakłada w strategii systematyczny wzrost dywidendy na akcję

2016-12-16

Utrzymanie obecnej polityki dywidendowej zakładającej systematyczny wzrost wypłacanej dywidendy na akcję. Docelowy poziom dywidendy uzależniony będzie od rozwoju sytuacji makroekonomicznej, realizacji planów operacyjnych i inwestycyjnych oraz bieżącej sytuacji finansowej PKN Orlen"»

Cele PKN Orlen: wzmocnienie pozycji rynkowej, rozwój petrochemii, innowacje

2016-12-15

PKN Orlen przypomniał, iż realizując w ostatnich trzech latach dotychczasowe cele strategiczne, płocki koncern przekroczył zakładany poziom zysku EBITDA LIFO, który w latach 2014-16 wyniósł średniorocznie 7,4 mld zł i był wyższy o 2,3 mld zł w porównaniu z założeniami przyjętymi na lata -16 wyniósł średniorocznie 7,4 mld zł i był wyższy o 2,3 mld zł w porównaniu z założeniami przyjętymi na lata 2014-17.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 14 grudnia 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 14 grudnia 2016 r.

2016-12-14

Obecna umowa zastąpiła dotychczasową umowę opcji z 28 marca 2014 r., podał Work Service. Cena wynosi 6,1 mld forintów. "Przedmiotem umowy jest warunkowa sprzedaż udziałów, w wyniku której emitent w dniu finalizacji umowy tj. 27 czerwca 2017 r. nabędzie 25% udziałów w kapitale zakładowym spółki Prohuman, co łącznie z ...»

Fundusze MCI zrealizowały w tym roku wyjścia z inwestycji na ok. 400 mln zł

2016-12-05

"Po sprzedaży akcji w Wirtualnej Polsce, z której fundusz MCI.EuroVentures otrzyma ponad 100 mln zł, łączne tegoroczne wpływy wszystkich funduszy z Grupy MCI zarządzanych przez Grupę Private Equity Managers (PEM) z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach portfelowych i otrzymanych dywidend wzrosły do kwoty blisko 400 mln zł" - czytamy w komunikacie.»

DM BDM rozpoczął rekomendowanie Polwaksu od 'kupuj' i wyceny 21,6 zł

2016-11-28

"Od momentu debiutu giełdowego w październiku 2014 roku spółka dała się poznać jako podmiot generujący stabilne wyniki finansowe i wysoki cash flow umożliwiający wypłatę ponadprzeciętnej roku spółka dała się poznać jako podmiot generujący stabilne wyniki finansowe i wysoki cash flow umożliwiający wypłatę ponadprzeciętnej dywidendy, a zarząd zrealizował swoje obietnice.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 23 listopada 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 23 listopada 2016 r.

2016-11-23

... ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  Action SFK - spółka zależna Action w restrukturyzacji - otrzymała decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie zabezpieczającą ewentualne przyszłe zobowiązania podatkowe z tytułu podatku VAT za okres od września 2014 r. do maja 2015 r. w przybliżonej kwocie 5,98 mln zł oraz w sprawie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące od ... ......»

Asseco pracuje nad tym, aby dywidenda za 2016 r. była na poziomie ubiegłorocznym

2016-11-18

"Co do dywidendy, to w przyszłym roku musimy na nowo zebrać ponad sto kilkadziesiąt milionów złotych ze spółek zależnych plus zysk jednostki dominującej. To łącznie stanowi podstawę kwoty na dywidendę.»