czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014

... Grupy Azoty zdecydują 6 VI o wypłacie 0,84 zł dywidendy na akcję

2016-04-26

- dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 83 324 206,56 zł, co stanowi 0,84 zł na 1 akcję; - kapitał zapasowy w kwocie 125 730 761,54 zł" – czytamy w projekcie uchwały. W ub.r. akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za rok 2014 w wysokości 214,63 mln zł w całości na kapitał zapasowy i niewypłacaniu dywidendy.»

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o 8,14 zł dywidendy na akcję

2016-04-26

"Dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 rok ustalono na dzień 6 maja 2016 roku.»

Gekoplast proponuje 0,5 zł na akcję dywidendy za 2015 rok

2016-04-26

"Jest to powyżej wskaźnika i wartości nominalnej dywidendy wypłaconej z zysku osiągniętego w roku wypłaconej z zysku osiągniętego w roku 2014. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez zarząd propozycję"»

Aplisens rekomenduje wypłatę 0,26 zł na akcję dywidendy za 2015 rok

2016-04-26

"Jako dzień dywidendy zarekomendowano 8 lipca 2016, a jako termin wypłaty zarekomendowano 8 lipca 2016, a jako termin wypłaty dywidendy – 22 lipca 2016 r." – czytamy w komunikacie. W ocenie zarządu wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona w związku z zakończeniem realizacji głównych założeń inwestycyjnych ujętych w strategii rozwoju na lata 2014...»

Akcjonariusze Elektrotimu zdecydują 7 czerwca o 1,24 zł dywidendy na akcję

2016-04-25

Akcjonariusze Elektrotimu zdecydują 7 czerwca o 1,24 zł dywidendy na akcję Warszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrotimu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 czerwca o przeznaczeniu 12,38 mln zł na na akcję Warszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrotimu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 czerwca o przeznaczeniu 12,38 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,24 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 25 kwietnia 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 25 kwietnia 2016 r.

2016-04-25

... służące rozwojowi firm, także za granicą, poinformowali przedstawiciele banku.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]   Herkules  Herkules przyjął politykę dywidendową, która zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy w wysokości co najmniej 40% jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, podała spółka.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  Gekoplast  Gekoplast ... ......»

... ES-System zdecydują 19 V o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję

2016-04-22

Akcjonariusze ES-System zdecydują 19 V o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję Warszawa, 22.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze ES-System zdecydują o przeznaczeniu 10,72 mln zł z zysku za 2015 r. i kapitału zapasowego na na akcję Warszawa, 22.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze ES-System zdecydują o przeznaczeniu 10,72 mln zł z zysku za 2015 r. i kapitału zapasowego na dywidendę...»

Archicom podtrzymuje zamiar wypłaty 50 proc. zysku w formie dywidendy

2016-04-21

Archicom podtrzymuje zamiar wypłaty 50% zysku w formie dywidendy Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Archicom po osiągnięciu rekordowego skonsolidowanego zysku netto (ogółem) w 2015 r. podtrzymuje zamiar wypłaty 50% zysku w formie Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Archicom po osiągnięciu rekordowego skonsolidowanego zysku netto (ogółem) w 2015 r. podtrzymuje zamiar wypłaty 50% zysku w formie dywidendy...»

Grupa Azoty rekomenduje wypłatę 0,84 zł dywidendy na akcję

2016-04-21

Grupa Azoty rekomenduje wypłatę 0,84 zł dywidendy na akcję Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty zdecydował o rekomendowaniu przeznaczenia 83,32 mln zł z zysku za 2015 r. na na akcję Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty zdecydował o rekomendowaniu przeznaczenia 83,32 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,84 zł na akcję, podała spółka.»

Akcjonariusze Dom Development zdecydują 2 VI o wypłacie dywidendy

2016-04-21

Akcjonariusze Dom Development zdecydują 2 VI o wypłacie 3,25 zł dywidendy: akcję Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Dom Development zdecydują o wypłacie : akcję Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Dom Development zdecydują o wypłacie dywidendy w wysokości 80,54 mln zł, tj. 3,25 zł na akcję, z zysku za 2015 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 2 czerwca.»