czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o 8,7 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

2016-06-17

"16 czerwca 2016 roku zwyczajne walne zgromadzenie banku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 rok: 1) kwotę 2 283 489 295,80 zł z zysku netto banku za 2015 r. przeznacza się na za 2015 rok: 1) kwotę 2 283 489 295,80 zł z zysku netto banku za 2015 r. przeznacza się na dywidendę, 2) wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 8,70 zł, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy...»

Akcjonariusze Trakcji PRKiL zdecydowali o wypłacie 0,34 zł dywidendy na akcję

2016-06-16

- w kwocie 17 475 846,32 złotych (tj. 0,34 zł na jedną akcję) na wypłatę dywidendy, - w kwocie 17 685 531,29 złotych na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 24 czerwca a dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca 2016 r. Podjęta uchwała jest zgodna z propozycją zarządu.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 16 czerwca 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 16 czerwca 2016 r.

2016-06-16

Wcześniej spółka oferowała 70 mln zł za akcje PeP.  [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt]  Boryszew   Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia zysk netto spółki za 2015 rok w kwocie 3 786 tys. zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego spółki"»

Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

2016-06-15

Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o niewypłacaniu Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2015 rok, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.»

Akcjonariusze Apatora zdecydowali o łącznie 1 zł dywidendy na akcję

2016-06-14

"Akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 11 grudnia 2015 roku została wypłacona w dniu 18 grudnia 2015 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2015 rok w łącznej wysokości 9 932 108,40 zł, czyli 0,3 zł brutto na akcję. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.»

Akcjonariusze Impela zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

2016-06-13

Dzień dywidendy został ustalony na 4 lipca a dzień wypłaty został ustalony na 4 lipca a dzień wypłaty dywidendy na 18 lipca 2016 r. Zarząd Impela rekomendował walnemu zgromadzeniu niewypłacanie dywidendy z zysku za 2015 r. Impel odnotował 22,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 30,45 mln zł zysku rok wcześniej.»

Akcjonariusze Altus TFI zdecydowali o skupie do 11,25 mln akcji własnych

2016-06-13

Podczas walnego akcjonariusze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy. Zysk za 2015 r. przeznaczono na kapitał zapasowy, w tym 55,51 mln zł docelowo na skup akcji a 6,17 mln zł do wykorzystania na cele społeczne, wynika także z podjętych uchwał.»

Akcjonariusze IMS zdecydowali o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję

2016-06-09

"Na wypłatę dywidendy został przeznaczony w całości zysk netto IMS za 2015 rok (w kwocie 6 396 206,19 zł), pozostała część natomiast zostanie wypłacona z kapitału rezerwowego spółki przeznaczonego na wypłatę został przeznaczony w całości zysk netto IMS za 2015 rok (w kwocie 6 396 206,19 zł), pozostała część natomiast zostanie wypłacona z kapitału rezerwowego spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy"»

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

2016-06-07

W ubiegłym roku akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o przeznaczeniu 7,46 mln zł z zysku za 2014 r. na r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę 0,05 zł na akcję. W 2015 r. Mostostal Zabrze odnotował 1,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 18,68 mln zł zysku rok wcześniej W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 11,27 mln zł wobec 9,42 mln zł zysku rok wcześniej.»

Akcjonariusze Elektrotimu zdecydowali o 1,24 zł dywidendy na akcję

2016-06-07

"7 czerwca 2016 r. zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 12 378 931,16 zł, tj. 1,24 zł brutto na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.»