czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014
Altus TFI rekomenduje 90 proc. zysku netto za <strong>2014</strong> r. na <strong>dywidendę</strong> lub buy-back

Altus TFI rekomenduje 90 proc. zysku netto za 2014 r. na dywidendę lub buy-back

2015-05-21

"Zarząd Altus TFI S.A. rekomenduje podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy lub skupie akcji własnych w celu umorzenia w kwocie odpowiadającej wartości 90 proc. zysku netto za lub skupie akcji własnych w celu umorzenia w kwocie odpowiadającej wartości 90 proc. zysku netto za 2014 rok, tj. około 32 mln 500 tys. zł.»

...  rekomenduje wypłatę 12,04 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> r.

... rekomenduje wypłatę 12,04 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

2015-05-26

"Uwzględniając porozumienie (…) pomiędzy spółką, a akcjonariuszem - AMC Moon B.V. dotyczącym zrzeczenia się przez AMC Moon B.V. prawa do dywidendy z tytułu posiadania 277 921 akcji spółki, kwota do wypłaty tytułem z tytułu posiadania 277 921 akcji spółki, kwota do wypłaty tytułem dywidendy za rok 2014, przypadająca na jedną akcję (łącznie na 3 057 133 akcji spółki uprawnionych do dywidendy za rok 2014...»

...  zdecydowali o 0,3 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> r.

... zdecydowali o 0,3 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

2015-05-26

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę nr 15c w sprawie podziału zysku netto spółki za rok 2014. Na mocy ww. uchwały zwyczajne walne zgromadzenie Aplisens S.A. postanowiło zysk netto za 2014 rok w wysokości 13 721 315,25 zł przeznaczyć: a) w kwocie 9 827 477,85 zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki; b) w kwocie 3 893 837,40 zł na wypłatę dywidendy...»

...  PGE zapowiada przeznaczenie co najmniej 40 proc. zysku za <strong>2014</strong> r. na <strong>dywidendę</strong>

... PGE zapowiada przeznaczenie co najmniej 40 proc. zysku za 2014 r. na dywidendę

2015-02-18

"Zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe w 2014 r., więc zarząd będzie wnioskował o wypłatę r., więc zarząd będzie wnioskował o wypłatę dywidendy w wysokości zapisanej w polityce spółki"»

...  Żywiec proponuje dalsze 20 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> r.

... Żywiec proponuje dalsze 20 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

2015-04-21

Ponadto propozycja obejmuje przeznaczenie pozostałej części zysku za rok obrotowy 2014 w kwocie 86,8 mln zł na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę w kwocie 86,8 mln zł na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych, podano w komunikacie.»

...  rekomenduje wypłatę 0,10 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> r.

... rekomenduje wypłatę 0,10 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

2015-05-04

"Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki: 1. przekazanie części zysku netto za rok 2014 na wypłatę na wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł na jedną akcję, 2. przekazanie pozostałej części zysku netto za 2014 na kapitał zapasowy"»

...  zdecydowali o 0,85 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> r.

... zdecydowali o 0,85 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

2015-04-21

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia zysk netto wypracowany przez spółkę w roku obrotowym 2014 w wysokości 28 570 707,30 zł podzielić w następujący sposób: 1) część zysku netto za w wysokości 28 570 707,30 zł podzielić w następujący sposób: 1) część zysku netto za 2014...»

...  rekomenduje wypłatę 7,00 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> r.

... rekomenduje wypłatę 7,00 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

2015-03-30

- część zysku spółki, w kwocie 9.993.620,00 zł z przeznaczeniem do wypłaty na rzecz akcjonariuszy spółki, co oznacza wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy spółki na poziomie 7,00 zł na ... , w kwocie 15.554.329,06 zł z przeznaczeniem na kapitał zapasowy spółki"»

Grupa Duon zarekomenduje 5 gr <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong>, później 30 proc. ...

Grupa Duon zarekomenduje 5 gr dywidendy na akcję za 2014, później 30 proc. ...

2014-12-09

"Według przyjętej polityki dywidendy, zarząd spółki zamierza w 2015 r. rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę , zarząd spółki zamierza w 2015 r. rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku za rok 2014 w kwocie 0,05 zł na jedną akcję.»

...  zdecydowali o 3,15 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> r.

... zdecydowali o 3,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

2015-06-15

"Walne zgromadzenie akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica spółka akcyjna, na wniosek zarządu spółki, pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą i uchwaliło podział zysku spółki za 2014 r. w kwocie 86 946 261,71 zł w następujący sposób: 1. przeznaczyć sumę 43 478 662,50 zł na r. w kwocie 86 946 261,71 zł w następujący sposób: 1. przeznaczyć sumę 43 478 662,50 zł na dywidendę...»