czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014

Akcjonariusze Torpolu zdecydują 17 VI o wypłacie 0,69 zł dywidendy na akcję

2016-05-17

"Zysk netto spółki za rok obrotowy 2015 wynoszący 32 001 512,49 zł zostanie przeznaczony na: 1. zwiększenie kapitału rezerwowego – kwota 16 152 212,49 zł 2. wypłatę dywidendy – kwota 15 849 300,00 zł tj. 0,69 zł na jedną akcję" - czytamy w projekcie uchwały.»

Grupa Azoty proponuje dzień dywidendy na 20 czerwca, wypłatę na 11 lipca

2016-05-16

Grupa Azoty proponuje dzień dywidendy na 20 czerwca, wypłatę na 11 lipca Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty rekomenduje walnemu zgromadzeniu wyznaczenie 20 czerwca jako dnia na 20 czerwca, wypłatę na 11 lipca Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty rekomenduje walnemu zgromadzeniu wyznaczenie 20 czerwca jako dnia dywidendy oraz 11 lipca 2016 r. jako dnia wypłaty dywidendy, podała spółka.»

Portfel zamówień Vistalu wzrósł o 50 proc. do 376,8 mln zł w I kw. ...

2016-05-16

Zgodnie z rekomendacją zarządu i decyzją walnego zgromadzenia, spółka wypłaci dywidendę w kwocie 0,4 zł na akcję. Prezes Motyka potwierdził, że polityka dywidendowa będzie utrzymana w kolejnych latach.»

Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o wypłacie 2,55 zł na akcję dywidendy

2016-05-16

... się zysk netto spółki za rok 2015 w łącznej kwocie 56 255 805,90 zł podzielić w niżej określony sposób: a) kwotę w wysokości 38 831 935,50 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, tj. 2,55 zł na jedną akcję; b) kwotę w wysokości 34 200,00 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych spółki; c) kwotę w wysokości 17 389 670,40 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. ......»

Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o wypłacie 6,49 zł dywidendy na akcję

2016-05-16

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 9 467 744,20 zł w następujący sposób: - kwotę 4 733 872,10 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 6,49 zł - kwotę 4 733 872,10 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki"»

Alumetal podtrzymuje plany 10-proc. poprawy wyników, koniunktura sprzyja

2016-05-13

Prezes zapewnił również, że Alumetal podtrzymuje deklarację wypłaty dywidendy za 2015 r. w wysokości 2,55 zł za akcję. Według niego, zgodnie z harmonogramem i budżetem przebiega budowa zakładu na Węgrzech, gdzie w maju rozpocznie się montaż maszyn i urządzeń.»

Talanx podtrzymał prognozę ok. 750 mln euro zysku netto w 2016 r.

2016-05-13

Cele na 2016 r. jest również wypłata dywidendy w wysokości od 35% do 45% zysku netto, podano również. Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC.»

KNF zaleciła PKO BP zatrzymanie co najmniej 50% zysku za 2015 r.

2016-05-12

... Finansowego informację, iż bank (zgodnie z warunkami określonymi w stanowisku KNF w sprawie zasad polityki dywidendowej banków w 2016r.) spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego przez bank w 2015r., gdyż poza innymi warunkami ustalonymi przez KNF łączny współczynnik kapitałowy banku, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, jest wyższy od 13,25% plus 100% domiaru ... ......»

PZU przedstawi rekomendację dot. dywidendy za 2015 r. w ciągu dwóch tygodni

2016-05-12

 "Jeśli chodzi o dywidendę za 2015, mamy już propozycję jej wypłaty. Uchwała jeszcze nie została podpisana. Chcemy zakomunikować to w najbliższym tygodniu do dwóch maksymalnie. My jako zarząd wypracujemy i zaproponujemy radzie nadzorczej potencjalne 2 opcje wypłat"»

Amica rekomenduje wypłatę 4 zł na akcję dywidendy za 2015 r.

2016-05-11

W ub.r. akcjonariusze Amiki Wronki zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 23,33 mln zł , tj. 3,0 zł na akcję, z zysku za w wysokości 23,33 mln zł , tj. 3,0 zł na akcję, z zysku za 2014 r. Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,02 mld zł w 2014 r. (ISBnews)»