czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014
Akcjonariusze Pekaesu zdecydowali o niewypłacaniu <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> rok

Akcjonariusze Pekaesu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2014 rok

2015-06-17

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 17,21 mln zł wobec 13,46 mln zł zysku rok wcześniej. Pekaes S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm transportowych. Od 2004 akcje spółki są notowane na warszawskiej giełdzie. Jej oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw.  »

PKO BP rekomenduje niewypłacanie <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

PKO BP rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

2015-05-06

. akcjonariusze PKO BP zdecydowali o przeznaczeniu 937,5 mln zł na dywidendę tytułem zysku za 2013 r., co dało wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję. PKO BP miał 3 254,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3 229,79 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 3 079,47 mln zł wobec 3 233,76 mln zł zysku rok wcześniej. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r. ...»

Libet rekomenduje niewypłacanie <strong>dywidendy</strong> z zysku za <strong>2014</strong> r.

Libet rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2014 r.

2015-03-19

obrotowego po okresie zimowym charakteryzującym się w branży budowlanej znaczącym ograniczeniem przychodów - czytamy w komunikacie. Zarząd podkreśla, iż w perspektywie długoterminowej podtrzymuje i zamierza realizować politykę dywidendy opisaną w prospekcie emisyjnym. Libet odnotował 8,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 6,13 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 11,88 mln zł wobec 12,24 mln zł zysku rok wcześniej. Libet S.A. to wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2011 r. ...»

Akcjonariusze MNI zdecydowali o wypłacie <strong>dywidendy</strong> rzeczowej za <strong>2014</strong> r.

Akcjonariusze MNI zdecydowali o wypłacie dywidendy rzeczowej za 2014 r.

2015-09-28

uchwałą nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku. Dywidendą zostają objęte 83 643 714 akcji, co stanowi 85,43% ogólnej liczby akcji spółki. Tym samym dywidenda wynosi 0,12 zł na jedną akcję. Termin ustalenia prawa do dywidendy to 30 września br., a termin wypłaty dywidendy ustalono na 30 grudnia br. W skład grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo jako Szeptel) jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1999 r.  ...»

CDRL zarekomenduje 0,75 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> r.

CDRL zarekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

2015-03-27

Szczegółowe propozycje dotyczące podziału zysku, zarząd przedstawi w odrębnym wniosku, skierowanym do walnego zgromadzenia po zaopiniowaniu przez radę nadzorczą - czytamy w komunikacie. W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki w 2014 r. wyniósł 8,19 mln zł wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej. CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2014 r. ...»

Unibep rekomenduje 0,15 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> r.

Unibep rekomenduje 0,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

2015-03-26

Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto emitenta za rok 2014 w kwocie 5 260 595,10 zł , tj. 0,15 zł na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, zaś część zysku netto za rok 2014 w kwocie 8 061 090,10 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy emitenta - głosi komunikat. Jako dzień dywidendy zarząd proponuje ustalić 23 czerwca br., zaś jako dzień wypłaty dywidendy 7 lipca, podano również. W ubiegłym roku akcjonariusze Unibep podjęli uchwałę o wypłacie ...»

Synthos rekomenduje 0,25 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> r.

Synthos rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

2015-03-17

Zarząd emitenta podjął uchwałę nr VII/9/2015 w sprawie rekomendowania walnemu zgromadzeniu Synthos S.A. wypłaty dywidendy w kwocie 330.812.500,00 zł, to jest 0,25 zł na jedną akcję - głosi komunikat. W ubiegłym roku akcjonariusze Synthosu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 410,21 mln zł, tj. 0,31 zł na jedną akcję. Synthos odnotował 356,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 416,89 mln zł zysku rok ...»

Robyg rekomenduje 0,11 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> r.

Robyg rekomenduje 0,11 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

2015-03-18

Przyjęta latem ub.r. polityka dywidendowa spółki przewiduje, że Robyg zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za lata 2014 i 2015 na poziomie 75-80% skonsolidowanego zysku netto. Na początku maja ub.r. akcjonariusze Robygu podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia na dywidendę za 2013 rok kwoty 20,97 mln zł, tj. 0,08 zł na akcję. Robyg to deweloper realizujący inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. ...»

Budimex rekomenduje 6,11 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2014</strong> r.

Budimex rekomenduje 6,11 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

2015-03-16

Na dywidendę proponuje się przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 155 988 898,78 zł. Pozostałą część zysku w wysokości 79 743,33 zł proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy - czytamy w komunikacie. Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu w liczbie 25.530.098. Zarząd Budimeksu proponuje ustalić dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 rok na dzień 8 maja 2015 ...»

PKM Duda rekomenduje niewypłacanie <strong>dywidendy</strong> z zysku za <strong>2014</strong> r.

PKM Duda rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2014 r.

2015-03-19

PKM Duda odnotował 22,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 22,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 6,70 mln zł wobec 11,59 mln zł zysku rok wcześniej. Polski Koncern Mięsny Duda to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy około 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. ...»