czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014

Niemcy: Volkswagen zwiększa rezerwę na koszty afery ze spalinami

2016-04-20

Jeden z rozmówców Reutera zaznaczył, że w obecnej sytuacji Volkswagen może nie wypłacić dywidend akcjonariuszom, a jeśli je wypłaci to w wysokości poniżej jednego euro na akcję. Za rok 2014 udziałowcy największego europejskiego producenta samochodów otrzymali dywidendy wynoszące 4,80 euro na akcję zwykłą i 4,86 euro na akcję niemą.»

Akcjonariusze CDRL zdecydują 17 maja o 0,85 zł dywidendy na akcję

2016-04-20

Akcjonariusze CDRL zdecydują 17 maja o 0,85 zł dywidendy na akcję Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze CDRL zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 maja o przeznaczeniu na na akcję Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze CDRL zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 maja o przeznaczeniu na dywidendę za 2015 r. kwoty 5,12 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,85 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.»

Akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o wypłacie 13 zł dywidendy za akcję

2016-04-20

Akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o wypłacie 13 zł dywidendy za akcję Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydowali o wypłacie 13 zł za akcję Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydowali o wypłacie 13 zł dywidendy za akcję z niepodzielonego zysku netto banku za 2014 rok w wysokości 587,56 mln zł oraz 702,48 mln zł z zysku netto za 2015 r., podał bank.»

Akcjonariusze PCC Rokita zgodzili się na wypłatę 4,48 zł dywidendę na akcję

2016-04-20

Akcjonariusze PCC Rokita zgodzili się na wypłatę 4,48 zł dywidendę na akcję Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu 88,94 mln zł z zysku za 2015 r. na na akcję Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu 88,94 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 4,48 zł na akcję, podała spółka.»

Akcjonariusze Unibepu zdecydują 18 maja o wypłacie 0,17 zł dywidendy na akcję

2016-04-20

Akcjonariusze Unibepu zdecydują 18 maja o wypłacie 0,17 zł dywidendy na akcję Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Unibepu zdecydują o przeznaczeniu 5,96 mln zł z zysku za 2015 r. na na akcję Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Unibepu zdecydują o przeznaczeniu 5,96 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,17 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 18 maja.»

Przegląd wiadomości ze spółek - 20 kwietnia 2016 r.

Przegląd wiadomości ze spółek - 20 kwietnia 2016 r.

2016-04-20

Eurocash  Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r., podała spółka.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA ... dominującym jest Banca Farmafactoring S.p.A.»

Monnari Trade rekomenduje 0,2 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

2016-04-20

Monnari Trade rekomenduje 0,2 zł dywidendy na akcję za 2015 r. Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Zarząd Monnari Trade zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 6,11 mln zł z zysku netto za 2015 r. na na akcję za 2015 r. Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Zarząd Monnari Trade zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 6,11 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę...»

Akcjonariusze Forte zdecydują 17 V o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

2016-04-20

Akcjonariusze Forte zdecydują 17 V o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Fabryk Mebli Forte zdecydują o przeznaczenie na na akcję Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Fabryk Mebli Forte zdecydują o przeznaczenie na dywidendę 23,9 mln zł z zysku za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 maja.»

Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

2016-04-20

Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję za 2015 r. Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o wypłacie 1 zł na akcję za 2015 r. Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Eurocash zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r., podała spółka.»

Wszystkie warunki wezwania PRA Group na akcje DTP zostały spełnione

2016-04-19

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 2 857 120,00 zł i kwocie na jedną akcję 0,08 zł. Tym samym, warunek zamieszczony w pkt. 25 lit.»