czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014
Grupa Lotos nie planuje <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r., może wypłacić za rok

Grupa Lotos nie planuje dywidendy za 2014 r., może wypłacić za rok

2015-03-06

"Nie po to poszliśmy po pieniądze do akcjonariuszy, żeby natychmiast z tych pieniędzy płacić dywidendę. To by było totalnie nieodpowiedzialne. Tak rozmawialiśmy z akcjonariuszami otwartym językiem na roadshow"»

Akcjonariusze Getin Noble Banku zdecydowali o niewypłacaniu <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Akcjonariusze Getin Noble Banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.

2015-05-12

"Zwyczajne walne zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto Banku za rok 2014 w kwocie 322.347.194,83 zł na podwyższenie kapitału zapasowego" - czytamy w uchwale.»

Grupa Azoty rekomenduje niewypłacanie <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Grupa Azoty rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

2015-04-08

- Zarząd spółki, pomimo deklarowanej w polityce dywidendowej wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, rekomenduje, aby osiągnięty w dla akcjonariuszy, rekomenduje, aby osiągnięty w 2014 roku zysk netto w całości pozostawić w spółce, przeznaczając go na finansowanie bądź współfinansowanie projektów opisanych w strategii na lata 2014-2020 – czytamy w komunikacie.»

Inpro może zrezygnować z <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r., jeśli kupi np. atrakcyjny grunt

Inpro może zrezygnować z dywidendy za 2014 r., jeśli kupi np. atrakcyjny grunt

2014-10-23

"Generalna polityka Inpro polega na tym, że rokrocznie staramy się przeznaczać część zysku na wypłatę dywidendy. Z zysku osiągniętego w roku 2013 przeznaczyliśmy na ten cel 25%. Naturalnie, chcemy wypłacić dywidendę za rok 2014, ale to akcjonariusze podejmą ostateczną decyzję w tej sprawie.»

...  360 mln zł zysku netto w 2015 r., bez <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

... 360 mln zł zysku netto w 2015 r., bez dywidendy za 2014 r.

2015-02-27

Skrok poinformował ISBnews, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, bank nie planuje wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w z zysku wypracowanego w 2014 roku. "Podtrzymujemy naszą wcześniejszą deklarację, że do 2016 roku nie będziemy wypłacać dywidend.»

Akcjonariusze Trakcji zdecydują 25 VI o niewypłacaniu <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Akcjonariusze Trakcji zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.

2015-05-29

"Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 49 796 677,84 zł, zostanie przeznaczony:  1. w kwocie 6 631 213,92 zł na pokrycie strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., 2. w kwocie 43 165 463,92 zł na kapitał zapasowy"»

Ciech rekomenduje niewypłacanie <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Ciech rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

2015-03-23

"Zarząd Ciech S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto, wypracowanego przez Ciech S.A. w roku 2014, w której rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu emitenta przeznaczyć w całości zysk netto spółki za rok , w której rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu emitenta przeznaczyć w całości zysk netto spółki za rok 2014...»

Vistal rekomenduje wypłatę 0,3 zł na akcję <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Vistal rekomenduje wypłatę 0,3 zł na akcję dywidendy za 2014 r.

2015-03-23

W 2014 r. spółka miała 9,09 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 46,33 mln zł zysku rok wcześniej. Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych.»

...  500 sklepów do 2017 r., wypłaci 2-3 zł <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

... 500 sklepów do 2017 r., wypłaci 2-3 zł dywidendy za 2014 r.

2015-02-24

Na koniec 2014 r. było to odpowiednio 729 sklepów o powierzchni 395 tys. m2, co oczywiście oznacza, że będą także zamknięcia" - wyjaśnił Nowjalis. Podkreślił przy tym, że spółka podtrzymuje swoje plany skokowego wzrostu skali działania, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiej rentowności oraz stopy ...»

Akcjonariusze Pozbud T&R zdecydowali o niewypłacaniu <strong>dywidendy</strong> za <strong>2014</strong> r.

Akcjonariusze Pozbud T&R zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.

2015-06-11

"Zwyczajne walne zgromadzenie (...) po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w sprawie podziału zysku spółki za 2014 rok, ocenionym pozytywnie przez radę nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 11.358.913,05 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.»