czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014

Akcjonariusze Comp zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

2016-07-01

W ub.r. akcjonariusze Comp zdecydowali o przeznaczeniu 5,24 mln zł z zysku za 2014 r. na r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 1,06 zł na akcję. Comp odnotował 24,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 21,89 mln zł zysku rok wcześniej.»

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

2016-06-30

Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW. (ISBnews)»

Akcjonariusze Feerum zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

2016-06-30

W ub.r. akcjonariusze Feerum przeznaczyli 2 mln zł z zysku za 2014 r., wynoszącego 6,95 mln zł, na r., wynoszącego 6,95 mln zł, na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,21 zł na akcję.»

Walne zgromadzenie PZU zdecydowało o wypłacie 2,08 zł dywidendy na akcję

2016-06-30

Dniem dywidendy będzie 30 września, a jej wypłata nastąpi 21 października. Akcjonariusze zdecydowali w czwartek, że kwota 442,4 mln zł trafi na kapitał zapasowy, a 10 mln zł na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.»

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

2016-06-30

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o przeznaczeniu 2,16 mln zł na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,25 zł na jedną akcję. Mercator Medical odnotował 10,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 10,02 mln zł zysku rok wcześniej.»

Plantatorzy buraków chcą szybkiej prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej

2016-06-29

Nowa koncepcja zakładała, że uprawnieni zapłacą z własnych środków pierwszą ratę (15 proc. wartości transakcji), a spłata kolejnych rat należności miała się dokonywać przez kolejne lata z pieniędzy pozyskanych z dywidend. Akcje miały być spłacane przez 7 lat, a do czasu całkowitego ich spłacenia Krajową Spółką Cukrową miałby zarządzać Skarb Państwa.»

Tchórzewski: lepiej pieniądze przeznaczyć na majątek PGE niż na dywidendę

2016-06-29

Zwyczajne walne zgromadzenie PGE zdecydowało we wtorek, że spółka wypłaci ponad 467 mln zł dywidendy, czyli 0,25 zł na akcję. Podjęta uchwała nie była zgodna z rekomendacją zarządu PGE, który chciał wypłacić w ramach dywidendy 1,72 mld zł, czyli 0,92 zł na akcję.»

Banco Santander wypłaci 1 sierpnia 0,055 euro na akcję dywidendy zaliczkowej

2016-06-29

"Ostatnim dniem zawierania transakcji na akcje z prawem do dywidendy będzie wtorek, 26 lipca. Pierwszy dzień notowania akcji bez prawa do dywidendy będzie w środę, 27 lipca" - czytamy w komunikacie.»

Akcjonariusze KGHM zdecydowali o 1,5 zł dywidendy na akcję z zysków lat ub.

2016-06-28

Dzień dywidendy ustalono na 15 lipca. ustalono na 15 lipca. Dywidenda będzie wypłacona w dwóch ratach: 18 sierpnia br. 150 mln zł (0,75 zł na akcję) i 17 listopada br. 150 mln zł (0,75 zł na akcję).»

Akcjonariusze Protektora zdecydowali o 0,31 zł dywidendy na akcję

2016-06-28

"Zarząd Protektor S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 roku zwyczajne walne zgromadzenie Protektor S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 5 896 696,00 zł, tj. 0,31 zł na akcję. w kwocie 5 896 696,00 zł, tj. 0,31 zł na akcję. Dywidenda ma charakter pieniężny.»