czytaj e-DGP
  • Raport: dywidendy 2014

Akcjonariusze IMS zdecydowali o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję

2016-06-09

"Na wypłatę dywidendy został przeznaczony w całości zysk netto IMS za 2015 rok (w kwocie 6 396 206,19 zł), pozostała część natomiast zostanie wypłacona z kapitału rezerwowego spółki przeznaczonego na wypłatę został przeznaczony w całości zysk netto IMS za 2015 rok (w kwocie 6 396 206,19 zł), pozostała część natomiast zostanie wypłacona z kapitału rezerwowego spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy"»

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

2016-06-07

W ubiegłym roku akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o przeznaczeniu 7,46 mln zł z zysku za 2014 r. na r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę 0,05 zł na akcję.»

Akcjonariusze Elektrotimu zdecydowali o 1,24 zł dywidendy na akcję

2016-06-07

"7 czerwca 2016 r. zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 12 378 931,16 zł, tj. 1,24 zł brutto na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.»

Akcjonariuszy Grupy Azoty zdecydowali o 0,84 zł dywidendy na akcję

2016-06-06

Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 83 324 206,56 zł. 2. Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 0,84 zł. 3. Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 99 195 484 szt. 4.»

Akcjonariusze Selvity zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy

2016-06-06

Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW. (ISBnews)»

Akcjonariusze Gekoplastu zdecydowali o 0,5 zł dywidendy na akcję w 2 transzach

2016-06-03

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 5 953 774 szt. "Jako dzień dywidendy ustalony został dzień 04 lipca 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy ustalone zostały w następujący sposób: - I transza w kwocie 1 488 443, 50 zł (tj. 0,25 zł/1 akcję), do wypłaty w dniu 22 lipca 2016 r. - II transza w kwocie 1 488 443, 50 zł (tj. 0,25 zł/1 akcję), do wypłaty w dniu 23 września 2016 r."»

Akcjonariusze Śnieżki zdecydowali o 3,15 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

2016-06-03

"Dniem dywidendy jest dzień 17 czerwca 2016 roku, wypłata jest dzień 17 czerwca 2016 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 roku. Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 3 czerwca 2016 roku wynosi 12 617 778 sztuk"»

2016-06-03

Cieszymy się, że możemy akcjonariuszom wypłacić najwyższą w naszej historii dywidendę. Jesteśmy spółką regularnie wypłacającą dywidendy. Zgodnie z naszą polityką, na dywidendy chcemy przeznaczać 30% zysku netto z danego roku obrotowego"»

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują 29 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2015

2016-06-03

"Propozycja zgodna jest z przyjętą polityką dywidendy, zgodnie z którą zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty , zgodnie z którą zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się m.in. koniecznością zapewnienia emitentowi kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, a przy podejmowaniu decyzji odnośnie do rekomendacji wypłaty dywidendy...»

Akcjonariusze Coliana zdecydują 28 VI o wypłacie 0,04 zł dywidendy na akcję

2016-06-03

"Zwyczajne walne zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku zarządu oraz po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej uchwala: 1. zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2015 r., w kwocie 3 283 151,13 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 2. kwotę 4 054 139,87 zł przeznaczyć z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za lata ubiegłe; tj. kwota 766 010,65 zł z zysku za rok ...»