czytaj e-DGP
  • Raport: placa minimalna 2014
To nie koniec podwyżek AC i OC. Ceny pójdą w górę o kolejne 20-30 ...

To nie koniec podwyżek AC i OC. Ceny pójdą w górę o kolejne 20-30 ...

2016-12-01

W 2015 był 1 mld 56 mln zł straty, w 2014 roku 782 mln zł straty" - mówił wiceminister. Podsumował: "za ostatnich sześć lat strata w tym ubezpieczeniu wynosiła ponad 4 mld zł”. Przypomniał, że rośnie wartość świadczeń i odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczycieli z polis komunikacyjnych z uwagi na możliwość dochodzenia roszczeń i zadośćuczynień nawet do 20 lat wstecz z tytułu utraty osoby bliskiej.»

USA: 8 listopada Amerykanie głosowali także w różnych referendach

2016-11-09

W Oklahomie, gdzie w 2014 roku karę śmierci zawieszono po fatalnie przeprowadzonej egzekucji, wyborcy opowiedzieli się teraz za „konstytucyjną ochroną” najwyższego wymiaru kary. BBC pisze, że oznacza to, iż stanowe sądy mogą uznać karę śmierci za „okrutną i niezwykłą”.»

Niemcy przespały czasy wzrostu gospodarczego? "Ekonomiczni mędrcy" krytykują Merkel

Niemcy przespały czasy wzrostu gospodarczego? "Ekonomiczni mędrcy" krytykują Merkel

2016-11-02

W 2014 roku do 63 lat obniżono wiek emerytalny osobom, które przez 45 lat płaciły składki na ubezpieczenie społeczne. W raporcie napisano, że poprawa atrakcyjności inwestycji prywatnych w Niemczech wymaga zwiększenia zachęt podatkowych.»

Przykład Chile pokazuje, jaka katastrofa czeka nasze emerytury

Przykład Chile pokazuje, jaka katastrofa czeka nasze emerytury

2016-09-10

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez powołaną w 2014 r. przez prezydent Michelle Bachelet specjalną komisję, w latach 2007– r. przez prezydent Michelle Bachelet specjalną komisję, w latach 2007–2014 połowa emerytów otrzymywała uposażenie równe bądź niższe niż 82,6 tys. chilijskich pesos, co przy obecnym kursie przekłada się na 480 zł – i to po uwzględnieniu dodatku wyrównawczego.»

Sejm zaakceptował poprawki Senatu do zasad delegowania pracowników

2016-06-10

Nie niższe od minimalnego musi być też wynagrodzenie za pracę. Zachowane muszą być też zasady wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Delegujący musi też zapewnić przewidziane w polskim prawie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, równego traktowania i braku dyskryminacji w zatrudnieniu.»

Polska wezwała KE do wycofania projektu w sprawie delegowania pracowników

2016-05-26

Propozycja ta zakłada, że pracownik wysłany do innego kraju UE powinien mieć prawo do takiego samego wynagrodzenia (wraz z wszystkimi jego składnikami) jak pracownik lokalny, a nie tylko do płacy minimalnej, jak jest obecnie. Morawiecki powiedział, że zwrócił się o omówienie tej sprawy także przez unijnych ministrów gospodarki, ponieważ proponowane przez KE zmiany wpłyną także na konkurencyjność wspólnego rynku.»

Sejm: Rządowy projekt dot. delegowania pracowników - do dalszych prac w komisji

2016-04-28

Nie niższe od minimalnego musi być też wynagrodzenie za pracę. Zachowane muszą być również zasady wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Delegujący musi też zapewnić przewidziane w polskim prawie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, równego traktowania i braku dyskryminacji w zatrudnieniu.»

UE: Polska chce zablokowania zmian dyrektywy o delegowaniu pracowników

UE: Polska chce zablokowania zmian dyrektywy o delegowaniu pracowników

2016-04-07

W kraju, w którym wykonuje pracę, przysługuje jej jednak określony zestaw podstawowych praw, jak płaca minimalna, okres wypoczynku czy urlop. Na podstawie obecnej dyrektywy pracownicy delegowani są już objęci tymi samymi przepisami, co pracownicy przyjmującego państwa członkowskiego, ale tylko w niektórych dziedzinach, takich jak zdrowie lub bezpieczeństwo.»

Wynagrodzenie <strong>minimalne</strong> w Rosji wzrośnie o 20 proc.

Wynagrodzenie minimalne w Rosji wzrośnie o 20 proc.

2016-03-31

- Różnica pomiędzy płacą minimalną i kosztami utrzymania pozostaje dość wysoka ... ludzie są pełni obaw - powiedział Miedwiediew podczas przemówienia na konferencji partii Jedna Rosja. Rosja stoi przed wyborami parlamentarnymi we wrześniu i rząd stara się przekonać wyborców, że gospodarka kraju ma się dobrze.»