czytaj e-DGP
  • Raport: placa minimalna 2014
Płaca <strong>minimalna</strong> <strong>2014</strong>: <strong>minimalne</strong> wynagrodzenie wzrośnie co najmniej o 88 zł

Płaca minimalna 2014: minimalne wynagrodzenie wzrośnie co najmniej o 88 zł

2013-05-13

. Grecja, przekonały się, jakie skutki może przynieść szczodrość państwa w tym zakresie. Grecy obniżyli najniższe wynagrodzenie, a część z państw ze względu na kryzys zamroziło ich wysokość – ostrzega dr Kazimierz Sedlak z firmy doradczej Sedlak & Sedlak. Jego zdaniem rozsądnym rozwiązaniem byłoby niepodnoszenie płacy minimalnej na rok 2014. Przy coraz niższym wzroście PKB i rosnącym bezrobociu, szczególnie wśród młodych, jej zamrożenie byłoby uzasadnione. Całkowicie odmienne opinie prezentują ...»

Płaca <strong>minimalna</strong> w <strong>2012</strong> wyniesie 1500 zł

Płaca minimalna w 2012 wyniesie 1500 zł

2011-09-13

pracodawców; wyższe oczekiwania, co do wzrostu minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku miała strona związkowa. Pytany o komentarz po wtorkowej decyzji rządu Pawlak powiedział, że podniesienie płacy minimalnej jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Chciałbym podkreślić, że w ciągu tych czterech lat utrzymywaliśmy cały czas płacę minimalną na poziomie powyżej 40 proc. średniej (płacy - PAP), więc w porównaniu z tym, co było w poprzednich okresach, kiedy płaca minimalne była na poziomie trzydziestu ...»

Płaca <strong>minimalna</strong> <strong>2014</strong>: wzrost o 80 złotych

Płaca minimalna 2014: wzrost o 80 złotych

2013-06-11

poinformował premier Donald Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, przyjęto, że PKB ma wynieść w przyszłym roku 2,5 procent. W przyjętym pod koniec kwietnia przez rząd Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-16 założono, że w 2014 roku deficyt budżetowy wyniesie 55 miliardów złotych.  [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt] Czytaj również: GUS: Dochody i wydatki polskich gospodarstw domowych w 2012 roku ...»

Płaca <strong>minimalna</strong> <strong>2013</strong>: pracodawcy kontra związkowcy

Płaca minimalna 2013: pracodawcy kontra związkowcy

2013-05-26

wspólnie przez stronę związkową są umiarkowane i rozsądne.  [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt] Czytaj też: Plaga w polskich firmach. Pracodawcy nie płacą wynagrodzeń Inaczej problem płacy minimalnej widzą pracodawcy. Według nich zbyt wysokie podniesienie najniższego wynagrodzenia spowoduje większą inflację i obniży konkurencyjność polskich firm. Jak mówi IAR Zbigniew Żurek z Business Centre Club, najniższa płaca w wysokości proponowanej przez związki zawodowe ...»

Płaca <strong>minimalna</strong> w <strong>2013</strong> roku: rząd ustali wysokość wynagrodzenia w rozporządzeniu

Płaca minimalna w 2013 roku: rząd ustali wysokość wynagrodzenia w rozporządzeniu

2012-07-13

posiedzenia związkowcy zarzucili resortowi, że pomylił się w swoich wyliczeniach. Przedstawili techniczną kalkulację, z której wynikało, że płaca minimalna w przyszłym roku powinna wzrosnąć co najmniej do 1600 zł 18 gr, co po zaokrągleniu w górę dałoby 1601 zł. Sejmej poinformował, że wyliczenia resortu finansów wskazują jednak, że minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć do 1600 zł. Na zaokrąglenie minimalnego wynagrodzenia do 1601 zł byli skłonni zgodzić się pracodawcy. Wzrost z 1500 zł do 1600 zł to ...»

Płaca <strong>minimalna</strong> w <strong>2011</strong> r. wzrośnie o 91 zł do 1408 zł brutto

Płaca minimalna w 2011 r. wzrośnie o 91 zł do 1408 zł brutto

2010-09-14

Komisji Trójstronnej wicepremier Waldemar Pawlak (przewodniczący Komisji Trójstronnej) zaproponował, by poziom wzrostu płacy minimalnej zależał od koniunktury w gospodarce. Płaca minimalna miałaby stanowić od 40 do 50 proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wyjaśnił, że jeżeli PKB rósłby w tempie np. 3 proc., to stosunek płacy minimalnej do średniego wynagrodzenia wzrastałby o 1 pkt proc. W przypadku 6-proc. wzrostu PKB, płaca minimalna wzrastałaby o 2 pkt proc. względem średniego wynagrodzenia. W przypadku, gdyby PKB rósł mniej niż 3 proc., relacja ta obniżałaby się. Propozycja Pawlaka wiązałaby się ponadto z odejściem od powiązania z płacą minimalną 27 różnych świadczeń. ...»

Płaca minimalna od 2011 roku ma wynosić 1386 zł - proponuje rząd

2010-06-08

Z propozycją wzrostu płacy minimalnej w tej wysokości wystąpiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Według CIR, przyjęta przez rząd kwota stanowi 40,7 proc. prognozowanego przez Ministerstwo Finansów przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2011 r., które wynosi 3 tys. 403 zł. Jak informują służby prasowe Rady Ministrów, propozycja wysokości minimalnej płacy na kolejny rok jest przedstawiana Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych do 15 czerwca każdego roku. ...»

W 2017 - obniżenie wieku emerytalnego, wyższa płaca minimalna, zmiany w 500 plus,

2017-12-30

stażu pracy – otrzymują takie samo wynagrodzenie (minimalne). Przed zmianą pracownicy przez pierwszy rok pracy otrzymywali co najmniej 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z kolei od 1 marca 2017 r. minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły z 882,56 do 1 tys. zł. W ten sposób świadczenia te osiągnęły poziom 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W połowie roku parlament uchwalił pakiet ustaw, które pozwoliły na wdrożenie programu Za życiem ...»

Niemcy: Płaca <strong>minimalna</strong> za godzinę wzrośnie od <strong>2017</strong> r. o 34 eurocenty

Niemcy: Płaca minimalna za godzinę wzrośnie od 2017 r. o 34 eurocenty

2016-06-28

To pierwsza podwyżka od wprowadzenia przez rząd kanclerz Angeli Merkel płacy minimalnej w styczniu 2015 roku. Pracownicy, których obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy i stawka minimalna, będą zarabiali po podwyżce 1536 euro miesięcznie zamiast jak obecnie 1477 euro. Komisja decydująca co dwa lata o podwyżce i jej skali składa się z trzech przedstawicieli pracodawców i takiej samej liczby związkowców. Punktem orientacyjnym dla tego gremium jest indeks Federalnego Urzędu Statystycznego ...»

Rośnie płaca <strong>minimalna</strong> i dodatki. Zobacz, ile wyniosą nowe stawki w <strong>2013</strong> r.

Rośnie płaca minimalna i dodatki. Zobacz, ile wyniosą nowe stawki w 2013 r.

2012-09-24

.) – wzrośnie do 1600 zł, ● minimalna wysokość odszkodowania, jakiego może dochodzić od pracodawcy pracownik, który rozwiązał umowę wskutek mobbingu; nie może być ono niższe od płacy minimalnej (art. 943 par. 4 k.p.), czyli 1600 zł, ● maksymalna kwota refundowanych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zatrudnienia bezrobotnego – wyniesie 4,8 tys. zł, ● maksymalne świadczenie szkoleniowe dla osoby zwolnionej z pracy – 3200 zł, ● jednorazowa kwota przyznawana instytucji szkoleniowej za każdego ...»