czytaj e-DGP
  • Raport: placa minimalna 2014

Wybrzeże Kości Słoniowej: Władze porozumiały się ze zbuntowanymi żołnierzami

2017-01-14

– podaje agencja AFP, wskazując, że dla mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej jest to bajońska suma, jako że średnia minimalna płaca nie przekracza tam 152 euro. "Trudno powiedzieć, w jaki sposób te roszczenia zostaną zaspokojone w sytuacji, gdy w kraju trwa strajk generalny administracji, która również domaga się znacznych podwyżek i chce wycofania się władz z reformy systemu emerytalnego"»

W 2017 r. wyższe świadczenie pielęgnacyjne - 1406 zł

2016-12-30

Od 2017 r. wysokość świadczenia ma być corocznie waloryzowana - co roku wzrastać ma o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę. wynagrodzenie za pracę. Minimalne płaca wzrasta w 2017 r. do 2 tys. zł - to wzrost o ponad 8 proc.»

Zasoby pracy w Polsce się kurczą, ale płace rosną bardzo wolno. Najnowszy raport NBP

Zasoby pracy w Polsce się kurczą, ale płace rosną bardzo wolno. Najnowszy raport NBP

2016-12-15

- Część raportu poświęcono wpływowi minimalnego wynagrodzenia na rynek pracy. W dokumencie napisano, że w latach 2007-2014 wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrosła z 35 proc. do 45 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.»

To nie koniec podwyżek AC i OC. Ceny pójdą w górę o kolejne 20-30 ...

To nie koniec podwyżek AC i OC. Ceny pójdą w górę o kolejne 20-30 ...

2016-12-01

W 2015 był 1 mld 56 mln zł straty, w 2014 roku 782 mln zł straty" - mówił wiceminister. Podsumował: "za ostatnich sześć lat strata w tym ubezpieczeniu wynosiła ponad 4 mld zł”. Przypomniał, że rośnie wartość świadczeń i odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczycieli z polis komunikacyjnych z uwagi na możliwość dochodzenia roszczeń i zadośćuczynień nawet do 20 lat wstecz z tytułu utraty osoby bliskiej.»

USA: 8 listopada Amerykanie głosowali także w różnych referendach

2016-11-09

W Oklahomie, gdzie w 2014 roku karę śmierci zawieszono po fatalnie przeprowadzonej egzekucji, wyborcy opowiedzieli się teraz za „konstytucyjną ochroną” najwyższego wymiaru kary. BBC pisze, że oznacza to, iż stanowe sądy mogą uznać karę śmierci za „okrutną i niezwykłą”.»

Niemcy przespały czasy wzrostu gospodarczego? "Ekonomiczni mędrcy" krytykują Merkel

Niemcy przespały czasy wzrostu gospodarczego? "Ekonomiczni mędrcy" krytykują Merkel

2016-11-02

W 2014 roku do 63 lat obniżono wiek emerytalny osobom, które przez 45 lat płaciły składki na ubezpieczenie społeczne. W raporcie napisano, że poprawa atrakcyjności inwestycji prywatnych w Niemczech wymaga zwiększenia zachęt podatkowych.»

Przykład Chile pokazuje, jaka katastrofa czeka nasze emerytury

Przykład Chile pokazuje, jaka katastrofa czeka nasze emerytury

2016-09-10

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez powołaną w 2014 r. przez prezydent Michelle Bachelet specjalną komisję, w latach 2007– r. przez prezydent Michelle Bachelet specjalną komisję, w latach 2007–2014 połowa emerytów otrzymywała uposażenie równe bądź niższe niż 82,6 tys. chilijskich pesos, co przy obecnym kursie przekłada się na 480 zł – i to po uwzględnieniu dodatku wyrównawczego.»

Sejm zaakceptował poprawki Senatu do zasad delegowania pracowników

2016-06-10

Nie niższe od minimalnego musi być też wynagrodzenie za pracę. Zachowane muszą być też zasady wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Delegujący musi też zapewnić przewidziane w polskim prawie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, równego traktowania i braku dyskryminacji w zatrudnieniu.»

Polska wezwała KE do wycofania projektu w sprawie delegowania pracowników

2016-05-26

Propozycja ta zakłada, że pracownik wysłany do innego kraju UE powinien mieć prawo do takiego samego wynagrodzenia (wraz z wszystkimi jego składnikami) jak pracownik lokalny, a nie tylko do płacy minimalnej, jak jest obecnie. Morawiecki powiedział, że zwrócił się o omówienie tej sprawy także przez unijnych ministrów gospodarki, ponieważ proponowane przez KE zmiany wpłyną także na konkurencyjność wspólnego rynku.»