czytaj e-DGP
  • Raport: spis powszechny 2012

Węgry: Ader przyjął nominację Fideszu na prezydenta

2016-12-29

Prezydent na Węgrzech nie jest wyłaniany w wyborach powszechnych, tylko wybierany przez parlament. Szef państwa nie ma szerokich uprawnień. Może m.in. odesłać ustawę do ponownego przeanalizowania przez parlament albo wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o opinię na jej temat.»

Połowa Polaków mieszka w lokum z czasów PRL-u

Połowa Polaków mieszka w lokum z czasów PRL-u

2016-05-02

Odpowiednie dane zwykle gromadzi się podczas spisów powszechnych. Ostatnie spisowe badanie polskich lokali i domów przeprowadzono w 2011 r. Po dwóch latach od jego zakończenia, Główny Urząd Statystyczny opublikował informacje o wieku budynków mieszkalnych w Polsce.»

Kanada: Malowanie trawników jako skutek globalnego ocieplenia

2016-04-09

55 proc. gospodarstw domowych w Kanadzie jako miejsce zamieszkania wymienia wolnostojący dom; według ostatniego spisu powszechnego z 2011 roku. Kolejne 17,8 proc. mieszka w domach szeregowych, bliźniakach oraz innych typach budynków mieszkalnych niebędących blokami.»

Chińska metoda planowania rodziny. Siwiejąca gospodarka zwalnia

Chińska metoda planowania rodziny. Siwiejąca gospodarka zwalnia

2015-11-11

Od pierwszego spisu powszechnego przeprowadzonego w ChRL w 1953 r. liczba ludności wzrosła z 583 mln do 1,34 mld. Teraz jednak to olbrzymie społeczeństwo się starzeje. Należy pamiętać, że polityka jednego dziecka zostaje zastąpiona polityką dwójki dzieci – o całkowitym zniesieniu kontroli urodzin w Państwie Środka nie ma mowy – zauważa „China Economic Review”.»

Polski deficyt mieszkaniowy - prawda czy mit?

Polski deficyt mieszkaniowy - prawda czy mit?

2015-09-25

Takie statystyki zwykle pochodzą sprzed kilku lat, gdyż opracowuje się je na podstawie spisów powszechnych – tłumaczy Andrzej Prajsnar, analityk portalu RynekPierwotny.pl. Informacje z 2012 r. wskazują, że na 1000 Polaków przypada 356 mieszkań (zobacz dane Europejskiej Federacji Hipotecznej oraz GUS-u).»

Dobre przedszkole i szkoła są ważniejsze od liczby dzieci w rodzinie

Dobre przedszkole i szkoła są ważniejsze od liczby dzieci w rodzinie

2015-09-07

Niemcy raczej niechętnie korzystają ze żłobków, ale po ukończeniu trzech lat przez ich dzieci posyłają je już powszechnie do przedszkoli. Nieco bardziej przejrzysty obraz otrzymujemy zatem po doprowadzeniu statystyk do lepszej porównywalności z użyciem miernika czasu korzystania z opieki.»

Współczesna Wanda już chce Niemca. Wybuchła moda na związki binacjonalne

Współczesna Wanda już chce Niemca. Wybuchła moda na związki binacjonalne

2015-08-17

Według dostępnych danych ze spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. za granicą przebywało bowiem ok. 1,8 mln rodaków w wieku 15 i więcej lat. A wśród nich było aż 34 proc. kawalerów i panien.»

Jedenastu na stu świeżo upieczonych małżonków pochodzi z odzysku

Jedenastu na stu świeżo upieczonych małżonków pochodzi z odzysku

2015-08-10

Według spisu powszechnego w 2011 r. było ich ponad 1,6 mln – 41 proc. więcej niż w 2002 r. Obecnie jest ich jeszcze więcej, ponieważ w ostatnich trzech latach rozpadło się ok. 200 tys. małżeństw.»

Polska nie chroni potrzebujących. Coraz mniej niepełnosprawnych pracuje

Polska nie chroni potrzebujących. Coraz mniej niepełnosprawnych pracuje

2015-07-25

Według danych z Narodowych Spisów Powszechnych z lat 2002 i 2011 liczba niepełnosprawnych mieszkańców Polski zmniejszyła się o 13,9 proc. (z 5,46 mln do 4,7 mln) . Ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców zmniejszył się o 2,1 pkt proc., do poziomu 12,2 proc. w 2011 r. Prawne potwierdzenie niepełnosprawności posiadało w 2011 r. ponad 3 ...»

Gdzie się podziała dziura mieszkaniowa?

Gdzie się podziała dziura mieszkaniowa?

2015-06-04

Z kolei jak pokazał Spis Powszechny z 2011 r. liczba gospodarstw domowych wynosiła wówczas tylko 13,6 mln. Ta zmiana sprawiła, że dziura mieszkaniowa automatycznie się zdematerializowała. Liczba mieszkań na koniec 2013 r. wyniosła bowiem 13,9 mln, co oznacza, że była większa od liczby gospodarstw domowych.»