Szukaj

logo net sprint

w serwisie Forsal.pl

Hasło:
Kryteria:
Szukaj w:
Zakres:
Data publikacji:
wyczyść

Znaleziono 5896 artykułów w 0,153s. Strona 1 z 100:

2010-11-15

Dywidenda PZU: spółka wypłaci wyższą dywidendę za zysk z 2010 roku

Jak powiedział prezes PZU Andrzej Klesyk, spółka wypłaci dywidendę, której wysokość będzie się mieścić w ustalonym wcześniej przedziale 25-35 proc. zysku. Jeśli PZU nie dokona żadnych przejęć, dywidenda będzie bliższa wyższemu progowi przedziału. W przyszłym roku zakres zysku brany pod uwagę przy wypłacaniu dywidendy może pójść w górę - dodał prezes. >>> Czytaj też: Zysk PZU mocno spadł, ale był wyższy od prognoz ...

czytaj dalej »

2013-02-12

Dywidenda TPSA: zarząd proponuje dywidendę za 2012 w wysokości 0,5 zł na akcję

„W obliczu znaczącej i rosnącej zmienności rynku, jak również niepewnych, istotnych wypływów pieniężnych, w tym inwestycji w częstotliwości 4G, oraz dążąc do zachowania solidnego bilansu Grupy:  Zarząd zobowiązuje się do podstawowego wynagrodzenia dla akcjonariuszy w kwocie 50 groszy na akcję, które zostanie wypłacone w lipcu 2013 w formie zwykłej dywidendy pieniężnej. Statut TPSA umożliwia wypłatę wynagrodzenia w postaci zaliczkowej – czytamy w informacji. TPSA i zależny od niej PTK ...

czytaj dalej »

2013-12-11

Dywidendy 2013: PTE muszą się wstrzymać z dywidendą

emerytalnych zarządzających OFE. Z ostatecznym stanowiskiem KNF chce poczekać do zakończenia prac legislacyjnych nad zmianami w funkcjonowaniu systemu emerytalnego. Według KNF konieczne jest też przesunięcie przez PTE decyzji o podziale zysku na drugą połowę 2014 r., kiedy zakończy się składanie przez ubezpieczonych oświadczeń o przekazywaniu składki do OFE, a komisja przygotuje rekomendacje dotyczące dywidend na bazie nowych uwarunkowań prawnych i faktycznych. >>> Czytaj też: KNF zezwala bankom na 100-proc. dywidendy za 2013 r., ale stawia warunki ...

czytaj dalej »

2013-05-28

Dywidenda JSW 2012: spółka wypłaci 2,52 zł dywidendy na akcję

Zwyczajne walne zgromadzenie JSW w wyniku podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 295 877 221,92 zł, co stanowi 2,52 zł na jedną akcję – czytamy w komunikacie. ZWZ ustaliło dzień nabycia prawa do dywidendy na 31 lipca 2013 roku, termin wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2013 roku. Wypłatą dywidendy jest objętych 117 411 596 akcji spółki, podano również. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2012 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,5 mln ton węgla. ...

czytaj dalej »

2013-03-19

Dywidenda Alior Bank: zarząd rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2012 r.

Informacje o rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy przez Alior w 2013 roku podał bank w komunikacie.  Zarząd Alior Banku S.A. informuje, że po uzyskaniu, w dniu 18 marca 2013 r. pozytywnej opinii rady nadzorczej, wniosek zarządu w zakresie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu podjęcia uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku z działalności w roku obrotowym 2012 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz na zasilenie kapitału zapasowego banku zostanie przedstawiony zwyczajnemu walnemu ...

czytaj dalej »

2013-03-13

Dywidenda KGHM: MSP nie zdecydowało ws. poziomiu dywidendy

Mikołaj Budzanowski mówił, że dywidenda KGHM za 2012 rok powinna przekroczyć 30% rocznego zysku, ponieważ spółka nie musi realizować wszystkich swoich planów inwestycyjnych jednocześnie.  W 2012 r. spółka wypłaciła w sierpniu br. I ratę dywidendy w wysokości 17 zł na akcję, a drugą ratę, w wysokości 11,34 zł na akcję - 16 listopada. W 2012 r. spółka miała 4.868 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 11.394 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości ...

czytaj dalej »

2013-12-11

Dywidenda Robyg: spółka chce zwiększyć stopę dywidendy do 5 proc.

Parkiet policzył, że oznaczałoby to wypłatę w wysokości ok. 11 groszy na akcję. W ub.r. dywidenda wyniosła 8 gr. na akcję. Chcielibyśmy, by stopa dywidendy za 2013 r. była zbliżona do 5 proc. Jeśli będzie to technicznie możliwe, czyli odpowiednio wysoki będzie zysk jednostkowy, to będziemy rekomendowali zwiększenie kwoty przypadającej na akcję w porównaniu z ostatnią wypłatą - powiedział Ceglarz, cytowany przez Parkiet. Wiceprezes dodał, że Robyg ma duże zasoby gotówki, więc jeśli ...

czytaj dalej »

2010-09-16

Dywidenda PGE: MSP nadal rozważa wypłatę dywidendy zaliczkowej z PGE

Mamy możliwość, aby wypłacić zaliczkową dywidendę z PGE, ale takiej ostatecznej decyzji nie podjęliśmy, bo jeżeli ma ona być podjęta, to w oparciu o wyniki III kwartału. Tak więc może ona zapaść w październiku - powiedział Grad dziennikarzom. Prezes PGE Tomasz Zadroga zapowiadał ostatnio, że jeśli zapadnie decyzja o wypłacie dywidendy zaliczkowej, to PGE mogłaby podzielić się zyskiem z akcjonariuszami w grudniu br. Podkreślał, że dywidenda byłaby wypłacona niezależnie od planów akwizycyjnych ...

czytaj dalej »

2011-05-12

Dywidenda KGHM: Zarząd chce wypłacić 8 zł dywidendy na akcję

- napisano w komunikacie. Rekomendowana wysokość dywidendy w opinii zarządu stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy i potrzebą zabezpieczenia funkcjonowania spółki w długim horyzoncie czasu - dodano. Propozycja zarządu oznacza, że KGHM chce przeznaczyć na dywidendę 35 proc. ubiegłorocznego zysku koncernu. Mieści się to w zapowiadanym wcześniej przedziale 30-50 proc., ale prezes KGHM Herbert Wirth mówił, że dywidenda może być bliżej górnej granicy tego przedziału. [NIEZNANA ...

czytaj dalej »

2014-05-22

Dywidenda Comarch: zarząd zarekomendował niewypłacanie dywidendy za 2013 r.

Zarząd Comarch S.A. informuje, że zarekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Comarch S.A. przeznaczenie wypracowanego w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku zysku netto w kwocie 45 584 120,35 zł w całości na kapitał zapasowy - czytamy w komunikacie. Wiceprezes Comarchu Konrad Tarański zapowiadał w poniedziałek, że zarząd przedstawi w tym tygodniu rekomendację w sprawie podziału zysku za 2013 r., ale nie będzie w niej proponował wypłaty dywidendy. W ub. roku ...

czytaj dalej »

Najnowsze galerie>>

wszystkie »

Finansopedia forsal.pl

popularnenajnowsze