„Zdecydowałem, że droga krajowa 94 biegnąca przez Olkusz zostanie przebudowana (…). To jest możliwe, więc będzie realizowane” - powiedział Adamczyk w piątek w Radiu Kraków. Dodał, że odcinek ten jest ostatnim fragmentem DK 94 przeznaczonym do modernizacji w Małopolsce, który został skierowany do realizacji.

Jak wyjaśniła Iwona Mikrut, rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), podpisanie przez szefa resortu infrastruktury programu inwestycyjnego dla trasy biegnącej przez Olkusz oznacza przyznanie środków na jej remont.

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi blisko 114 mln zł. Realizacja robót zaplanowana jest na lata 2020 – 2021.

Inwestycja obejmuje dwujezdniowy olkuski odcinek DK 94 o długości blisko 4,5 km. Rozbudowa rozpocznie się w rejonie Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, a zakończy w rejonie skrzyżowania DK 94 z ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Pakuską.

W ramach rozbudowy drogi podniesione będą jej parametry do nośności 115 kN/oś. Wybudowane zostaną też dwa podziemne przejścia dla pieszych, przebudowane skrzyżowania i drogi zbiorcze. Zaplanowano budowę sygnalizacji świetlnych, zatok autobusowych i ścieżek pieszo – rowerowych.

Zgodnie z pomiarami wykonanymi w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015 r. średnio na dobę przejeżdża na tym odcinku od 22026 do 25930 pojazdów.

Pod koniec zeszłego roku minister infrastruktury i budownictwa podpisał programy inwestycyjne dotyczące rozbudowy dwóch innych fragmentów DK 94 w Małopolsce: między Modlnicą i Giebułtowem k. Krakowa (dobudowa drugiej jezdni na długości ok. 1,7 km) oraz między Zedermanem i Jerzmanowicami (rozbudowa na odcinku 8 km).

Obie inwestycje zaplanowano na lata 2019-2021, a ich łączny koszt to ok. 63,5 mln zł.

Rafał Grzyb (PAP)