"Natomiast relacja krótkoterminowego zadłużenia do zadłużenia ogółem pogorszyła się o 0,3 punktu procentowego w stosunku do II kwartału 2016 r. i wyniosła 21,3 proc." - napisano w raporcie.

Zgodnie z raportem, relacja zadłużenia sektora rządowego przypadającego do spłaty w ciągu roku do oficjalnych aktywów rezerwowych wyniosła 6,3 proc. i w porównaniu do stanu na koniec czerwca pogorszyła się o 0,3 punkty procentowe.

"Na koniec III kwartału 2016 r. relacja zadłużenia zagranicznego ogółem do PKB wyniosła 73,8 proc. i w stosunku do II kwartału 2016 r. poprawiła się o 1,4 punktu procentowego" - napisano. (PAP)