Jak podaje UTK, w 2016 r. wzrost liczby pasażerów wyniósł 4,3 proc., co daje 12 mln osób więcej niż w 2015 r. W porównaniu z rokiem 2014 podróżnych było o 23 mln więcej.

Liczba przewiezionych w 2016 r. pasażerów jest najlepszym wynikiem od 2002 r., kiedy to z usług kolei skorzystało 304,1 mln pasażerów.

Urząd zwraca uwagę, że wzrosła także praca przewozowa, czyli iloczyn liczby pasażerów i odległości. W 2016 roku wyniosła ona 19,2 mld pasażero-kilometrów. W porównaniu z 2015 r. było to o prawie 10 proc. więcej (1,8 mld pasażero-kilometrów). „Oznacza to, że bardziej popularne stały się przejazdy na większe odległości” - wyjaśniono w komunikacie. Praca eksploatacyjna wyniosła natomiast 159,9 pociągo-kilometrów.

„Mamy za sobą dobry rok w przewozach pasażerskich” - ocenił prezes UTK Ignacy Góra. Dodał, że tegoroczny wynik oznacza, iż „podróżni wracają na kolej”. "To, co przekonuje do kolei, to z pewnością nowy, komfortowy tabor, a także coraz lepsze czasy przejazdu” - wskazał Góra.

W 2016 r. do użytku wprowadzono nowy tabor. „Zarówno inwestycje taborowe, jak i przeprowadzone remonty infrastruktury umożliwiły uruchomienie większej liczby połączeń oraz zwiększenie częstotliwości kursowania w dotychczasowych relacjach” - czytamy w raporcie UTK.

Rok 2016 był kolejnym okresem wzrostu przewozów dalekobieżnych. W przypadku przewozów regionalnych i aglomeracyjnych największy wzrost liczby pasażerów wystąpił w województwach pomorskim, dolnośląskim i małopolskim. W aglomeracji warszawskiej w 2016 roku nastąpił spadek liczby podróżnych.

Jak wynika z danych UTK, w kwestii przewozów towarowych statystyki w 2016 roku wyglądają podobnie jak w 2015 r. Utrzymała się minimalna tendencja spadkowa jeśli chodzi o masę towarów. Kolej przewiozła w ubiegłym roku 222,2 mln ton, czyli o 1,1 proc. mniej niż w ub. r. Praca przewozowa była na takim samym poziomie jak w poprzednim roku, czyli 50,6 mld tono-kilometrów. Średnia odległość przewozów zwiększyła się z 225,1 km w 2015 roku do 227,7 km w 2016.

„W zakresie transportu towarowego jest przed nami wiele wyzwań, aby trendy zaczęły się zmieniać i aby wzrosło zainteresowanie przewozami koleją” - podkreślił Góra. Przekonywał, że trzeba zachęcać do korzystania z kolei jako ekologicznego i bezpiecznego środka transportu w stosunku do przewozów drogowych. (PAP)