W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 8,65 zł. We wtorek w trakcie sesji kurs wynosił 8,51 zł.

„Do końca 2016 roku GTC z sukcesem wydało większość środków z emisji akcji przeprowadzonej ponad roku temu. Sfinansowane w ten sposób inwestycje (obiekty biurowe w Polsce, Budapeszcie i Bukareszcie) powinny docelowo zwiększyć NOI o około 30% względem poziomu z 2015 r. Proces ten będzie jednak trwał do końca 2017 r. Mimo dokonanych akwizycji, LTV pozostało na bezpiecznym poziomie 45%, w niczym nie ograniczając aktywności deweloperskiej spółki. Obecnie w budowie znajdują się 4 obiekty o łącznej powierzchni 105 tys. m2, które zwiększą portfel pracujących nieruchomości o 18%" – czytamy w raporcie.

„W związku z korzystnym otoczeniem makro w krajach Europy Południowo-Wschodniej zakładamy uruchomienie kolejnych 5 inwestycji na łącznie ok. 200 tys. m2 do końca 2018 r., co pozwoliłyby na średnioroczny wzrost FFO w latach 2016-2021 w tempie 15%. W naszych prognozach zakładamy wypłatę dywidendy począwszy od 2017 r. na poziomie 40-45% FFO za rok ubiegły, co przy założonym poziomie inwestycji nie powoduje wzrostu LTV powyżej 45%" – czytamy także.

(ISBnews)