W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 2,97 zł. W czwartek za akcję płacono 2,97 zł.

DM BOŚ obniżył rekomendację ze względu na napięty bilans Tauronu, prawdopodobny brak wypłaty dywidendy do 2020 r., ciągle powiększający się dług netto i ostatnie wzrosty kursu akcji.

Broker szacuje że Tauron wypracuje 502 mln zł zysku netto w 2016 r. i ok. 950 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)