Składają się na to obligacje hurtowe o wartości 46,6 mld zł, obligacje detaliczne o wartości 2,5 mld zł, bony skarbowe o wartości 4,0 mld zł oraz obligacje i kredyty na rynkach zagranicznych o wartości 15,5 mld zł. (PAP)