To znacznie więcej niż pierwotnie planowano, bo budżet konkursu wynosił 16 mln zł - poinformowała w środę na konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim wicemarszałek województwa podlaskiego Anna Naszkiewicz.

Szkoły złożyły ponad 200 wniosków na sumę 115 mln zł, pozytywnie oceniono 69 projektów. Zarząd województwa zdecydował, że dotacje dostaną wszystkie dobrze ocenione projekty. Skorzystają z nich nie tylko uczniowie, którzy nabedą kompetencje potrzebne na rynku pracy, lecz także nauczyciele, bo będą mogli podnosić swoje kwalifikacje i uczyć się nowych metod przekazywania wiedzy uczniom. Pomocą zostanie objętych ok. 10 tys. uczniów i ponad 1,7 tys. nauczycieli.

Anna Naszkiewicz wyjaśniła, że pieniądze pomogą w nauczaniu języków obcych, matematyki, informatyki, uczniowie będą się uczyć pracy zespołowej, przedsiębiorczości. Dodała, że będą również tworzone programy nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oparte na eksperymentach.

Możliwe też będzie indywidualne podejście w pracy z uczniem o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością. Do szkół trafią również nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Trwa drugi konkurs na takie projekty. Do podziału jest 25 mln zł. Wpłynęło 115 projektów, których wartość znacznie przekracza ten budżet. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czerwcu. W 2017 r. nie będzie już ogłaszany kolejny taki konkurs.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jak wcześniej informował PAP urząd marszałkowski, łącznie na wsparcie kształcenia ogólnego w szkołach w regionie z RPO jest przeznaczonych 20 mln euro. (PAP)