"Wniosek zarządu banku w sprawie podziału zysku za rok 2016 uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej" - czytamy w komunikacie.

Bank spełnia kryteria określone w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zasad polityki dywidendowej banków, zaznaczono w informacji.

"Zaproponowany przez zarząd banku dzień dywidendy to 7 czerwca 2017 roku, a dzień wypłaty dywidendy to 27 czerwca 2017 roku" – czytamy dalej. 

W 2016 r. bank przeznaczył na dywidendę 2 283 mln zł, co przełożyło się na wypłatę w wysokości 8,7 zł na akcję.

W 2016 r. bank miał 2 279,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2292,46 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 2 278,38 mln zł wobec 2 290,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. 

>>> Czytaj też: Bank Pekao zarobił w 2016 roku 2,2 mld zł. Kurs akcji pnie się w górę