PGE miało ok. 7,38 mld zł EBITDA i ok. 2,45 mld zł zysku netto w 2016 r.Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotuje EBITDA na poziomie ok. 7,38 mld zł, a skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 2,45 mld zł w 2016 r., podała spółka według wstępnych danych.

"Zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące środki trwałe (EBITDA) w 2016 roku wyniesie około 7 385 mln zł, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 4 182 mln zł, EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 230 mln zł, EBITDA segmentu Obrót: 500 mln zł, EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 373 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 2 447 mln zł. Szacunkowa wysokość nakładów inwestycyjnych w 2016 roku wyniosła 8 152 mln zł, podano także.

"Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 2016 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 53,67 TWh. Zrealizowana przez PGE średnia cena hurtowa energii elektrycznej wyniosła 168 zł za MWh" – czytamy dalej.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego raportu za rok 2016 nastąpi 7 marca 2017 r., zaznaczono także.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)