Analitycy szacowali wzrost na 1,1 proc., po wzroście w III kw. o 1,4 proc.

W ujęciu kwartalnym PKB Japonii wzrósł w IV kw. o 0,2 proc. Szacowano +0,3 proc. W III kw. PKB wzrósł o 0,3 proc.

Nominalny PKB wzrósł w IV kw. o 0,3 proc. kdk. Tu szacowano wzrost na 0,5 proc. W III kw. wzrost PKB wyniósł tu 0,2 proc.(PAP)