"Mimo niższego od prognoz wzrostu w 2016 r., deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (ang. general government) wyniósł 2,3 proc. PKB, czyli był najniższy od 2007 r." - napisano w komentarzu do opublikowanych w poniedziałek prognoz KE.

W komunikacie dodano również, że MF oczekuje, iż w latach 2017-18 inwestycje publiczne powinny wyraźnie przyspieszyć ze względu na wyższe wykorzystanie funduszy unijnych.