"Jeżeli rząd jednostronnie zdecyduje się spłacać denominowany w euro dług w innej walucie - wbrew początkowej umowie, to S&P Global Ratins, zgodnie z własnymi kryteriami, będzie traktować ten fakt jako złamanie zasad obsługi danego instrumentu, a tym samym jako niewypłacalność (państwa - PAP)" - napisał Kreamer.

Dodał, że jeżeli dane państwo zdecydowałoby się na zmianę waluty funkcjonującej w obiegu i jednocześnie spłacałoby dług w walucie w jakiej został on zaciągnięty, wówczas S&P nie uznałoby tego kraju za niewypłacalny.

W programie wyborczym Marine Le Pen, kandydatki populistycznego Frontu Narodowego na prezydenta Francji, z początku lutego wskazano na konieczność "przywrócenia narodowej waluty" w miejsce euro.

Wcześniej doradcy Le Pen opowiadali się, w przypadku jej wygranej, za wprowadzeniem "nowego Franka francuskiego".(PAP)