Poniżej zapadalność zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) na najbliższe 5 lat, według stanu na koniec grudnia 2016 r. (w mln EUR):

2017 3 637
2018 4 945
2019 7 754
2020 6 991
2021 8 673

(PAP)