W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 4,8 proc. a import o 8,6 proc.

Jak podaje urząd eksport wyrażony w USD wyniósł w tym czasie 31,718 mld, a import 31,698 mld i wzrósł odpowiednio o 0,4 proc. i o 4,1 proc. Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 20,1 mln USD (w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 1,142 mld USD.

Z kolei eksport wyrażony w euro wyniósł 30,079 mld, a import 30,049 mld (wzrost w eksporcie o 4,0 proc., a w imporcie o 7,8 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 30,2 mln euro wobec 1,040 mld w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jak podaje GUS ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 23,668 mld zł i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 4,552 mld zł. Z kolei dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 28,372 mld zł, w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 28,657 mld zł.

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 87,0 proc., a w imporcie 65,7 proc.

>>> Czytaj też: Z jakimi krajami handluje Polska? GUS podał dane za luty