Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o wypłacie 4,53 zł dywidendy: akcjęWarszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o przeznaczeniu 591,89 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 4,53 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 591 887 988 zł. Dywidenda ma charakter pieniężny. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 4 złote 53 grosze. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 130 659 600 sztuk" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 3 lipca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na 20 lipca 2017 roku.

W ubiegłym roku akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 r. w kwocie 4,68 zł na akcję.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)