Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o wypłacie 12,2 mln zł, czyli 1,5 zł dywidendy na akcję, podała spółka.

Walne zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 zysk netto w kwocie 45 588 464,11 zł zostaje podzielony w ten sposób, że:

1. Kwota 12 200 023,50 zł zostanie wypłacona w formie dywidendy. Dywidendę w kwocie 1 zł 50 gr za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 31 lipca 2017 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 133 349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

2. Pozostała część zysku netto w kwocie 33 388 440,61 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy" – czytamy w komunikacie.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,11 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)