Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o emisji 27,78 mln akcji bez ppWarszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o emisji 27,78 mln akcji serii C, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z podjętych uchwał.

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę 27 780 000 złotych w drodze emisji 27 780 000 akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,0 złoty każda. Akcje serii C zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej (...)" - czytamy w uchwałach.

Umowy objęcia akcji serii C zostaną zawarte w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. Cena emisyjna akcji serii C wynosić będzie 1,08 zł za jedną akcję. Akcje te uczestniczyć będą w dywidendzie od 1 stycznia 2017 r., to jest począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 r., podano także.

Nadzwyczajne walne zdecydowało także o pozbawieniu w całości dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru wszystkich akcji serii C.

Według opinii zarządu opublikowanej wraz z projektami uchwał, w interesie spółki leży pozyskanie środków finansowych w możliwie krótkim terminie, a osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w drodze przeprowadzenia emisji akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, tj. z wyłączeniem przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru tych akcji.

Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)