Wskaźnik nastrojów w gospodarce (Economic Sentiment Indicator – ESI) składa się ze wskazania dla przemysłu (40 proc.), usług (30 proc.), konsumentów (20 proc.), budownictwa i handlu detalicznego (po 5 proc.). Poziom 100 pkt. odpowiada długoterminowej średniej ESI (od 1990 r.).

Poniżej wskaźniki ESI z ostatnich 12 miesięcy.

VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
2016 2017
99,3 98,6 100,6 101 99,4 101,1 103,1 102,4 102,7 103,8 102,9 104

Jak podaje DG EcFin, wskaźnik koniunktury w polskim przemyśle w maju wyniósł minus 8,2 wobec minus 9,2 w poprzednim miesiącu. (PAP Biznes)