GFK: Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrośnie o 5,3% w br., w UE - o 1,4%Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Prognoza sprzedaży detalicznej w Polsce zakłada 5,3% wzrostu w 2017 roku, zaś w całej Unii Europejskiej - 1,4% wzrostu w tym okresie, podało GfK.

"W Polsce prognozowany wzrost ma wynieść 5,3% ze względu na umocnienie polskiej waluty oraz rosnące dochody i ceny. Nawet grecki handel, po dwóch latach malejących obrotów, może w 2017 roku zanotować niewielki wzrost, na poziomie 1%" - czytamy w komunikacie.

Według prognozy GfK, wysoka dynamika wzrostu wystąpi w Rumunii - 9,8% oraz na Węgrzech - 5,7%.

"Rok 2016 upłynął pod znakiem kontynuacji długofalowego trendu kurczenia się udziału stacjonarnych sklepów w wydatkach konsumpcyjnych Europejczyków. Według skorygowanych danych, udział ten wyniósł w krajach UE w 2016 r. 31,3%,, podczas gdy w roku poprzednim 31,4%. Wynika to z faktu, iż europejscy konsumenci przeznaczają coraz większą część swoich rozporządzalnych dochodów na opiekę zdrowotną, zakupy online oraz koszty życia" - czytamy w materiale.

(ISBnews)