Marvipol rekomenduje wypłatę łącznie 34,07 mln zł dywidendy za 2016 r.Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Zarząd Marvipolu zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 34,07 mln zł na dywidendę, co oznacza dwukrotnie wyższą wypłatę niż proponowana wcześniej, podała spółka.

"Zarząd spółki Marvipol S.A. podjął w dniu dzisiejszym (30 czerwca 2017 roku) uchwałę w sprawie rekomendacji odnośnie wypłaty dywidendy, w której zarekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przychylenie się do idei wypłaty przez spółkę dywidendy w kwocie 34 072 518,64 zł oraz wypłatę dywidendy w podanej wysokości w dwóch terminach" - czytamy w komunikacie.

Wypłata dywidendy w podanej wysokości będzie oznaczać dwukrotnie wyższą dywidendę niż rekomendowana przez zarząd pierwotnie.

Decyzja została podjęta po wyrażeniu przez mBank - bank kredytujący spółkę zależną British Automotive Polska - zgody na wypłatę przez kredytowaną spółkę 90% zysku za 2016 rok obrotowy oraz wyrażeniu zgody przez obligatariuszy Marvipolu na wypłatę podwyższonej dywidendy.

Wcześniej w czerwcu prezes Marvipolu informował, że spółka prowadzi rozmowy z obligatariuszami i bankiem kredytującym ws. możliwości przeznaczenia na dywidendę za 2016 rok kwoty 34,1 mln zł, zgodnie z wnioskiem jednego z akcjonariuszy - Nationale Nederlanden OFE.

Pod koniec kwietnia zarząd Marvipolu zarekomendował przeznaczenie 17,04 mln zł na wypłatę dywidendy za 2016 r., tj. 0,41 zł na jedną akcję.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2016 r. spółka miała 654 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)