Projekt ustawy o przyznaniu pierwszej raty doraźnej pomocy przewiduje wyasygnowanie przez Kongres 7,85 mld dolarów dodatkowo na potrzeby kierującej akcją ratunkową i pomocy ofiarom huraganu Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA). Ponadto 450 milionów dolarów na doraźne pożyczki ma otrzymać Small Business Administration, agencja federalna wspierająca drobną przedsiębiorczość.

Projekt ustawy wiąże przyznanie pierwszej raty pomocy dla ofiar huraganu z pilną potrzebą podwyższenia pułapu zadłużenia rządu federalnego. Okazało się bowiem, że pułap tego zadłużenia, wynoszący obecnie 19,8 bilionów dolarów, zostanie wykorzystany wcześniej niż przewidywano i jeśli nie zostanie podwyższony rząd federalny będzie niewypłacalny.

Proponowane przez Biały Dom prawie 8,5 mld dolarów pierwszej transzy pomocy dla ofiar huraganu to – zdaniem mediów amerykańskich - jedynie ułamek funduszy publicznych koniecznych do likwidacji skutków tej klęski żywiołowej. Łączna suma może dorównać, bądź nawet przewyższyć, 100 mld dolarów jakie wydali podatnicy po spustoszeniu Nowego Orleanu przez huragan Katrina w 2005 roku.

Skalę wzrastających lawinowo potrzeb - wskazuje portal Politico - ilustruje fakt, że jeszcze kilka godzin przed wysłaniem do Kongresu ostatecznego projektu ustawy, administracja rozważała pomoc o wartości 5,9 mld dolarów, czyli o prawie 2 mld dolarów mniejszą niż obecnie.

Liczba osób, które straciły życie wskutek huraganu Harvey i jego następstw wzrosła w piątek, według oficjalnych danych, do 39. O pomoc zwróciło się do agencji federalnych już około 325 tys. mieszkańców terenów spustoszonych przez huragan.

Z Waszyngtonu Tadeusz Zachurski (PAP)