Pracodawcy RP: Indeks Optymizmu Przedsiębiorców wzrósł do 117,3 pkt w sierpniuWarszawa, 07.09.2017 (ISBnews) - Indeks Optymizmu Przedsiębiorców wzrósł do 117,3 pkt w sierpniu w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej z 114,2 pkt przed miesiącem, wynika z ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP. Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy - wzrosła ona do 122,8 pkt w sierpniu z 118,3 pkt w poprzednim miesiącu.

"Środek III kw. 2017 r. naznaczony był - w ocenie ankietowanych przedsiębiorstw - dalszą dynamiczną poprawą ich bieżącej sytuacji biznesowej. Wprawdzie poprawa wartości dwóch podstawowych wskaźników tworzących Indeks Optymizmu Przedsiębiorców nie była tak znaczna, jak w lipcu, lecz osiągają one wartości coraz bliższe historycznym rekordom. Jest to szczególnie widoczne w przypadku wskaźnika ogólnej oceny bieżącej koniunktury gospodarczej, którego dzieli już jedynie 0,1 pkt od zrównania się z najwyższym zanotowanym dotąd w listopadzie 2015 r. wynikiem 117,4 pkt. W przypadku wskaźnika odnoszącego się do oczekiwań na przyszłość jeszcze wiele brakuje natomiast do pobicia rekordu ustanowionego w czerwcu 2015 r. na poziomie 139,9 pkt" - czytamy w komunikacie.

Mimo przewagi pozytywnych wskazań co do oceny bieżącej sytuacji, firmy biorące udział w badaniu zwracały uwagę na nakładane na nie znaczne obciążenia fiskalne w relacji do wypracowanego przez nie wyniku finansowego, a także utrzymującą się ciągle niestabilność otoczenia prawnego kreowaną przez samego ustawodawcę. Można zakładać, że gdyby nie te problemy sygnalizowane przez przedsiębiorców, oceny obecnej koniunktury w polskiej gospodarce i warunków do prowadzenia działalności biznesowej byłyby jeszcze lepsze. Efekt tych negatywnych zjawisk jest na razie niwelowany przez silny popyt na rynku wewnętrznym, podtrzymywany przez znajdujący się w bardzo dobrej kondycji rynek pracy, a także ożywienie gospodarcze u głównych partnerów handlowych Polski, podano również.

"Skłonność ankietowanych firm do inwestowania nieznacznie zmalała, lecz wciąż pozostaje duża. Biorąc pod uwagę fakt, iż pytanie dotyczy planów inwestycyjnych w perspektywie najbliższego półrocza, a pozytywny sentyment wśród przedsiębiorców w tym zakresie pojawił się począwszy od maja br., można oczekiwać, że większe inwestycje sektora prywatnego w Polsce powinny pojawić się w IV kw. 2017 r. Jednocześnie bardzo istotnie zwiększył się odsetek firm planujących zwiększenie poziomu zatrudnienia. Biorąc pod uwagę narastające ograniczenia po stronie podaży pracy, plany te mogą okazać się trudne do zrealizowania" - czytamy dalej.

Najbardziej optymistyczne nastroje panują w handlu, usługach detalicznych i przemyśle. Firmy transportowe bardzo dobrze oceniają sytuację bieżącą, ale są neutralnie nastawione odnośnie do perspektyw na przyszłość. Stonowane nastroje panują natomiast w sektorze finansowym i budowlanym, podsumowano.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 12 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

(ISBnews)