Inflacja HICP, według prognoz EBC, ma w 2017 r. wynieść 1,5 proc., w 2018 r. spaść do 1,2 proc., a w 2019 r. ponownie wzrosnąć do 1,5 proc.

Prognozy EBC (w proc. rdr)

prognozy z: wrzesień czerwiec marzec
prognozy na: 2017 2018 2019 2017 2018 20192017 2018 2019
Realny PKB 2,2 1,8 1,7 1,9 1,8 1,7 1,8 1,7 1,6
Inflacja HICP 1,5 1,2 1,5 1,5 1,3 1,6 1,7 1,6 1,7