Poniżej wyniki handlu zagranicznego w okresie styczeń-lipiec 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku:

wartość zmiana (proc.)
mln EUR
saldo handlu zagranicznego 630,6
eksport 114.648,6 8,4
import 114.018,0 11,1
mln USD
saldo handlu zagranicznego 625,4
eksport 123.584,4 4,7
import 122.959,0 7,4

(PAP Biznes)