Wskaźnik CPI podawany przez GUS wyniósł w analizowanym okresie: 1,8 proc. rdr.

Narodowy Bank Polski opublikował 12 września komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w sierpniu 2017 r. W relacji rok do roku inflacja:

- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,9 proc., wobec 1,7 proc. miesiąc wcześniej;

- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,3 proc., tyle samo, co miesiąc wcześniej;

- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,7 proc., wobec 0,8 proc. miesiąc wcześniej;

- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,7 proc., wobec 1,5 proc. miesiąc wcześniej.