Aktualizacja wyceny nieruchomości Ferrum obniży wynik za I półr. o 15,4 mln złWarszawa, 14.09.2017 (ISBnews) - Aktualizacja wyceny należącej do Grupy Ferrum nieruchomości inwestycyjnej przy ul. Porcelanowej i ul. Murckowskiej w Katowicach oraz rozwiązanie rezerwy z tytułu podatku odroczonego zmniejszą wynik netto spółki za I półrocze 2017 r. o ok. 15,4 mln zł, podało Ferrum.

"Dokonanie przeszacowania ww. nieruchomości skutkować będzie ujęciem w sprawozdaniach finansowych jednorazowych operacji księgowych dotyczących obniżenia wartości nieruchomości inwestycyjnych oraz rozwiązania rezerwy z tyt. podatku odroczonego, co zmniejszy wynik netto o ok. 15,4 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Spółka przyjęła nową wycenę nieruchomości, dostosowaną do aktualnej wartości rynkowej. Wycenę obniżono do ok. 31,2 mln zł z ok. 50,2 mln zł.

"Emitent informuje przy tym, iż powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową spółki" – zastrzeżono.

Ferrum opublikuje skonsolidowany raport półroczny 2 października br.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)